Koninklijke schutterij St. Sebastiaan Heerlerheide


2009

25 Januari: Patroonsfeest St. Sebastiaan

De dag begon met temperaturen onder nul, maar naarmate de dag vorderde kwam de zon te voorschijn zodat het een hele mooie zonnige dag werd. Zondag 25 Januari, viering van ons patroonsfeest was zoals gebruikelijk de seizoensstart voor onze vereniging. De opkomst was dit jaar iets minder dan andere jaren. Gelijktijdig met ons patroonsfeest werd ook de Dameszitzung gehouden en omdat er 3 dames van onze schutterij en enkele heren ook bij de carnavalsvereniging zijn hebben zij dit jaar verstek moeten laten gaan.

Om precies kwart over 9 werd in optocht naar de kerk afgemarcheerd. Daar werd een H. Mis ter ere van de levende en overleden leden van onze schutterij opgedragen. Na de mis vertrokken we dan ook weer richting schutterslokaal waar erwtensoep en broodjes gereed stonden, dit is een zeer gewaardeerde traditie bij onze schutterij. Eveneens traditie is dat er leden geëerd worden. Dit jaar werden een drietal jubilarissen in het zonnetje gezet, Tai L’Ortye met zijn 40 jarig jubileum bij het erebestuur. Hub Huijts met zijn 25 jarig jubileum, eerst als lid van de schutterij en vervolgens als lid van het erebestuur. Last bot not least werd Hub Werst als 40 jarig jubilaris genoemd. Helaas was Hub ziek dus kon hij niet gefeliciteerd worden. Op 2e Pinksterdag zullen alle heren nogmaals gefeliciteerd worden en hun cadeau c/q speldje opgespeld krijgen.
Ook “jubileert” onze hele schutterij dit jaar. In 1959 werd aan onze schutterij het predicaat koninklijk verleend en dit is precies 50 jaar geleden. Hieraan zal in het najaar uitgebreid aandacht besteed worden in de vorm van een feest.
Ook het Damescomité van onze schutterij jubileert dit jaar. Het Damescomité werd in 1989 heropgericht en viert dit jaar het 4e lustrum.

Na dit officiële gedeelte werden nog 2 cafés in Heerlerheide aangedaan. Het eerste naar café Oud Genhei. Bij aankomst stonden lekkere hapjes op de tafels en kregen we verschillende rondjes aangeboden door de schutterij, het erebestuur en een rondje van de kastelein van café Oud Genhei. Na ongeveer 1,5 uur vertrokken we richting café Dirk Jan. Hier werden we rijkelijk voorzien van brood met beleg en eigen gemaakte gehaktballen. Na vele rondjes drank, aangeboden door de schutterij , Hans en Marleen van café Carboon, keizer en keizerin, jubilaris Hub Huijts en koning van het erebestuur Theo Arts werd ook dit samenzijn beëindigd en vertrokken we terug naar ons lokaal alwaar de viering van St. Sebastiaan 2009 werd afgesloten. Het was iets vroeger dan normaal omdat onze commandant Paul Hazen weg moest. Hij werd in Stramproy verwacht om geridderd te worden in de Orde van de Rode Leeuw van Limburg en de Heilige Sebastianus.

Een verslag over de uitreiking van deze medaille zal nog worden nageleverd.

Wilma Habets
25 Januari: Voorzitter Paul Hazen ontvangt hoge onderscheiding

Zondag 25 januari werd Paul Hazen opgenomen als schutbroeder in de “Edele Eed-Broederschap van de Souvereine Orde van de Rode Leeuw van Limburg en de Heilige Sebastianus”. Deze onderscheiding werd aan hem uitgereikt vanwege zijn vele verdiensten voor het schutterswezen en ook vanwege zijn overige maatschappelijke activiteiten. Zo is hij al bijna 40 jaar lid van de Koninklijke schutterij St. Sebastiaan Heerlerheide, waarvan 26 jaar bestuurslid en sedert 1991 voorzitter. Van 1991 tot 2005 maakte hij deel uit van het bondsbestuur van schuttersbond St. Gerardus en sinds 2001 is hij lid van de normencommissie van de OLS federatie. Daarnaast is hij lid van diverse verenigingen waar hij tal van bestuursfuncties bekleedde, zoals o.a. RKSV Groene Ster, de Ex-Prinsen van de Bokkeriejesj, GVB Bergeroder Balke, Cyclocross Heerlen en sinds 2006 is hij ook nog, namens de Stadspartij Heerlen, gemeenteraadslid in de gemeente Heerlen.

De dag van de uitreiking van deze onderscheiding was nogal druk voor onze voorzitter en commandant. ’s Morgens om 9:00 was het verzamelen in het schutterslokaal voor de viering van het patroonsfeest van St. Sebastiaan. Meteen na beëindiging van het programma, om 14:45 uur, werd op weg gegaan naar Stramproy. Paul had als begeleiding zijn eigen familie, ook alle drie lid van de schutterij meegenomen. Omdat de dag van de uitreiking samenviel met onze eigen patroonsfeest had hij de overige leden en bestuursleden gevraagd om toch vooral ons eigen feest te blijven vieren in het schutterslokaal.

In Stramroy werden tijdens een sfeervolle en plechtige H. Mis de onderscheidingen uitgereikt. De gedecoreerden werden stuk voor stuk naar voren begeleid en ontvingen na het bevestigen van de eed met de woorden “voor auter, heerd en troon” de bijbehorende medaille. Na de H. Mis vond een receptie plaats in de kerk, waarna nog een korte viering in de tegenoverliggende feestzaal plaatsvond.

Na terugkomst in Heerlerheide, omstreeks 19:30 uur, wachtte Paul Hazen nog een verrassing in het schutterslokaal. Naast een aantal leden van de schutterij, die op de terugkomst van Paul gewacht hadden, waren ook al zijn vrienden en vriendinnen present om hem met deze onderscheiding te fêteren. Daarna bleef het nog lang heel gezellig in schutterslokaal Carboon.
30 April: Reveille koninginnedag

Koninginnedag op Heerlerheide wordt altijd ingeluid met een reveille door de drumband van onze schutterij. Vroeger startte de drumband met zijn rondgang om 06.00 uur 's morgens. Dat moment is nu verplaatst naar 08.00 uur. Stipt op dat tijdstip trok onze drumband uit voor een muzikale rondgang over Heerlerheide. Bij het appartementencomplex "Hogendael" werd halt gehouden. De drumband werd geëscorteerd door onze rodekruisman en een officier. Terwijl de drumband het signaal-Wilhelmus ten gehore bracht zorgden de rodekruisman en de officier dat de Nederlandse driekleur gehesen werd.

Het feest van Koninginnedag word in heel Nederland gevierd. Hare Majesteit heeft, op uitnodiging van de burgemeester, besloten Koninginnedag in Apeldoorn te vieren, alwaar een historische optocht word gehouden ter gelegenheid van de 100 ste verjaardag van koningin Juliana. Helaas kwam aan deze activiteit een wreed einde, een incident waarbij een personenauto op het publiek is ingereden en daarna tegen een monument langs de route van de Koninklijke familie is gereden maakte vele slachtoffers . 7 doden en een tiental gewonden. De meeste Koninginnedagactiviteiten werden dan ook afgelast. Een zwarte dag in de Nederlandse historie. Wij willen hierbij ons medeleven uitspreken aan de slachtoffers van dit drama.
17 Mei: Bondsfeest St Sebastianus Klimmen

De dag van het eerste bondsfeest van ons schuttersseizoen 2009 begon met regen. Maar naar mate de dag vorderde was het rond het middaguur droog, wel bewolkt maar ook af en toe zonnig. Dus voor Broederschap St. Sebatianus Klimmen kon deze dag al niet meer stuk. Hun gasten zouden het droog houden tijdens het bondsfeest. Om exact 13.00 uur begon dan ook voor alle schutterijen met het binnenkomen het 1e bondsfeest van 2009. Onze schutterij diende om 13.30 hun opwachting te maken voor de kiosk ,alwaar we hartelijk welkom werden gehete door de voorzitter van de feestvierende schutterij. Na het binnenkomen begon om ± 14.00 uur de officiële opening, door de voorzitter van de schuttersbond St. Gerardus Karel Knippenberg. Hij deelde hierbij mede dat Broederschap St. Sebastianus klimmen tijdens hun receptie op 15 Mei 2009 de Koninklijke erepenning en oorkonde werd uitgereikt ter gelegenheid van hun 500 jarig jubileum en wel door Burgemeester Ed sprokkel.

Om exact 14.30 begon de druk bezochte optocht door de straten van Klimmen. Wij hadden optocht nr 13 en het applaus was wederom daverend ondanks dat onze schutterij niet voltallig aanwezig was i.v.m. kindercommunie in Heerlerheide. Al met al was het toch wel een fikse optocht. Aangekomen op de schuttersweide werd gretig een drankje genomen en konden alle verenigingen aan hun officiële onderdelen beginnen, zoals het uittreden van marketentsters, bielemannen koning en keizersparen. Onze schutterij heeft aan geen van deze onderdelen deelgenomen, alleen aan de schietwedstrijden.

Na het inschieten van de buks, waarbij werd opgemerkt dat we wel heel erg schuin moesten staan, maar dit geen probleem vormde. Helaas bleven er op het einde nog 3 bolletjes staan. De buks werd daarom ook weer ingepakt en na nog gezamenlijk een drankje te hebben genuttigd zijn we rond half 6 huiswaarts gegaan, met een tevreden gevoel van een geweldig schuttersfeest.

Wilma Habets
21 Mei: Koningsvogelschieten

Bij stralende zonneschijn verzamelden we ons om 13.00 uur in ons schutterslokaal, Café Carboon. Daar moesten alle leden de contributie voor het jaar 2009 afdragen. Klokslag kwart voor 2 vertrokken we in optocht om onze koning van het seizoen 2008 af te halen bij het huis van koningin Monique. Na een toespraak van onze commandant Paul Hazen ging het door de straten van Heerlerheide, richting schietboom op sportterrein Pronsenbroek. Daar aangekomen werd eerst door Pastoor MacMahon een gebed uitgesproken voor de goede afloop van dit koningsvogelschieten. Net als vorig jaar stond er op ons schuttersterrein een heuse tent van Paraat Brandbeveiliging, geheel ingericht met tafels, banken, buffet en een muziekinstallatie die gezellige feestmuziek ten gehore bracht.

Dit jaar waren maar weinig gegadigden die de koningstitel voor 2009 binnen wilden halen, maar de deelnemers waren wel allemaal gebrand om dit jaar koning te worden. Onze koning 2008 Jan Pappers wilde aanvankelijk zijn titel niet verdedigen. Op het laatste moment besloot hij toch om maar eens een kans te wagen en met het 114e schot wist Jan de vogel wederom naar beneden te halen. Na 2008 is Jan Pappers nu ook koning van 2009 geworden. Daarna was het erebestuur aan de beurt, waar 10 gegadigden voor de titel deelnamen. Met het 88e schot werd Thei Vrolings koning.

Ook dit jaar werd weer het traditioneel burgerschieten gehouden, waaraan meer dan 15 gegadigden deelnamen. Omdat Groene ster die dag de na-competitiewedstrijd voor promotie naar de hoofdklasse moest spelen op het sportpark, had de schutterij afgesproken dat het schieten om half zes afgelopen zou zijn, zodat om punt 18:00 uur de voetbalwedstrijd kon starten. Hoewel het burgerschieten erg lang duurde wist, Maud Moock nog net op tijd de vogel naar beneden te halen en werd zij burgerkoningin 2009.

Om kwart voor zes werden de nieuwe koningen geïnstalleerd en werd er in optocht terug gemarcheerd naar ons schutterslokaal. Daar aangekomen stond buiten een buffet opgesteld, waarop lekkere saté met brood of rijst voor ons klaar stond. Hiervan werd gretig gebruik gemaakt, ook was er belegd brood in overvloed en natuurlijk de drankjes die op zo’n dag niet te missen zijn vloeiden overvloedig. Een vat bier was, zoals gebruikelijk, gesponsord door Zilverzand Exploitatie Beaujean B.V. Na een geweldig koningsvogelschieten en nog enkele uurtjes gezellig bij elkaar te zijn geweest was ook deze mooie Hemelvaartsdag alweer voorbij.

Wilma Habets
30 Mei: Kermistaptoe

Pinksterzaterdag maakte de drumband weer de traditionele rondgang over Heerlerheide. Hierbij werden ook 2 bezoeken afgelegd. Eerst werd de koning van het erebestuur, Thei Vrolings , met een bezoek vereerd. Daar waren naast Thei en partner ook vele erebestuursleden, vrienden en buren van Thei aanwezig. Na een gezellig uurtje vertrok de drumband om de kermistaptoe voort te zetten. Het 2e bezoek werd gebracht aan koning Jan Pappers en koningin Monique Eyssen. Na een toespraak van onze commandant Paul Hazen en een serenade door de Drumband werd in huize Wanners het feest voor hun gasten voorgezet.

De drank vloeide rijkelijk en Henry Wanners had een heerlijk buffet klaargemaakt, met echte ouderwetse koude schotel waarvan iedereen dan ook gretig gebruik maakte. Na enkele uurtjes gezellig bij elkaar te zijn geweest kwam ook aan deze voor de drumband altijd een gezellige avond een einde.
31 Mei: Processie

Op zondag, 1e pinksterdag werd zoals ieder jaar de processie gehouden. Na de H. Mis vetrok de processie door de straten van de wijk rennemig in Heerlerheide. Onder ideale weeromstandigheden, het was droog, af en toe zonnig en een temperatuur rond de 20 graden. Er waren 3 rust altaars, hier werden enkele gebeden gehouden, kamerschoten ten gehore gebracht en liederen gezongen door het kerkelijk zangkoor. Aansluitend was er in het nieuwe Corneliushuis het Bronktreffen. Hier werd links front gemaakt en de schutterij ontbonden en kon iedereen genieten van een populair concert gegeven door de Kon. fanfare St. Joseph Heerlerheide.
1 Juni: Kermisrondgang

Op Pinkstermaandag verzamelden de leden van de schutterij zich om 9 uur in het schutterslokaal. Van daaruit vertrokken we naar de kerk alwaar de traditionele schuttersmis werd gehouden. Na de schuttersmis vertrokken we naar het kerkhof waar we onze overleden leden herdenken. Daarna werden er 2 café's in Heerlerheide bezocht. Het eerste lokaal was café De Roodhuid. Er werden diverse rondjes aangeboden door de onze generaal, het erebestuur, de koning van het erebestuur en door de schutterij. Daarna vertrok de schutterij naar het café Dirk Jan alwaar wij onze 2e stop maakten. Hier werden we verrast met een uitgebreid koud buffet en warme worsten. Waarvoor onze hartelijke dank aan Dirk Jan.
Ook hier werden weer verschillende rondjes gegeven, en wel door onze nieuwe koning Jan Pappers, de burgerkoningin Maud Moock-Janssen en de schutterij. Voor het volgende rondje nam Paul even het woord. Hoewel hij niet aanwezig kon zijn omdat hij vrijdag 5 juni a.s. in het huwelijk treed, en de bruiloft in Arnhem gevierd word, waar de schutterij natuurlijk niet naar toe kan gaan, bood Myckel Habets alle leden dit rondje aan. Hoewel Myckel zelf in Leiden woont is hij toch bijna altijd aanwezig bij alle activiteiten en feesten van de schutterij en dit is zeker een applaus waard. Het laatste rondje werd aangeboden door Koningin Monique Eyssen.

Om 13.00 uur werden we verwacht bij pastoor Vincent Mc. Mahon. Het is traditie om Pinkstermaandag een bezoek aan de pastorie te brengen. Daar aangekomen werden we voorzien van nieuwe haring en broodjes met worst, en natuurlijk ook rijkelijk drank. Door de drumband werd een serenade gebracht. Daarna kreeg de oude cq nieuwe koning Jan Pappers de zilveren koningsmedaille van 2008 aangeboden. Ook onze burgerkoningin kreeg een medaille opgespeld en wel door Paul wat hij maar al te graag deed.
Er waren dit jaar 3 jubilarissen in de vereniging. Normaal worden deze jubilarissen geëerd op ons patroonsfeest St. Sebastiaan, maar dit jaar werd gekozen voor Pinkstermaandag omdat hiervoor ook het bondsbestuur van de federatie aanwezig zouden zijn. De jubilarissen zijn Hub Huyts 25 jaar, Thai L'Orty 40 jaar en Hub Werst 40 jaar. Alle jubilarissen kregen een cadeau en de dames een boeket bloemen van de schutterij. Hierna nam voorzitter Karel Knippenberg van de federatiebond het woord. Hij concludeerde hierbij dat de Limburgse folklore geweldig goed door onze vereniging in stand werd gehouden om pinkstermaandag gezamenlijk te vieren. Daarna kreeg Hub Huyts een zilveren, Thai L'Orty en Hub Werst de gouden OLS eremedaille opgespeld en het certificaat wat hierbij hoort, als blijk voor de verdienste voor de schutterij Heerlerheide.

Na dit officiële gebeuren werden nog enkele drankjes genuttigd. De temperuur op deze dag was boven de 25 graden dus de kelen moesten gesmeerd worden, maar aan alles komt een einde, en zo ook aan ons jaarlijks bezoek aan de pastorie, en werd in optocht terug gegaan naar ons schutterslokaal, alwaar werd ontbonden en na nog een paar gezellig uurtje bij elkaar geweest te zijn, ging het huiswaarts terug kijkend op een zeer geslaagde 2e pinksterdag.

Wilma habets
14 Juni: Bondsfeest Stein

De dag van dit 2e bondfeest in Stein begon met een stralend zonnetje. We vertrokken om precies 12.00 vanuit ons lokaal richting Stein. Aangekomen op het feestterrein aan de Driebunderweg te Meers stelden we ons op om verwelkomd te worden door de organiserende vereniging St. Josheph Stein. We maakten rechts front en werden welkom geheten door de voorzitter van deze vereniging.

Nadat alle verenigingen waren binnen gekomen begon het officiële gedeelte met de opening. Hieraan deden zoals op ieder bondsfeest de eerste 5 schutterijen van de optocht mee. Wij hadden nr. 11 en hoefden hieraan niet mee te doen. Na een toespraak van de Burgemeester en een gebed door de pastoor was dit bondfeest officieel geopend.
Helaas voor alle schutterijen begon het rond die tijd te regenen, niet echt hard maar hard genoeg om kletsnat te worden. Maar ondanks het slechte weer, werden we in de optocht onder luid gejuich en een daverend applaus verwelkomt door het publiek dat massaal in de straten van Meers stond te kijken naar de mooie optocht.

Na het arriveren op de feestweide werden snel de natte kostuums verwisseld voor iets makkelijkere kleding en konden we allemaal met volle teugen genieten van dit goed georganiseerde bondsfeest. Onze vereniging deed verder alleen aan het schieten mee, maar ook hier lagen we helaas in de 1e ronde er alweer uit. Na een paar gezellig uurtjes en meerdere drankjes later zijn we om ongeveer 19.00 uur huiswaarts gegaan.

Wilma Habets
21 Juni: Bondsfeest St. Laurentius Spaubeek

Het 3e bondsfeest van dit seizoen werd georganiseerd door Schutterij St. Laurentius in Spaubeek, die dit jaar haar 390 jarig bestaan vierde. Tevens viel hen de eer te beurt om het 300e bondsfeest van de bond St. Gerardus Amstenrade te mogen organiseren.

In de stromende regen vertrokken we vroeger dan normaal richting Spaubeek. Daar aangekomen trok de hemel gelukkig helemaal open en was het droog en dat bleef het ook de rest van de dag. Met optochtnummer 5 was onze schutterij vroeg aan de beurt met binnenkomen. Na verwelkomd te zijn door de voorzitter van Schutterij St. Laurentius kregen ons konings- en keizerspaar en enkel afgevaardigde van de schutterij de welkomstdrank aangeboden. Nadat alle schutterijen waren binnengekomen, begon de officiële opening. Deze keer, ter gelegenheid van dit 300e bondsfeest, werden alle schutterijen verzocht zich voor de kiosk op te stellen. Na enkele woorden van de bondsvoorzitter, de burgemeester (in het dialect) en de zegen van de plaatselijke pastoor werd door alle schutterijen samen de Esprit gespeeld. Omdat hiervoor vooraf niet geoefend was, was iedereen natuurlijk benieuwd of het wel vlekkeloos zou verlopen. Het was in een woord geweldig om te horen, de koude rillingen liepen dan ook menig schutter over het lijf. In een woord indrukwekkend.

Na dit officiële gebeuren vertrok de optocht door de straten van Spaubeek, een heel druk bezochte optocht, en een daverend applaus viel dan ook iedere schutterij ten deel. Aangekomen op de schutterweide begonnen de schiet-, exercitie- en schoonheidswedstrijden. Onze schutterij deed wederom alleen mee met de schietwedstrijden, maar ook weer helaas miste een onzer schutters een bolletje en konden we de buks na een 17 weer inpakken.

In het weiland naast het schietterrein werd 5 dagen voor dit bondsfeest een veulentje geboren dat de naam Laura kreeg, deze naam werd afgeleid van de Naam St Laurentius van de organiserende vereniging. Bij het 2e schot schrok het beestje er zo van dat de boer haar en zijn moeder gelijk naar binnen haalde.

Na nog enkele uurtjes gezellig bij elkaar in Spaubeek door gebracht te hebben ging het huiswaarts met wel een heel geweldig schuttersfeest in ons achterhoofd.

Wilma Habets
5 Juli: OLS Neer

Met een stralende zon en een hoge temperatuur begon de dag van het O.L.S. te Neer. Aangekomen in Heerlerheide werd meteen de materiaalwagen ingeladen en om exact 11.00 uur vertrok deze naar het midden Limburgse Neer. Alle schutters met aanhang vertrokken terzelfder tijd met de bus. De rit verliep snel dus om 12.00 uur werden we op de parkeerplaats voor bussen uitgelaten en kon ook voor ons het O.L.S. 2009 beginnen.

Omdat we nogal vrij vroeg aan de optocht moesten deelnemen werd na eerst een drankje gedronken te hebben snel naar de materiaalwagen gegaan en daarna opgesteld op het opstel terrein. Om ongeveer half 3 vertrokken we dan ook om ons te profileren door de straten van Neer, een heel druk bezochte optocht en van begin tot het einde werden we onthaald met een daverend applaus. De temperatuur was erg hoog, dus allemaal flink verhit kwamen we weer terug op het feestterrein waar we dankbaar een verkoeling van de e.h.b.o. in ontvangst namen.

Gezamenlijk ging het snel naar de materiaalwagen waar we onze natte pakken verwisselde voor droge kleding, en we aan het verdere feest konden deelnemen. Aan de wedstrijden werd alleen door onze bieleman Fons Ypelaar deelgenomen en natuurlijk ook aan het schieten. In de loop van de week is de buks nog gecontroleerd en de mondingssnelheid was nu helemaal in orde. We hoefden dit jaar dus niet bang te zijn dat we uitgesloten zouden worden, maar we werden niet opgeroepen om de buks te laten controleren. We hadden goede hoop na veel oefenen eindelijk eens onze 18 bolletjes te kunnen afschieten, maar niets was minder waar. Helaas was het materiaal niet compleet, waardoor deelname niet mogelijk was. Dus helaas geen schieten, waardoor de teleurstelling bij onze schutters groot was. De buks werd maar weer ingeladen en vervolgens zijn we allemaal samen ons verdriet gaan wegspoelen met een paar drankjes. Helaas maar volgend jaar zal dit zeker niet meer gebeuren.

Er was afgesproken om kwart over 7 te verzamelen op de parkeerplaats waar we ook aangekomen waren. Maar er was geen bus te bekennen. De bus bleek echter aan de andere kant van het feestterrein te staan. Nadat iedereen op de afgesproken plek gearriveerd was, zijn we samen weer over het feestterrein naar de andere kant gegaan, en een half uurtje later als gepland kon de bus dan eindelijk vertrekken naar Heerlerheide. Daar zijn nog enkele uurtjes gezellig bij elkaar te zijn geweest in ons schutterslokaal, waarna we voldaan huiswaarts zijn gekeerd.

Het O.L.S. 2009 was voortreffelijk georganiseerd en enorm druk. Wij kunnen dan ook de organiserende vereniging alleen maar loven met dit geweldig O.L.S. 2009.

Wilma Habets
19 Juli: ZLF Meerssen

Bijna een thuiswedstrijd, maar om een goede parkeerplaats niet te ver van de tent te bemachtigen vertrokken wij toch vroeg van huis om dit Federatiefeest in Meerssen bij te wonen. De rest van onze vereniging verzamelde zich bij Café Carboon om met de bus te gaan. Na een klein oponthoud vertrok de bus een kwartiertje later als afgesproken naar Meerssen. Aangekomen op de feestweide, was het al flink druk. Met nummer 58 in de optocht hadden we ruim de tijd voordat wij aan de optocht konden deelnemen. Om exact half 2 vertrokken de eerste schutterijen om zich te profileren voor het publiek dat massaal naar Meerssen was gekomen om dit evenement mee te maken. Terzelfder tijd trok een zwarte wolk over Meerssen en een fikse hoosbui kon dan ook niet uitblijven. Iedereen probeerde toch een droog plekje te vinden en het feestterrein leek wel uitgestorven. De eerste schutterijen kregen helaas een flink nat pak. Nadat deze bui overgetrokken was vertrokken de overige schutterijen voor een hele mooie optocht door de straten van Meerssen. Hoewel wij bij de 3 laatste schutterijen behoorden kregen we van begin tot het einde een daverend applaus van het publiek. Na de optocht, die eindigde bij de materiaalwagens, verwisselden wij snel onze kostuums voor makkelijke kleding en konden aan de feestelijk heden deelnemen.

Voor de eerste keer dit jaar traden onze marketentsters Christie en Laurence uit en probeerden een prijs in de wacht te slepen. Helaas besliste de jury anders en dus geen prijs. De opmerkingen die de juryleden aan onze marketentsters meegaven waren echter op zijn minst vreemd te noemen. “De vaatjes zijn wat oud” is bepaald geen criterium dat in de normen terug te vinden is. Ook het feit dat het kroontje niet op exact dezelfde hoogte op de jas bevestigd is, vinden wij niet terug in de normen. Oorspronkelijk tooiden marketentsters zich in jassen van gevallen soldaten, dat deze niet exact gelijk zijn is voor de hand liggend. De juryleden die dit soort wedstrijden beoordelen zouden ten eerste de normen op en top moeten beheersen en zouden ook op de hoogte moeten zijn van de historische oorsprong. Dan zouden ook dergelijke onzinnige opmerkingen niet gemaakt worden.

Tevens werd deelgenomen aan de schietwedstrijden, nu met alle materiaal, voor zover nog mogelijk, helemaal in orde. Nadat de buks bij het inschieten nog bijgedraaid was begon onze eerste schutters aan zijn 3 bolletjes. Helaas was het 3e bolletje al mis. De overige schutters schoten feilloos hun bolletjes eraf. Met 17 punten was het schieten daarmee voor ons afgelopen.

Na de wedstrijden zijn we allemaal naar de tent gegaan waar een ware happening plaats vond en het “high life” was. Het was dan ook oergezellig met optredens van verschillende Limburgse artiesten. Om half 8 is de bus weer richting Heerlerheide vertrokken en wij met de auto naar huis.

Kort samengevat weer een mooi Federatiefeest in Meerssen en waarmee we de organiserende vereniging St. Remigius alleen maar kunnen feliciteren.

Wilma Habets
23 Augustus: Bondsfeest HH Marcellinus en Petrus Geleen

Na een vakantie periode van 4 weken vond vandaag 23 augustus het laatste bondsfeest van het seizoen 2009/2010 plaats. Dit bondsfeest werd georganiseerd door schutterij HH Marcellinus en Petrus uit Geleen en wel in Oud Geleen. Tevens vierde deze schutterij haar 370 jarig bestaansfeest.

Onder een stralende zon en zomerse temperaturen arriveerden we rond half 1 in Oud Geleen. Met optochtnummer 6 waren we vroeg aan de beurt met het binnenkomen en werden we hartelijk welkom gehete door de voorzitter van deze vereniging. Ons Koningspaar en keizerspaar, de voorzitter en een afgevaardigde van het bestuur werd verzocht om op de kiosk de welkomstdrank te nuttigen. Voor de andere leden was het jasjes uit en even pauzeren alvorens de optocht te lopen. Om kwart over 2 werd dit schuttersfeest officieel geopend met een gebed en zang en enkele kamerschoten. Direct hierna vertrok de eerste schutterij om zich aan het publiek door de straten van oud Geleen te presenteren. Het was een druk bezochte, warme en ook lange optocht, maar het applaus van alle toeschouwers maakte veel goed. Gelukkig was er een tussenstop waar we werden voorzien van water, daarna liep iedereen de optocht feilloos uit. Aangekomen op de feestweide werden de jasjes uitgedaan en een drankje genuttigd en konden we aan de verdere wedstrijden en het feest zelf gaan deelnemen. Alleen onze schietploeg nam aan de wedstrijd deel, maar helaas ook dit laatste bondsfeest waren er 3 missers en was het over en uit.

Na nog enkele uurtjes samen doorgebracht te hebben, was ook dit laatste goed georganiseerde bondsfeest weer voorbij. Een compliment aan schutterij HH Marcillinus en Petrus voor de organisatie is zeker op de plaats.

Wilma Habets.
6 September: Kermis Moelingen

Hoewel ons schuttersseizoen is afgelopen, hadden we toch nog net als vorig jaar een gezamenlijk uitstapje naar Moelingen in België. Ieder jaar word daar het eerste weekend van September de kermis gevierd. We zijn dan ook door de organisatie uitgenodigd om dit festijn bij te wonen. Niet alleen wij, maar ook de Koninklijke Oude Harmonie uit Eijsden (die overigens nog 25 jaar jonger is dan onze schutterij) was uitgenodigd.

We zijn om half 1 vanuit Heerlerheide vertrokken met de bus richting Moelingen. Net als vorig jaar waren we toch nog aan de vroege kant aanwezig, want de optocht vertrok pas om half 3. Voorafgegaan door de Koninklijk Oude Harmonie vertrok de optocht vanaf de feesttent. Na ongeveer 2 kilometer binnen en buiten de bebouwde kom van Moelingen te hebben gelopen, arriveerden we bij een familie op de boerderij, alwaar we hartelijk welkom werden geheten.

Na een pauze van een klein uurtje zou de stoet weer vertrekken naar het centrum van Moelingen. Net voor vertrek kwam de melding dat een militaire colonne met ongeveer 100 oude, historische legervoertuigen in aantocht was. Hierdoor moesten wij wachten tot deze voertuigen gepasseerd waren. Het was het wachten waard en een prachtig schouwspel.
Daarna vertrokken we naar de 2e stop. Ook hier werden we weer voorzien van drank en na dit oponthoud ging het naar de 3e en 4e stop waar we vorig jaar ook hartelijk waren ontvangen. Geweldig dat deze mensen dit organiseerden en de 2 verenigingen ook nog eens rijkelijk voorzagen van drank. Dank jullie wel voor deze gastvrijheid.
Daarna de 5e stop, weer bij het café waar dit jaar een heuse tent op de weg was geplaatst.

Rond half 7 arriveerden we dan eindelijk bij de feesttent, alwaar we front maakten en de optocht was afgelopen We werden bedankt door de organisatie voor de deelname aan hun jaarlijkse Kermis.
Gretig werd na dit officiële gedeelte onze hongerige magen voorzien van een lekker Belgisch frietje en hebben we nog een uurtje feest gevierd met de inwoners van Moelingen. Om half 8 vertrok de bus weer richting Heerlerheide. We kunnen terugkijken op weer een geweldige dag.

Wilma Habets
20 September: Onderling schieten

Bij drukkend warm weer, met een waterige en af en toe felle zon begon vandaag voor onze schutterij de laatste activiteit van dit seizoen, het jaarlijks onderling schieten. Vanaf 13.00 uur verzamelden de leden zich met aanhang op ons geheel vernieuwde schietterrein aan de Pronsenbroek in Heerlerheide. De afgelopen weken is i.o.v. de Gemeente Heerlen ons schietterrein voorzien van verharding, ook werden voor de 1e keer de nieuwe stoelen op dit terrein neergezet. Twee partytenten en een drankbuffet maakten de entourage voor dit onderling schieten kompleet.
Om precies kwart over 1 werd het 1e schot gelost, er waren ongeveer, 40 personen aanwezig, dus een grotere opkomst als vorig jaar. Maar helaas waren in de 1e ronde al heel veel missers (door de zon achter de glasplaat?). Na een 2e ronde geschoten te hebben waarin ook weer veel missers waren, kon het kavelen beginnen en na een spannende strijd waren al snel de winnaars bekend. Om 15.00 was het dan ook afgelopen. Na nog enkele drankjes samen genuttigd te hebben begon met man en macht het afbreken en opruimen van ons schuttersterrein. Daarna kon iedereen met een gerust hart naar Café Carboon gaan, waar een hapje en een drankje voor iedereen klaar stond en waar de prijsuitreiking zou plaatsvinden.

Hoewel onze voorzitter Paul Hazen verhinderd was bij het schieten, was hij wel op tijd aanwezig voor de prijsuitreiking, die dan ook om 16.30 begon. In de inleidende toespraak maakte Paul bekend dat voor het komende seizoen een nieuwe buks besteld is bij de firma Hendrix in Lottum. Daarna werden alle winnaars in het zonnetje gezet. Hij begon met de winnaar van de dames, waar de winnares wederom Finie Tumulero was. Daarna kwamen achtereenvolgens naar voren de winnaars van het erebestuur, Wim Vliegen, de B-klasse, Fernand Habets, en als laatste de A klasse met als winnaar Jan Pappers, tevens winnaar van de wisselbeker. Alle 1e prijs winnaars kregen een schuttersbeeldje en een medaille, alle andere prijzen een medaille, maar ook een lekkere Schrobbelèr aangeboden door Café Carboon.

Winnaars:
A-Klasse
1e prijs Jan Pappers, tevens winnaar wisselbeker.
2e prijs Nico Spittler
3e prijs Ralph Degens
4e prijs Odelio Tumulero
5e prijs Wilma Habets
6e prijs John Beckers

B.Klasse
1e prijs Fernand Habets
2e prijs Johan Smeets
3e prijs René Braun

Erebestuur
1e prijs Wim Vliegen

Dames
1e prijs Finie Tumulero
24 Oktober: Feestavond 50 Jaar Koninklijk

Dit jaar is het 50 jaar geleden dat wij het “Predicaat Koninklijk” ontvingen.
Ter gelegenheid hiervan heeft ons bestuur gemeend een feestavond te organiseren voor alle leden met aanhang. Deze avond heeft plaatsgevonden 24 oktober 2009 in Café Carboon.

Het thema voor deze avond was Country en Western en ons schutterslokaal was door Hans Mindt omgetoverd tot een heuse Saloon. Aan de leden was vooraf verzocht om in deze stijl de avond bij te wonen. Bijna iedereen had gehoor gegeven aan deze oproep en er waren heel veel cowboys, cowgirls en indianen aanwezig.

In de saloon was een schiettent ingericht, je kon hoefijzer werpen en een grote blok hout met spijkers en hamer stond gereed voor sportieve strijd. Daarnaast was een soort schuur ingericht compleet met hooi en zadels. Omdat in een echte westernstad ook rust en orde gezorgd moet worden, werd Fer v.Gestel tot sheriff uitgeroepen en (keizer) Lei Kleinen werd hulpsheriff. Het feest verliep uiteraard zo vlekkeloos dat ingrijpen door deze 2 “gezagsdragers” niet aan de orde was. De drank vloeide rijkelijk maar ook voor de inwendige mens was gezorgd, door Marleen van Café Carboon. Zij had, passend bij deze gelegenheid, een heuse pan chili con carne gemaakt.
Marleen het was heel lekker, hartelijk bedankt.

Het feest is doorgegaan tot in de kleine uurtjes. Mede door het feit dat net die nacht de klok een uur terug ging (wintertijd) kon iedereen gerust 1 uurtje langer blijven.
Hartelijk dank aan het organiserende comité dat dit feest tot een ware happening gemaakt heeft.

Wilma Habets
29 November: Marketentstertreffen St.Joost

Alle marketentsters werden om 09.00 uur verwacht in het Gemeenschapshuis Het Trefpunt in st.Joost. Na het nuttigen van een broodje en een kopje koffie, werden we allemaal verwelkomd door Lies Nieling, secretaris van de Marketentsters. Daarbij werd medegedeeld dat exact kwart voor 10 opgesteld moest zijn voor de optocht naar de kerk. De kerk lag naast het Trefcentrum, daarom werd eerst een rondje om de kerk gemaakt zodat er toch een kleine optocht was voordat bij de kerk aangekomen werd. Vervolgens vond de H.mis plaats, voorgegaan door de pastoor van St. Joost. Na de H. Mis zijn we weer in optocht door de straten van St. Joost getrokken, helaas stonden heel weinig mensen langs de kant. Aangekomen bij het Trefpunt hebben we allemaal een drankje genuttigd en om exact half 1 konden we lunchen. Dit verliep snel en vlekkeloos en was heerlijk.

Om 14.00 uur werd aan de heren verzocht de zaal te verlaten voor het alternatieve herenprogramma en kon voor de marketentsters de middag beginnen. Er waren optredens van verschillende leden van de schutterij die iets voor ons ingestudeerd hadden. Een butereedner kwam ons vermaken en ook hield Europees Kamerlid Ria Oomen een toespraak. Zij is ook bestuurslid van de OLS Federatie en vroeg ons o.a. of er marketentsters waren die zich als bestuurslid wilden aanmelden, zodat we samen sterk waren. Tevens kregen we van haar allemaal een Polo shirt cadeau. Om 17.00 uur was het programma ten einde op 1 optreden na, maar eerst kwam de tombola met heel veel prijzen. Ook zou nu de overdracht plaatsvinden naar de organiserende vereniging van volgend jaar, maar helaas waren geen vertegenwoordigers van deze vereniging aanwezig omdat de voorzitter van Schuttersgilde St. Lucie Nederweert, Wim v.d. Voort, afgelopen donderdag overleden was. Uiteraard werd voor hem 1 minuut stilte in acht genomen. Schuttersgilde St. Lucie organiseert in 2010 natuurlijk wel het Marketentstertreffen en wel op 21 November 2010.

Hierna volgde nog het allerlaatste optreden, wat super was en om ongeveer 18.00 uur was ook dit marketentster treffen weer afgelopen. We kregen nog allemaal een presentje in de vorm van een uitklapbare haarborstel. Compliment aan schutterij St. Joris Sint Joost die ondanks de recessie toch een super Marketentstertreffen op poten hebben weten te zetten.

Wilma Habets.
Uitslagen 2009

Bondsfeest Klimmen
Ere prijs beste bordjesdrager, Shanon Habets
1e prijs mooiste binnenkomen B klasse
2e prijs commandant nieuwe presentatie, Paul Hazen

Bondsfeest Stein
ere prijs beste defilé B klasse
ere prijs beste vaandeldrager, Mart Habets
2e prijs mooiste binnenkomen B klasse
3e prijs beste commandant nieuwe presentatie, Paul Hazen

Bondsfeest Spaubeek
2e prijs mooiste binnenkomen B Klasse
2e prijs beste commandant nieuwe presentatie, Paul Hazen

OLS Neer
Tijdens het OLS werden er geen prijzen behaald.

ZLF Meerssen
Tijdens het ZLF werden er geen prijzen behaald.

Bondsfeest Geleen
Tijdens dit bondsfeest werden er geen prijzen behaald.