Koninklijke schutterij St. Sebastiaan Heerlerheide


2011

23 Januari, Patroonsfeest St. Sebastiaan.

De viering van ons patroonsfeest was zoals gebruikelijk de seizoensstart voor onze vereniging. Omdat gelijktijdig met ons patroonsfeest ook de dameszitting gehouden werd en omdat er enkele van onze leden ook bij de Damesgarde De Geete zijn hebben zij dit jaar verstek moeten laten gaan.

Vanaf 1 Januari 2011 is er op heerlerheide nog maar 1 h.mis en wel om 10.00. Dus konden we een half uurtje later bij elkaar komen. Om precies kwart voor 10 werd in optocht naar de kerk afgemarcheerd. Daar werd een H. Mis ter ere van de levende en overleden leden van onze schutterij opgedragen. Na de mis vertrokken we dan ook weer richting schutterslokaal waar erwtensoep en broodjes gereed stonden, dit is een zeer gewaardeerde traditie bij onze schutterij. Het is eveneens traditie dat jubilarissen met St. Sebastiaan kort in het zonnetje gezet worden. Dit jaar waren er zes jubilarissen. Paul Hazen en Sjef Weerts vieren hun 40 jarig lidmaatschap, Gijs Werst en Patrick Beckers hun 25 jarig lidmaatschap. Van Ons Erebestuur is Wim Vliegen 25 jaar lid. Deze heren zullen hun jubileum vieren bij ons bondsfeest in Augustus. Daarnaast waren er ook twee 12,5 jarige leden. De eerste 2 dames die als marketentster bij de vereniging kwamen Wilma Habets en Laurance Vrolings. Omdat Laurance bij de Damesgarde De Geete is en er niet was vandaag, hebben de dames besloten hun speldje op 2e pinksterdag bij Meneer Pastoor te ontvangen.

Na deze receptie werden nog 2 cafés in Heerlerheide aangedaan. Als eerste werd Café de Roodhuid bezocht. Bij aankomst kregen we verschillende rondjes aangeboden door de schutterij, van het erebestuur, en van Deljo Tumolero die deze week 70 jaar is geworden. Na ongeveer een uur vertrokken we richting café Dirk Jan. Na verschillende rondjes drank, aangeboden door de kastelijn Dirk Jan, de koning van het Erebestuur Harry Degens, van Henri Wanders en Jan Pappers, en van de keizer en keizerin, werd ook dit samenzijn beëindigd en vertrokken we terug naar ons lokaal, waar de viering van St. Sebastiaan 2011 werd afgesloten met nog een laatste rondje van het koningspaar.
5 Maart, Kinderoptocht Heerlerheide.

Zoals ieder jaar op carnavals Zaterdag trekt de kinderoptocht door de straten van Heerlerheide. Sinds enkele jaren is het dan ook traditie dat de drumband van onze schutterij aan deze optocht deelneemt. Maar dit jaar werden alle leden uitgenodigd hun te vergezellen, omdat dit gewoon leuker is.
Helaas waren maar 2 leden die niet eens in Heerlerheide wonen komen opdagen. Erg jammer, want het was bere gezellig. Onze vaandrig werd dit keer een dikke trom in de handen gedrukt en onze marketentster Wilma had een tamboerijn bij zich, en hebben dus onder een stralende zon en heerlijke temperaturen de drumband vergezeld.
Halverwege werd er bij Paul gestopt die aan ons een lekkere versnapering aanbood en Martine de prinses van groene ster ons verzag van kaas en worst.

Na afloop van de optocht hebben we nog enkele uurtjes carnaval gevierd in het Corneliushuis. Hopende op volgende jaar een betere opkomst.
30 April: Reveille Koninginnedag

Koninginnedag op Heerlerheide wordt altijd ingeluid met een reveille door de drumband van onze schutterij. Vroeger startte de drumband met zijn rondgang om 06.00 uur 's morgens. Dat moment is nu verplaatst naar 08.00 uur. Stipt op dat tijdstip trok onze drumband uit voor een muzikale rondgang over Heerlerheide. Bij het appartementencomplex "Hogendael" werd halt gehouden. De drumband werd geëscorteerd door onze rodekruisman en een officier. Terwijl de drumband het signaal-Wilhelmus ten gehore bracht zorgden de rodekruisman en de officier dat de Nederlandse driekleur gehesen werd. Onze leden werden in het appartementencomplex getrakteerd op een kop koffie en een koekje door de bewoners van Hogendael.
22 Mei: Bondsfeest Limbricht.

Op deze zondag is ons eerste Bondsfeest van dit seizoen van start gegaan. Het feest werd georganiseerd door Schutterij St. Salvius Limbricht en vond plaats nabij het prachtige kasteel Limbricht.

Omdat wij optochtnummer 1 hadden, was het vroeg vertrekken naar Limbricht om als eerste onze opwachting te maken bij de presentatie. Het zonnetje scheen heerlijk en de temperatuur was zomers, af en toe een wolkje was dan ook heel welkom.

Nadat alle schutterijen hun opwachting voor de kiosk hadden gemaakt, begon de opening met een toespraak van de burgemeester van Sittard-Geleen en een gebed door de Pastoor van Born en Limbricht. Nadat het koningspaar met de genodigden vertrokken waren naar het defilé, begon voor ons de optocht door de straten van Limbricht. Na een warme, door een extra lus net iets te lange, optocht arriveerden we weer op de feestweide, alwaar we een drankje van onze eigen vereniging kregen. Dit werd gretig naar binnen gewerkt.

Aan het officiële gedeelte van de uitredens nam niemand van ons deel. Alleen het A-6 tal nam uiteraard aan de schietwedstrijden deel. Na een misser van onze 2e schutter was het over en uit en konden we aan het feest gaan meedoen. Chapeau aan St. Salvius Limbricht voor dit fijne bondsfeest.
29 Mei: Bondsfeest Schinnen.

Zondag 29 Mei vond ons 2e bondsfeest van dit seizoen plaats. We werden om 13.00 uur in Schinnen verwacht omdat we om kwart over 1 binnen moesten komen. Het vertrek vanuit Cafe Carboon was dus ook gepland om 12.00 uur.
Maar aangekomen in Schinnen bleek dat het feestterein heel slecht was aangegeven, dus was het zoeken geblazen. Toen we het eindelijk gevonden hadden, bleek er te weinig parkeerplek te zijn en moest iedereen langs de weg parkeren en dat betekende automatisch dat er ver gelopen moest worden tot aan de feestweide. Ook stelden de schutterijen zich op langs deze weg, dus een oponthoud vanjewelste. Omdat onze keizer en koning met koningin iets later waren vertrokken, waren die er dus niet toen wij binnen moesten komen. We hadden ze wel al langs zien rijden, maar voordat zij te voet terug waren, was het al te laat. Het gevolg hiervan was dat we mochten wachten tot het allerlaatste om alsnog onze opwachting te maken. Tot overmaat van ramp presteerde de plaatselijke fanfare het, om meteen achter ons aan met muziek op te marcheren, zonder rekening te houden met onze presentatie. Dat de presentatie daardoor niet optimaal verliep moge duidelijk zijn. De laatste rijen hoorden de drumband niet en de drumband kon de commandant niet horen. Die fanfare handelde uit onwetendheid, maar er had toch wel iemand van de organisatie een seintje mogen geven dat de fanfare had moeten wachten.

Vervolgens was er nog maar heel weinig tijd tussen binnenkomen en de optocht omdat we daarbij wel als 9e moesten vertrekken. Iedereen was present, behalve de keizer, koning en koningin. Paul vond net op het nippertje de keizer, maar het koningspaar was nergens te bekennen, dus zonder hun de weg op in een drukke maar wel lange optocht door de straten van Schinnen.

Aangekomen op de feestweide, werd gretig een drankje genomen en bijgeklets over deze optocht. Om 4 uur begon het schieten voor de 6 tallen maar het 3e schot van de 1e schutter was mis, dus weer over en uit. Na nog enkele drankjes genuttigd te hebben zijn we weer huiswaarts gegaan.
2 Juni: Hemelvaartsdag, Koningsvogelschieten Heerlerheide.

Onder een stralend blauwe hemel met heel veel zonneschijn vond donderdag 2 juni, Hemelvaartsdag het jaarlijks koningsvogelschieten op Heerlerheide plaats. Vanaf half twaalf verzamelden de leden zich in het schutterslokaal, Café Carboon. Op de dag van het koningsvogelschieten moeten alle leden de contributie voor het lopende jaar afdragen en de extra bijdrage voor de nieuwe koning.

Om kwart voor een vertrokken we in optocht om onze koning en koningin van 2010 , Johan en Anke Smeets bij hun thuis aan het Forsielenerf af te halen. Na een toespraak van onze voorzitter, Paul Hazen, ging het door de straten van Heerlerheide, richting schietboom op sportpark Pronsebroek. Daar aangekomen werd allereerst een gebed uitgesproken door pastoor V. McMahon voor de goede afloop van dit vogelschieten.

Net als vorig jaar stond er op ons schuttersterrein een tent, geheel ingericht met tafels, banken en buffet. Een comité van enthousiaste leden van de schutterij is al enkele jaren actief om het koningsvogelschieten voor alle leden maar ook voor de burgers aantrekkelijker te maken. Zij verzorgen de opbouw van het feestterrein en tijdens de festiviteiten regelen ze o.a. muziek, drank en een heuse barbecue. Deze middag werd muzikaal begeleid door een disc jockey. Door het super goede weer en de prima verzorging kon deze dag niet meer stuk,

In totaal 6 leden van de schutterij wilden dit jaar de koningstitel bemachtigen. Na een spannende strijd viel bij het 140e schot de houten vogel naar beneden en werd Paul Hazen koning van 2011. Paul is dit jaar 40 jaar bij de schutterij en in totaal heeft hij 4x meegeschoten, maar ook is hij nu voor de 4e keer koning. Na de felicitaties aan Paul begon het schieten van het erebestuur. Bij het 65e schot werd Sjef Janssen koning van 2011 . Hij was al eerder in 2007 koning van het erebestuur en wist met een gericht schot de plaat naar beneden te halen. Na de felicitaties aan Sjef begon voor de burgers het schieten. In totaal waren er 21 deelnemers en bij het 45e schot werd mevr. E. Kikken-Gommans burgerkoning 2011.
Ellen Kikken is niet alleen voorzitter van het kerkelijk zangkoor maar ook de grote animator achter de deelname van het damescomité van de Koninklijke fanfare St. Joseph. Zij zorgt ervoor dat nu al enkele jaren een grote groep dames meeschieten bij het burgerschieten.

Nadat met vereende krachten alles was opgeruimd en de nieuwe koningen geïnstalleerd waren vertrok de schutterij in optocht terug naar het schutterslokaal, alwaar we nog enkele gezellige uurtjes hebben doorgebracht onder het genot van een hapje en een drankje
11 Juni: Kermistaptoe.

Pinksterzaterdag 11 Juni maakte de drumband weer de traditionele rondgang over Heerlerheide. Omdat de drumband de laatste jaren nogal met weinig personen bij onze nieuwe koningen aantraden, is in het bestuur besloten dit jaar als proef van iedere geleding 2 personen mee te laten gaan, Dit is bij iedereen in hele goede aarde gevallen. Er werden 2 bezoeken afgelegd. Eerst werd de koning van het erebestuur, Sjef Janssen, met een bezoek vereerd. Ook het Erebestuur en enkele familieleden waren aanwezig. We werden rijkelijk voorzien van drank en eten en na ongeveer 1,5 uur vertrok de stoet weer om de kermistaptoe voort te zetten .

Het 2e bezoek was bij het koningspaar Paul en Monique Hazen. We arriveerden om kwart voor 8 op de Rennemig alwaar als eerste een serenade aan Paul en Monique ten gehore werd gebracht. Daarna werden we door Martine voorzien van drank en eten. Binnen stond een heerlijk koud buffet, en Stef zorgde voor de barbecue. Na enkele uurtjes gezellig bij elkaar te zijn geweest, werd bij Paul ontbonden en sommige bleven nog wat hangen , anderen vertrokken naar huis, want Zondagmorgen was het weer vroeg aantreden voor de Processie.
12 Juni: Processie.

Op zondag, 1e pinksterdag werd zoals ieder jaar de processie gehouden op Heerlerheide. Voor het eerst door onze nieuwe koning Paul met zijn koningin Monique in een geweldig mooie jurk vergezeld, vertrokken we om kwart voor 10 naar de kerk.

Na de H. Mis vetrok de processie met temperaturen van rond de 20 graden door de straten van Heerlerheide. Er waren 2 rust altaars door de buurt opgezet, hier werden enkele gebeden gehouden, kamerschoten ten gehore gebracht, en liederen gezongen door het kerkelijk zangkoor. Voor het Corneliushuis werd front gemaakt en ontbonden Aansluitend was er het Bronktreffen. Hierbij werd een populair concert gegeven door de Kon. fanfare St. Joseph Heerlerheide.
13 Juni: Kermisrondgang

Op Pinkstermaandag verzamelden de leden van de schutterij zich om 9.30 uur in het schutterslokaal. Vergezeld door het nieuwe koningspaar en de Burgerkoningin vertrok de schutterij om 9.45 uur naar de kerk alwaar de traditionele schuttersmis werd gehouden. Na de schuttersmis ging het in optocht naar het kerkhof waar de overleden leden herdacht werden. Vervolgens werden 2 cafés in Heerlerheide bezocht. Als eerste werd café Grand Turquoise bezocht. Omdat het hele Wannerplein door werkzaamheden open lag, werd bij de kerk front gemaakt en op eigen gelegenheid naar het grand café gegaan. Daar werden enkele rondjes aangeboden door de schutterij, het erebestuur en door de burgerkoningin mw. Ellen Kikken. Als laatste kregen we nog een rondje van de eigenaar. Daarna vertrok de schutterij naar café Dirk Jan alwaar de 2e stop gemaakt werd. Hier werden we verrast met sneetjes met beleg , waarvoor uiteraard de hartelijke dank aan Dirk Jan. Ook hier werden weer verschillende rondjes gegeven, en wel door het koningspaar Paul en Monique Hazen, de koning van het Erebestuur Sjef Jansen, de generaal Nico Spittler en door de Schutterij..

Om 14.00 uur werden we verwacht bij pastoor Vincent Mc. Mahon. Het is traditie om Pinkstermaandag een bezoek aan de pastorie te brengen en werden we voorzien van nieuwe haring, broodjes worst en natuurlijk ook rijkelijk drank .

Zoals ieder jaar word op deze dag de jubilarissen in het zonnetje gezet. Dit jaar waren het in totaal 6 en 1 van het Erebestuur. Twee 40 jarigen, Paul Hazen en Sjef Weert, twee 25 jarigen Gijs Werst en Patrick Beckers. Deze heren hebben ervoor gekozen om gehuldigd te worden op ons bondsfeest in augustus zodat deze alleen gememoreerd werden. De twee 12,5 jarige jubilarissen waren onze marketentsters van het eerste uur Wilma Habets en Laurence Vrolings. Laurence kon helaas niet aanwezig zijn deze 2e Pinksterdag, zij zal een andere dag haar speldje opgespeld krijgen. Wilma was er wel en kreeg de zilveren St. Sebastiaan opgespeld door onze plaatsvervangend Commandant en tevens 2e voorzitter Ger Pappers. Na deze huldiging kreeg de koning van vorig jaar Johan Smeets de zilveren herinneringsmedaille voor zijn koningschap 2010 aangeboden. Hierna werd onze Burgerkoningin in het zonnetje gezet en ontving zij een medaille en de wisselbeker. Zelf verklaarde ze dat ze wilde proberen deze wisselbeker 3 jaar te behouden. De tijd zal leren of zij dit waar kan maken. Hierna nam Hub Huijts van het erebestuur het woord en sprak Wim Vliegen, 25 jarige jubilaris bij het erebestuur, toe en na het opspelden van het speldje werd hem ook nog een cadeau aangeboden. Zijn vrouw Mien kreeg mooi boeket bloemen.

Na dit officiële gebeuren werden er nog enkele foto’s in de mooie tuin van de pastorie gemaakt en nog enkele drankjes gedronken. Maar aan alles komt een einde en zo ook weer aan ons jaarlijks bezoek aan de pastorie. In optocht werd terug gegaan naar ons schutterslokaal, alwaar werd ontbonden en we nog een rondje van onze jubilarissen Wilma Habets en Wim Vliegen kregen aangeboden. Na nog een paar gezellig uurtjes bij elkaar geweest te zijn, ging het huiswaarts, terugkijkend op weer een zeer geslaagde 2e pinksterdag.
3 Juli: O.L.S te Stokkem.

Onder een stralende zon en niet te warm vertrok om 13.00 uur de bus richting Stokkem (B). Omdat we pas nr 148 in de optocht hadden was dit ruim later dan in andere jaren, nu hadden we toch nog ruim de tijd tot aan het vertrek van de optocht.

Aangekomen in Stokkem werd als eerste de materiaalwagen opgezocht en de materialen meegenomen naar de feestweide.

Rond 15.30 dienden wij dan ook aan de optocht deel te nemen. Maar omdat alles een uur uitgelopen was werd het 16.30 eer we op weg gingen om door de straten van Stokkem om ons aan het publiek te tonen. Voor een O.L.S. waren er in verhouding maar weinig toeschouwers langs de route die toch wel erg lang en warm was. Wij waren dan ook blij dat we de feestweide weer bereikt hadden.

Na de optocht moest onze exercitie ploeg direct uittreden. In onze ogen hadden ze het er goed vanaf gebracht, gelukkig werd dat achteraf ook beloond met een fraaie 3e prijs. Ook de beide guides vielen in de prijzen, rechter guide Fons IJpelaar behaalde de 2e prijs en debutant op de guideplaats Myckel Habets won de 3e prijs als beste linker guide. Proficiat voor het peloton en de guides.
Opmerkelijk bij deze ploeg was dat twee leden van de provinciale staten van Limburg in de ploeg stonden. VVD fractievoorzitter Erik Koppe stond op nummer 4 en SP’er Edwin Bus stond op nummer 6 in de ploeg. Politiek gezien zijn beide heren niet altijd vrienden, maar wel verenigd in het exercitiepeloton van Heerlerheide. Dat die ploeg ook nog gecommandeerd wordt door een gemeenteraadslid uit Heerlen maakt het geheel politiek gezien helemaal compleet. Hieruit blijkt weer dat de schutterswereld alle rangen en standen weet te verenigen tot één grote schuttersfamilie. Ook maakte na 12 jaar afwezigheid ons erebestuurslid Hub Huijts zijn herintrede in de ploeg en dat ging hem opmerkelijk goed af.
Meteen na de exercitie ging onze koning Paul uittreden. Daarna was alleen nog de beurt aan de schietploeg. Maar ook dit werd later, dus hadden we gelukkig even tijd om op adem te komen.

Om 19.00 konden we dan ook eindelijk de buks gaan inschieten. Hierna begon onze 1e schutter met zijn bolletjes af te schieten, maar helaas de 1e was mis en de 2e ook, alle andere schutters schoten wel hun 3 bolletjes eraf. Maar mis is mis dus inpakken en wegwezen. Maar niet wij alleen hoor, heel veel schutterijen misten in hun 1e ronde.
Er waren uiteindelijk na de 1e ronde nog maar 27 schutterijen over die wel alle bolletjes eraf hadden, 6 Belgische en 21 Nederlands Limburg schutterijen zullen a.s. zaterdag verder strijden voor den Um.

Dit jaar vertrok de bus een half uurtje later, dus hadden we nog even de tijd om lekker in het feestgedruis mee te doen, onze kelen te smeren en de inwendige mens te verzorgen. Er was genoeg te krijgen op dit O.L.S.

Om half 9 vertrok de bus weer richting Heerlerheide Daar hebben we, na het uitladen en opbergen van de materialen, nog even lekker op het terras gezeten. Hiermee was het OLS 2011 ten einde. Kort samengevat, ondanks dat alles uitgelopen was, was het een heel gezellig en goed georganiseerd O.L.S. Chapeau aan schutterij St. Elisabeth van Stokkem, die dit feest samen met de gemeente goed georganiseerd hebben.

Wilma Habets
4 Juli: Huwelijk Martin en Mieke van der Veeke.

Om 10 uur vanmorgen zijn Martin en Mieke in het gemeentehuis in Heerlen in het huwelijk getreden. Een afgevaardigde van ons bestuur is het bruidspaar gaan Feliciteren.

Wij wensen hun een gelukkig leven samen.
17 Juli : Z.L.F. Maasbracht.

Het Z.L.F. werd dit jaar georganiseerd door Schutterij St Andreas Maasbracht, onder het motto “op volle krach nao Brach”.
Wonder boven wonder en anders dan voorspeld, scheen het zonnetje heerlijk en was de hemel flink blauw gekleurd.
Onze bus vertrok om 12.00 uur vanuit café Carboon naar Maasbracht. Daar aangekomen werden we aan de feestweide afgezet en vertrok de bus weer huiswaarts. We hadden nummer 18 in de optocht en dus hadden we nog even de tijd om te feestweide te verkennen en een hapje en drankje te nuttigen. Zoals afgesproken zouden we ons allemaal om 14.00 uur op de opstelplaats melden om deel te nemen aan de optocht. Omdat er vele schutters op vakantie waren en of andere bezigheden hadden, waren we niet met de voltallige groep. Maar we hadden wel 2 nieuwe leden, Manon Augustus als marketentster en Kiki Beckers als vlaggendraagster in een heus marketentsteruniform. Ook onze reservecommandant van dit jaar Ger Pappers was op vakantie. Omdat een schutterij toch echt wel een commandant nodig heeft, was Martine Hazen bereid deze positie in te vullen. Een vrouwelijke commandant is voor onze vereniging een primeur en voor zover wij weten een unicum in de schutterswereld. Wij hebben in ieder geval nog nooit een vrouwelijke commandant in de schutterijen waargenomen.
Matine chapeau, het ging super goed en het defilé was precies op tijd ingezet.
De optocht was nog vrij lang en toch wel drukkend warm. Helaas viel de publieke belangstelling enigszins tegen en de wel aanwezig toeschouwers waren maar karig met applaus. Dit laatste was niet alleen ons opgevallen, ook zusterverenigingen maakte soortelijke opmerkingen na de optocht. Weer aangekomen op de feestweide, nam alleen onze koning Paul deel aan de officiële wedstrijden en trad uit als koning in uniform. Alle andere leden gingen naar de materiaalwagen om makkelijkere kleren aan te trekken en zich in het feestgedruis te storten. Omdat er ook geen schieten was op dit ZLF hadden we heel veel tijd eer de bus ons weer zou ophalen en dit was pas om half acht. Aangekomen in Heerlerheide zijn we nog even gezellig bij elkaar geweest na een bijzonder Z.L.F zonder schietwedstrijd.

Wilma Habets
21 Augustus: Bondsfeest Merkelbeek.

Na een vakantie van 1 maand begonnen ook de bondsfeesten weer. Dit keer in Merkelbeek bij Schutterij St. Johannes en Clemens. We vertrokken om 12.00 uur vanuit het lokaal naar Merkelbeek. Na onze materialen opgehaald te hebben in de materiaalwagen gingen we naar de opstelplek. Om kwart voor 1 begon het binnenkomen. Met optochtnummer 7 waren wij dus ook als 7e aan de beurt. Na dit officiële gedeelte was er nog even tijd om iets te eten en te drinken alvorens de optocht zou starten. En omdat het erg warm was moesten de kelen natuurlijk nog even gesmeerd worden.
Na de opening door bondsvoorzitter Peter Berben, een toespraak door Burgemeester Mirjam Clermonts-Aretz en een gebed door pastoor Adema vertrok de optocht door de straten van Merkelbeek. Voor het begin van de optocht werd voor de weersvoorspellingen code oranje afgegeven. Iedereen hield de gevaarlijke wolken dan ook goed in de gaten, maar gelukkig is niets van dit alles uitgekomen. De optocht was wel heel erg warm en vreselijk lang, te lang voor dit warme weer. Er stapten tijdens deze optocht dan ook heel veel schutters uit de schutterijen die het niet meer konden bijbenen.

Aangekomen op de feestweide werd gelijk halt gehouden bij het buitenbuffet, de jasjes snel uitgedaan en de kelen gesmeerd. Op dat moment begonnen er enkele druppels te vallen, dus helaas vertrokken veel mensen snel naar huis. Achteraf bleek dat dit helemaal niet nodig was geweest, van code oranje is niks uitgekomen en buiten een heel klein buitje bleef het gewoon droog de hele dag.

Om 16.00 uur werd begonnen met het inschieten van de buks, en gelijk konden we beginnen aan de 1e ronde. Helaas het 1e bolletje bleef staan en was het al snel over en uit. Om half 6 was het uitreden van onze exercitie ploeg. Zij behaalden de 2e plaats, gefeliciteerd mannen (en dame).

Dit op een na laatste bondsfeest was behoudens de veel te lange optocht toch zeer geslaagd. Volgende week zullen wij zelf een bondsfeest organiseren en hopen dat iedereen het dan ook naar zijn zin zal hebben.
4 September: Kermis rondgang te Moelingen.

Hoewel ons schuttersseizoen is afgelopen, hadden we toch nog een gezamenlijk uitstapje naar Moelingen in België. Het eerste weekend van September wordt er kermis gevierd. Zoals in de afgelopen jaren zijn we dan ook door de organisatie uitgenodigd om dit festijn bij te wonen. Ook was de Koninklijke Oude Harmonie uit Eysden weer uitgenodigd en werden de contacten weer uitgebreid. Helaas bleek van de hele schutterij maar de helft aanwezig te zijn en waren we dus maar met een hele kleine groep.

We zijn om 12.30 uur vanuit Heerlerheide vertrokken met de bus richting Moelingen. Onderweg werd nog onze vaandrig Math Habets opgepikt. Als eerste rustpunt werd een boerderij aangedaan, nadat we ongeveer 2 kilometer binnen en buiten de bebouwde kom van Moelingen hadden gelopen. Na deze rust werd doorgegaan met de optcht waarna we arriveerden bij een familie in hun tuin alwaar we hartelijk welkom werden geheten. Geweldig dat deze mensen dit organiseerde en de 2 verenigingen ook nog eens rijkelijk voorzagen van drank. Dank jullie wel voor deze gastvrijheid.

Na een pauze van een klein uurtje vertrok de stoet weer naar het centrum van Moelingen waar de 3e stop werd gemaakt. Dit was in cafe 't Duvelke, naast de feesttent gelegen. Hierna werd de optocht vervolgd naar zaal in der koostal. Hier was natuurlijk ook weer voldoende drank aanwezig.Vervolgens ging het door met de optocht naar de vierde en laatste rustplaats, wwarna we weer naar de feesttent gingen. Gretig werd na dit officiële gedeelte onze hongerige magen voorzien van een lekker Belgisch frietje en hebben we nog enkele uurtjes feest gevierd met de inwoners van Moelingen.

Om 20.00 uur werd weer vertrokken naar Heerlerheide.Het was weer een gezellige dag helaas waren veel leden niet aanwezig op deze gezellige dag. Hopelijk veranderd dit in de toekomst zodat we trots en fier onze vereniging kunnen laten zien in Moelingen.

Groeten,

Fons Ijpelaar
20 november: 21e Marketentstertreffen, Dieteren

In 2011 werd voor de 21e keer het marketentstertreffen georganiseerd in Dieteren. We werden om 9 uur verwacht in Dieteren alwaar we een kop koffie met broodje kregen aangeboden. Klokslag half 10 verwelkomde de voorzitster van de stichting iedereen en werden we verzocht naar buiten te gaan en op te stellen voor het vertrek naar de kerk. Voor afgegaan door de drumband van Dieteren vertrok de stoet richting kerk, alwaar we werden opgewacht door de beide pastoors.

De gezangen in de Gildemis waren allemaal in het Limburgs. Na deze prachtige Gildemis vertrokken we in optocht door de straten van Dieteren naar Gemeenschapshuis de koppel voor de gezamenlijke feestmiddag voor de Marketentsters. Om 12.15 hebben we genoten van een voortreffelijke lunch die door de organiserende vereniging werd verzorgd, daarna dienden alle mannen de zaal te verlaten en kon voor de dames de middag beginnen, voor de heren was een alternatief programma verzorgd in het ’t Sjöttegeboew van deze vereniging.
Er waren enkele carnavalistische optredens. Ook inwoners van Dieteren hadden een dansact speciaal voor ons ingestudeerd. De plaatselijke zaate hermenie 'Jonk Vleisj', verblijde ons met hun optreden.

Om half zes was dan ook de officiële sluiting. De organiserende vereniging werd bedankt voor hun voortreffelijk georganiseerde Marketentstertreffen en de nieuwe vereniging voor 2012 werd bekendgemaakt. Dit werd Heerlerheide, wij mogen dus het 22e marketentstertreffen organiseren en wel op 18 november 2012. Daarna was er nog een tombola. Het was weer als vanouds een heel geweldig gebeuren.
Uitslagen 2011

Bondsfeest Limbricht
2e prijs beste commandant presentatie.

Bondsfeest Schinnen
1e prijs Beste defilé B. Klasse.

OLS Stokkem
3e prijs Oude Exercitie
2e prijs Guide Rechts, Fons Ijpelaar
3e prijs Guide Rechts, Myckel Habets

Bondsfeest Merkelbeek
2e prijs oude exercitie
2e prijs beste commandant oude exercitie