Koninklijke schutterij St. Sebastiaan Heerlerheide


2012

15 Januari: St. Sebastiaan 2012

Ons schuttersseizoen 2012 is weer van start gegaan, en wel met ons Patroonsfeest St. Sebastiaan. Om 9.30 dienden wij ons te verzamelen in Café Carboon, ons schutterslokaal.

Er waren dit jaar 47 geüniformeerde leden aanwezig, waaronder 1 (oud) nieuw lid Marcel Parfant in de vorm van Bieleman, Marcel welkom in onze schutterij. Er waren 2 afmeldingen vanwege ziekte, Wim Baltussen en Fons IJpelaar, deze heren waren gelukkig wel in de kerk aanwezig maar moesten de verdere dag helaas verstek laten gaan. Wij wensen beide van harte een spoedig herstel.

In optocht vertrokken we onder een stralend zonnetje naar de kerk voor de schuttersmis. Na de mis ging het terug naar Café Carboon voor onze traditionele erwtensoep, die we ons heerlijk lieten smaken. Na nog een rondje van de Schutterij werden zoals gebruikelijk op deze dag 2 cafés in Heerlerheide te bezocht.

Het eerste gingen we naar De Roodhuid bar, hier werden ons 3 rondjes aangeboden, door De schutterij, Het Koningspaar en door de Koning van Het Erebestuur, ook stond er kaas en worst op de tafels.

Het 2e café, voor het eerst in onze schuttersgeschiedenis was de caféruimte van het nieuwe Corneliushuis. Ook hier weer enkele rondjes van de schutterij, het Erebestuur en van onze Generaal Nic Spittler. Onze magen werden ook hier weer verrast met kaas en eigen gemaakte bitterballen.

Om kwart voor 3 vertrokken we gezamenlijk terug naar Café Carboon alwaar werd ontbonden. Vele leden bleven nog enkele gezellige uurtjes hangen, anderen gingen gelijk naar huis. En zo eindigde onze eerste schutterdag van 2012, die weer heel gezellig is geweest.

Wilma Habets
15 April 2012: Onderling schieten 2011

Onderling schieten 2011, werd in april 2012 gehouden. Door drukte rondom ons eigen bondsfeest, andere activiteiten en de wedstrijdagenda van Groene Ster in september 2011, was het onmogelijk om het schieten te laten doorgaan in 2011.

Omdat de kantine van Groene Ster geopend was en er de laatste jaren minder opkomst voor het onderling schieten was, werd er besloten om dit jaar geen tent op te zetten.
Meteen na de middag verzamelden de deelnemers bij de schietstang. Hoewel het erg koud was, viel de opkomst niet echt tegen, Af en toe zon en dan weer bewolking maakten dat het ideale schietomstandigheden waren.

Doordat er ook ongeoefende schutters onder de buks mochten, was het onvermijdelijk, dat gebruik gemaakt werd van het afuit. Omdat dit onmogelijk is met de nieuwe buks, werd geschoten met de oude buks. Dit komt de schietresultaten niet meteen ten goede, maar ook met de oude buks kun je goed presteren, je zult alleen nog nauwkeuriger moeten zijn.
Deze zondag bleek dat de winterstop ook voor onze geoefende schutters niet echt goed is om optimaal te presteren. De resultaten bij het schieten waren beduidend minder dan wanneer er geoefend is. Er waren in de eerste ronde al veel missers, zodat bijna alle plaatsen al snel bekend waren.

De 1e plaats bij de A schutters en tevens de wisselbeker werd door John Beckers gewonnen. Myckel Habets werd 1e bij de B-schutters, Mart Habets en Jeffrey Moock moesten kavelen voor de 2e en 3e plaats in de B klasse, dit werd door Mart Habets gewonnen.
Voor het eerst waren er bij het Erebestuur 3 prijzen te winnen, dit omdat uit het Erebestuur altijd veel deelnemers zijn. Hub Huijts werd uiteindelijk winnaar bij het Erebestuur. Bij de Dames won Fieny Tumulero, zij is onbetwist de best schietende dame in Heerlerheide en haar verzameling van 1e prijzen is indrukwekkend.

Zoals nog nooit in de geschiedenis van onze schutterij, was dit onderling schieten in een recordtijd beklonken. Na het seizoen zal nog dit jaar het kampioenschap van 2012 verschoten worden, dan zal er waarschijnlijk beter geschoten worden na een heel seizoen oefenen.

Omdat ons schutterslokaal pas om 15.00 uur open gaat, werd besloten nog een drankje te nuttigen in de kantine van Groene Ster. Om 15.00 uur werd vertrokken naar ons schutterslokaal, alwaar om 16.00 uur exact de prijsuitreiking was. Alle 1e prijzen krijgen altijd een medaille maar ook een schuttertje, dit jaar werd er gekozen voor een modernere versie als andere jaren. Hierna werden we nog voorzien van een heerlijk hapje en natuurlijk ook een drankje van de schutterij, en bleven we nog enkele uurtjes bij elkaar.

Uitslagen
A. Klasse
1e John Beckers + wisselbeker
2e Odeljo Tumulero
3e Patric Beckers
4e Paul Hazen
5e Jan Pappers
6e Ralph Degens

B. Klasse
1e Myckel Habets
2e Mart Habets
3e Jeffrey Moock

Erestuur
1e Hub Huyts
2e They Vrolings
3e Wim Vliegen

Dames
Fieny Tumulero
30 April 2012, Reveille

De drumband van onze vereniging wil de traditie in ere houden en gaat op de vroege ochtend van Koninginnedag rond over Heerlerheide. De vertrektijd van vroeger past niet meer bij deze tijd, jaren geleden werd er om 6:00 uur ’s morgens vertrokken. Nu verzamelde de drumband om 8:30 uur en om ongeveer 8:45 uur werd de rondgang ingezet.

De drumband werd voor deze gelegenheid voorafgegaan door onze jonge bordjesdraagster Kiki Beckers en bieleman Loek Beckers. Tevens waren vaandrig Mart Habets, sergeant Wim Baltussen en onze commandant aanwezig om, zoals al jaren gebruikelijk. de vlag te hijsen op het grote voorplein bij wooncomplex Hoogendael.

Helaas was echter het hijstouw van Hoogendael stuk en de bewonersvertegenwoordiger nam contact met de schutterij op dat er een “vlaggenprobleem” was. De ontvangstruimte was echter wel in gereedheid gebracht en de koffie stond klaar, dus werd niet naar het voorplein maar met een omweg naar de hoofdingang van Hoogendael gemarcheerd. Daar werd een mars ten gehore gebracht, hierop werden de schutters uitgenodigd om binnen koffie te drinken. Na deze hartelijke ontvangst werd de tocht voortgezet en in het nieuwe centrum van Heerlerheide werd vanaf de vele balkons enthousiast gereageerd op deze muzikale rondgang. Helaas bestaat in Heerlerheide geen Oranjevereniging meer, waardoor er verder niets georganiseerd wordt. Dan is het goed dat de schutterij nog enige aandacht aan deze feestdag geeft.

Na de rondgang stond in het schutterslokaal, café Carboon, weer een goed gevulde koffietafel gereed. Met dank aan kasteleinsvrouw Marleen Pauwels konden de aanwezige schutters genieten van een rijkelijk ontbijt. Daarna werden er nog enkele consumpties genuttigd en kon iedereen zijn eigen Koninginnedag invullen.
13 Mei 2012, bondsfeest Amstenrade.

Vandaag was de start van het nieuwe seizoen voor de schutterijen uit de schuttersbond St. Gerardus. Dit eerste bondsfeest van 2012 vond plaats in Amstenrade.
Omdat in de St. Corneliusparochie van Heerlerheide de 1e H. Communie ook op deze zondag gevierd werd, waren er nogal wat leden verhinderd. Onze bordjesdrager Loek Beckers was een van de communicantjes.
We waren dan ook maar met een hele kleine schutterij in Amstenrade vertegenwoordigd. Wel 1 nieuw lid in de drumband Thomas Beckers ging voor de 1e keer met ons mee.


Om half 12 werd er vertrokken naar Amstenrade, heel erg vroeg maar
we hadden nummer 1 in de optocht, dus dienden we ons ook als eerste
te presenteren voor de kiosk. Omdat Paul nog koning en Gerrie nog ziek is, werd besloten Myckel Habets als commandant aan te stellen.
Voor hem was dit bondsfeest dus een echte vuurdoop, omdat hij maar één keer met de hele schutterij had kunnen oefenen. Myckel was uiteraard een beetje nerveus, maar dat bleek nergens voor nodig. Hij deed precies wat hij moest doen, de juiste commando’s, de sabelexercitie, de noodzakelijke verplaatsingen met militaire pas en ook het aanmelden bij de kiosk werd foutloos uitgevoerd. Het is niet te begrijpen dat Myckel niet in de prijzen viel voor beste commandant bij de presentatie.


Nadat alle schutterijen aangemeld waren, begon de officiële opening van dit
bondsfeest. De eerste 6 schutterijen stelden zich op voor de kiosk, en de bondsvoorzitter en de burgemeester hielden een korte toespraak, daarna volgde het gebruikelijke gebed van de Pastoor en vervolgens kon de optocht starten. Wij konden als nummer één uiteraard als eerste de optocht openen. Het zonnetje scheen heerlijk en langs de straten van Amstenrade stonden overal toeschouwers, zeker in de straat waar het defilé plaatsvond was het erg druk. Ook in Amstenrade is met nu ervan doordrongen dat een kleine optochtroute de toeschouwers naar het feestterrein lokt en dat de mensen naar de schutterij toe moeten komen en niet andersom.


Om 16:00 uur begonnen het uittreden van de verschillende onderdelen.
Bij ons trad alleen Paul en Monique uit als koningspaar. Dat Monique niet aan de norm voldeed omdat zij een hoed draagt, was bekend. Het was dus begrijpelijk dat de jury hierover een opmerking maakte. Helaas had de jury echter geen oog voor het geheel gerenoveerde koningszilver. De opmerking c.q. vraag of we geen andere zilveren vogel hadden kwam aan als een slag in het gezicht voor onze hele vereniging. De zilveren koningsvogel van St. Sebastiaan is gemaakt door dezelfde zilversmid die ook de monstrans van de Corneliuskerk heeft gemaakt en is meer dan anderhalve eeuw oud. Bij de renovatie van het zilver heeft deze prachtige vogel de centrale plaats behouden en rondom deze vogel zijn de overige koningsschilden geselecteerd. Iedereen met verstand van zaken vindt dit een prachtig stukje vakwerk, maar een jurylid vraagt of we niet een andere vogel hebben? Daaruit blijkt volgens ons, dat bij de jury historisch besef ontbreekt en ook niet begrijpt wat er in een vereniging leeft.


Daarna was het schieten aan de beurt. Alles ging perfect, maar helaas schoot onze 3e schutter het verkeerde bolletje eraf, dus mis. Ook de 6e schutter miste en daarmee konden we het geweer weer inpakken.


We hebben de uitslag van de prijzen nog afgewacht, waarbij we zowel aan het buitenbuffet als bij de tent nog met vele schuttersvrienden uit andere verenigingen bijgepraat hebben na de lange winterpauze. Wij hadden maar een prijs, 1e prijs Houding Optocht. Na de prijsuitreiking zijn we naar huis gegaan. Het was een lange dag, maar wel een heel leuk bondsfeest.


Wilma Habets

Hemelvaartsdag 17 Mei 2012, Koningsvogelschieten

Het was de hele week erg slecht weer, maar donderdagmorgen stond er een stralende zon aan de hemel. Om 9.00 uur hadden zich ruim 15 schutters verzameld op de schuttersweide om het terrein voor deze dag om te toveren tot een feestweide. Twee tenten, een tapinstallatie en een barbecue werden opgezeten en het orkest bracht de installatie in gereedheid voor deze middag. Om 11:00 uur stond alles er piekfijn op en kon iedereen snel naar huis om de werkkleding te verruilen voor de schuttersoutfit.

Vanaf half 12 werd iedereen in ons schutterslokaal verwacht, waar eerst de contributie voor het nieuwe seizoen betaald diende te worden. Rond 1 uur werd het commando gegeven om de oude koning Paul met koningin Monique op te halen bij hun huis. Daar aangekomen werd rechts front gemaakt en de vervangende commandant Myckel Habets sprak Paul en Monique toe en nodigde hun uit om samen met de schutterij in de optocht naar sportpark Pronsenbroek te gaan voor het koningsvogelschieten 2012.

Aangekomen op het schietterrein verzamelden alle schutterijleden in uniform onder de schietboom. Zoals gebruikelijk werd voor aanvang het schieten als eerste een gebed uitgesproken door onze pastoor, V. McMahon. Er wordt gebeden voor een goede afloop van het vogelschieten. Onze pastoor hield het kort en daarom was dit volgens hem ook toepasselijk een schietgebedje.

Om 13:45 uur startte de koning 2011, Paul Hazen, dit koningsvogelschieten gevolgd door meneer pastoor en vervolgens kapelaan Kuss. Daarna waren de schutters aan de beurt die het koningschap 2012 wilden bemachtigen. Er hadden zich dit jaar maar 5 leden opgegeven maar de strijd was er niet minder spannend om. Ze wilden allemaal heel graag koning worden. Op het laatst zat de houten koningsvogel nog maar aan 4 luttele houten streepjes vast. Deljo Tumulero schoot er een tussenuit en toen leek het dat de koning van 2011 ook koning 2012 zou worden. Ook Paul Hazen schoot een streepje weg, maar de vogel brak niet los. Daarna was het de beurt aan Myckel Habets. Hij schoot feilloos het onderste streepje hout weg, waardoor de plaat naar voren kwam en losbrak. Hierdoor werd Myckel Habets met het 91e schot schutterskoning 2012. De nieuwe koning is 29 jaar en al vanaf 1995 lid van de schutterij. Myckel is woonachtig in Voorburg en is toch bij nagenoeg iedere activiteit van de schutterij present. Er zullen in de schutterswereld niet veel schutters te vinden zijn die zo’n reisafstanden moeten overbruggen om aan verenigingsactiviteiten deel te nemen. Myckel heeft Martine Hazen gevraagd om hem als koningin te begeleiden.

Na een korte pauze was het de beurt aan het Erebestuur , bij hun 54e schot werd Jos Degens koning. Na 2004 en 2005 werd Jos Degens hiermee voor de 3e keer in 9 jaar koning van het erebestuur.

Daarna waren de burgers aan de beurt, 24 personen hadden zich opgegeven. Ook bij de burgers brak er een sportieve strijd los en er werd goed geschoten. Ook hierbij was het op het laatst heel spannend. Ook hier zat de vogel nog maar op 2 plaatsen vast en toen was Henri Degens aan de beurt. Hij mikte precies op het goede stukje hout en de vogel klapte naar voren. De burgers hadden in totaal 61 schoten nodig om de vogel te slopen. Bij de vele deelnemers mag het geen echt toeval heten dat Henri precies raak schoot, 2 jaar geleden wist hij ook al burgerkoning te worden. Henri is de zoon van Jos Degens, met dit fantastische resultaat zijn dit jaar in huize Degens 2 koningen te bewonderen.

Voorgaande jaren werd na afloop van het schieten eerst opgeruimd, daarna de koning geïnstalleerd en vervolgens afgemarcheerd naar het schutterslokaal, café Carboon. Daardoor waren bijna alle toeschouwers al vertrokken voordat de koning geïnstalleerd was. Om dit nu te voorkomen had de organisatie het schema omgegooid. Meteen nadat de laatste vogel geschoten was, werden de koningen van de schutterij en van het erebestuur geïnstalleerd voor het oog van de talrijke toeschouwers. Hierna kreeg iedereen de gelegenheid om de koningen te feliciteren en vervolgens ging het feest ter plaatse verder.
Het was een super dag, goed georganiseerd door het comité en zeker ook door het heerlijke weer.
20 Mei bondsfeest Schimmert.

Drie dagen na ons koningsvogelschieten, was er alweer het 2e bondsfeest van dit seizoen en wel in Schimmert. Het was voor ons nieuwe koningspaar dan ook kort dag om alles perfect voor elkaar te krijgen. Martine onze koningin ging gisteren met haar vader en moeder een jurk kopen en ze slaagden gelijk. De jurk moest een klein beetje ingenomen worden, maar dit werd in de winkel gelijk gedaan. Ook de bloemen werden snel besteld en een afspraak gemaakt met de kapster. Martine maar ook Myckel zagen er dan ook piekfijn uit vandaag en konden dit bondsfeest voor het eerst als koningspaar beleven.

Het was vanmorgen al erg warm, meer dan 25 graden, We verzamelden ons vanaf half 1 op het feestterrein in Schimmert. Om kwart over 1 dienden wij aan te treden voor de kiosk. We werden hartelijk welkom geheten en een fijne en succesvolle dag toegewenst. Nadat alle schutterijen waren binnengekomen, begon de opening met een toespraak van de burgemeester en een gebed van de plaatselijke pastoor. Gelijk er achteraan startte de optocht door de straten van Schimmert. Hoe blij we met een korte en drukke optocht in Amstenrade ook waren, zo lang was deze optocht. Op de grote weg stonden zelfs stukken lang helemaal geen mensen langs de kant, erg jammer. Ook in Schimmert was het op sommige stukken wel erg druk, als de route korter was geweest had dat heel anders uitgepakt. Maar uiteindelijk hebben we de optocht uitgelopen, hoe warm en lang hij ook was. Gretig namen dan ook een drankje op het feestterrein na de optocht. Daarna begonnen de officiële gedeeltes, zoals het uittreden en het schieten.

Myckel en Martine deden aan dit uittreden natuurlijk mee. De jury gaf commentaar, tuurlijk we hadden ook niet anders verwacht, maar een vlek in broek en een nieuwe jurk ??? Wij hebben achteraf gezocht naar deze vlekken, maar konden deze met de beste wil nergens ontdekken, zal we een schaduw geweest zijn???
Bij het schieten ging het niet erg goed, de 4e en 5e schutter misten beide 1 bolletje, dus met 16 punten was het voor ons weer voorbij. We brachten de buks terug en het werd steeds donkerder boven Schimmert. Een fikse onweersbui brak los en de mensen vluchten de tent in, waar het toen ook heel erg druk was. Na de bui zijn we huiswaarts gegaan. Het was weer een perfect bondsfeest.

Wilma Habets
26 Mei: Kermistaptoe

Pinksterzaterdag 26 Mei maakte de drumband weer de traditionele rondgang over Heerlerheide. Net als vorig jaar werden er per geleding 3 extra personen meegenomen naar onze nieuwe koningen. Er werden 2 bezoeken afgelegd. Eerst werd de koning van het erebestuur en de burgerkoning, met een bezoek vereerd. Omdat Jos en Henri Degens vader en zoon zijn, waren er dit jaar 3 koningen die bezocht werden. Het Erebestuur en enkele familieleden waren aanwezig. We werden rijkelijk voorzien van drank en eten en na ongeveer 1,5 uur vertrok de stoet weer om de kermistaptoe voort te zetten .

Het 2e bezoek was voor de nieuwe koning Myckel Habets, Maar omdat Myckel in Voorburg woont en dit te ver is werd bij Martine zijn koningin het feest gehouden. We arriveerden om kwart voor 8 op de Rennemig alwaar als eerste een serenade aan Myckel en Martine ten gehore werd gebracht. De mannen werden bedankt voor deze serenade en konden we allemaal naar binnen waar drank en eten voor ons klaarstond. Stef zorgde voor de barbecue.
Normaal word 2e pinksterdag aan de burgerkoning het koningsschildje en de wisselbeker aangeboden, maar Henri kan 2e pinksterdag er niet bij zijn, dus werd dit op deze avond gedaan.
Na enkele uurtjes gezellig bij elkaar te zijn geweest, werd bij Martine ontbonden en sommige bleven nog wat hangen , anderen vertrokken naar huis, want Zondagmorgen was het weer vroeg aantreden voor de Processie.

27 Mei: Processie

Op zondag 27 Mei, 1e pinksterdag werd zoals ieder jaar de processie gehouden.

Na de H. Mis vetrok de processie vanuit de Kerk langs het winkelcentrum naar de lange Corneliuslaan . Langs de route stonden er toch wel veel mensen te kijken, maar het was dan ook heel goed weer vandaag met tropische temperaturen
Aan het einde van deze straat stond het 1e rustaltaar, hier werden enkele gebeden gehouden, kamerschoten ten gehore gebracht en liederen gezongen door het kerkelijk zangkoor. Aan de andere kant van de Corneliuslaan ging het terug naar de kerk, voor de 2e en laatste rustplaats.

Aansluitend was er in het Corneliushuis het Bronktreffen.
Onze geweerdrager Stef Hazen is dit jaar 12,5 jaar lid van de schutterij, normaal zou hij zijn speldje krijgen op 2e pinksterdag maar dan is hij er niet bij, dus kreeg hij dit vandaag opgespeld, daarna werd de schutterij ontbonden en kon iedereen genieten van een populair concert gegeven door de Kon. fanfare St. Joseph Heerlerheide.
28 Mei 2012 Kermisrondgang

Ieder jaar op 2e Pinksterdag is er op Heerlerheide de Kermisrondgang van onze schutterij. Dat betekend dat we 2 Cafés aandoen en als laatste een bezoek aan onze pastoor brengen.

We verzamelden ons om half 10 in Café Carboon en precies om kwart voor 10 gingen we in optocht naar de kerk alwaar we de traditionele schuttersmis bijwoonden. Daarna gingen we naar het kerkhof om onze overleden leden te gedenken. Ook hebben we een bezoek en serenade aan de bejaarden van Heerlerheide gebracht in bejaardencentrum Ter Eyck.

Als 1e café zijn we op het Corneliusplein bij Grand Turquoise geweest. Er stond sinds 7 jaar weer de kermis op het Corneliusplein, maar er was genoeg plaats om front te maken. Er werden weer zoals iedere 2e pinksterdag verschillende rondjes aangeboden. Als 1e door de schutterij, het 2e rondje werd aangeboden door de koning van het Erebestuur Jos Degens, het 3e en laatste rondje was van ons nieuw koningspaar Myckel Habets en Martine Hazen. Van de eigenaar kregen we schaaltjes met bitterballen, die ons goed smaakten. Na de eigenaar bedankt te hebben vertrok de schutterij naar café Dirk-Jan, alwaar de 2e stop gemaakt werd. Hier werden we verrast met sneetjes met beleg, waarvoor uiteraard de hartelijke dank aan Dirk-Jan. Ook hier werden weer verschillende rondjes gegeven, en wel door de schutterij, door de ouders van de koning, Mart en Wilma Habets en door het Erebestuur. Het 4e en laatste rondje werd aangeboden door het bruidspaar Paul en Monique Hazen, zij waren exact op deze dag 30 jaar geleden getrouwd. Uiteraard werden ze gefeliciteerd door de hele schutterij. Het was mede hierdoor zoals altijd super gezellig bij Dirk-Jan, we hebben zelfs de polonaise gedanst. Maar na dit alles was het tijd om meneer pastoor met een bezoek te vereren. Hier krijgen we zoals altijd de eerste nieuwe haring en broodjes met worst, maar ook rijkelijk drank.

Zoals ieder jaar word op deze dag de jubilarissen in het zonnetje gezet. Dit jaar waren er maar 2, eigenlijk 3 maar Stef kreeg gisteren zijn speldje al.
Laurence Schmitz -Vrolings was vorig jaar al 12,5 jaar lid, maar toen was ze verhinderd, en zodoende kreeg ze vandaag haar zilveren St. Sebastiaan speldje opgespeld Ook Monique Hazen was 12,5 jaar bij de schutterij en ook zij kreeg vandaag dit speldje. Normaal reikt onze Commandant altijd de speldjes uit, maar omdat hijzelf zijn zilveren koningsspeldje moest ontvangen, werd dit werd door Ralph Degens opgespeld.

Na dit officiële gebeuren werden er nog enkele foto’s in de mooie tuin van de pastorie gemaakt en nog enkele drankjes gedronken. Maar aan alles komt een einde en zo ook weer aan ons jaarlijks bezoek aan de pastorie. In optocht werd terug gegaan naar ons schutterslokaal, alwaar we enkele consumptie bonnen kregen, Er was een vat bier geschonken door Beaujean Zilverzand Exploitatie. Na nog een paar gezellig uurtjes bij elkaar geweest te zijn, ging het huiswaarts, terugkijkend op weer een zeer warme en geslaagde 2e Pinksterdag.
1 Juli: OLS Ellikom

Rond 10.00 uur zondagmorgen 1 juli verzamelden we ons bij ons nieuwe schutterslokaal Dirk-Jan. De materiaalwagen werd ingeladen en de bus was vroeg ter plekke, dus zoals afgesproken vertrok deze om 11.00 uur naar Ellikom in België. We hadden ook 2 nieuwe leden in de bus, Tanja Habes en Ben Versteeg, die voor het eerst in uniform meegingen naar een schuttersfeest. Het was vanaf Heerlerheide ongeveer 1 uurtje rijden, maar in België stond het OLS niet zo goed aangegeven. Helaas werd één keer een heel klein bordje gemist, dus werd er verkeerd gereden en de bus moest draaien en een stuk terug rijden. Maar uiteindelijk arriveerden we toch ruim op tijd op de plaats van bestemming.

Na iets gegeten en een drankje genuttigd te hebben zijn we om 13.00 uur gezamenlijk naar de materiaal wagen gegaan en hebben we ons omgekleed voor de optocht. Rond 14.00 uur konden we precies volgens schema vertrekken. Het was een korte optocht maar voor een OLS stond er maar betrekkelijk weinig publiek langs de kant en het applaus was erg karig.
Na de optocht is ons koningspaar direct naar het veld met de witte vlag gegaan om zich aan de jury te tonen, in de hoop droog weer bij de materiaalwagen aan te komen, want boven Ellikom verzamelden zich steeds meer donkere wolken.

Het was nog vroeg, maar nagenoeg alle leden van Heerlerheide waren al verzameld bij de schietbomen. Een joeks kapel gaf bij ons een heuse serenade en dit werd natuurlijk beloond met een glas bier. Maar net voor het inschieten begon, brak er een heuse bui los en iedereen vluchtte de tent in. De bui was maar van korte duur en gelijk erna straalde weer een heerlijk zonnetje en kon het schieten beginnen. Helaas alweer vlogen we de eerste ronde eruit door 2 missers. Samen hebben we gewacht tot de bus ons om 19.00 uur zou ophalen, maar nu met een andere chauffeur. Deze busbestuurder kon het OLS terrein niet vinden en voor ons was dit dus wachten geblazen. Enkele leden van de drumband zijn maar eens aan de grote weg gaan kijken en ja hoor daar was de bus dan eindelijk en konden we naar huis met bijna een uur vertraging.

Aangekomen bij Dirk Jan was het voetballen op een groot scherm te aanschouwen. Deze OLS, dag was namelijk ook EK finale dag. Hierdoor was het flink druk in ons nieuwe schutterslokaal. Dirk-Jan en Nicole hadden voor een hapje gezorgd en natuurlijk namen we er ook een drankje bij. Sommige leden gingen direct naar huis, andere bleven de wedstrijd kijken. Alles bij alles was het een leuke maar vermoeiende dag.
15 Juli ZLF Buchten.

Zondag 15 Juli werd in Buchten het ZLF gehouden.
Het weer op deze dag was niet om over naar huis te schrijven, maar zoals echte schutters betaamt ging het gewoon door. We vertrokken om 11.00 vanuit Heerlerheide naar Buchten. Aan de vroege kant omdat we pas nr 50 in de optocht hadden.
Daar aangekomen werden we bij het feestterrein uit de bus gelaten en gingen we eerst maar even onze magen versterken. Ze waren op het feestterrein nog druk in de weer met bladeren en boomsnippers neer te leggen om de schutters toch niet helemaal in de modder te laten lopen, dit vooral voor de tenten en de doorgangen naar de materiaalwagens.
Onze marketentsters lobbyden met gedrukte kaarten om de marketentsters van alle verenigingen uit te nodigen voor hun marketentstertreffen op 18 November.

We verzamelden ons om 13.30 bij de materiaalwagen om onze spullen op te halen, en weer naar het opstelterrein te gaan voor de optocht. Maar net voor we op het terrein waren aangekomen, brak er een heuse stortbui los, sommige doken de tent in, maar anderen konden nergens meer heen behalve schuilen bij een buitenbuffet. Gewapend met paraplu hielden we het wel iets droog, maar toch niet echt want deze bui was te heavy. De bui hield wel 20 minuten aan en het feestterrein veranderde langzaam in een modderpoel. De optocht ging gewoon door en ook wij profileerden ons door de straten van Buchten aan het publiek. Opvallend was dat er, ondanks dit slechte weer, veel meer mensen langs de kant stonden als bij het OLS.
Het applaus was ook beduidend meer en dit geeft een fijn gevoel, je wordt hierdoor door de optocht gedragen, die dit keer wel erg lang was.

Aangekomen op de feestweide werd front gemaakt, vervolgens ontbonden en konden alle schutters hun gang gaan. Ons koningspaar wilde uittreden, maar er werd omgeroepen dat het uittreden in de vip tent was. Alle koningen en koninginnen haastten zich hierheen, maar omdat ze echt door de modder moesten, het drukkend warm en veel te vol was in deze tent besloten Myckel en Martine dit keer maar over te slaan. Ook zij verwisselden snel hun kleding voor makkelijkere kleding en ging met de anderen mee. Het schieten ging ondanks de motregen wel door. De bolletjes waren super goed te zien omdat er geen zon achter stond, maar helaas onze 4e schutter miste en weer was het gedaan. We hebben de buks weer ingepakt en ons onder de feestvierders begeven.

De bus was op tijd, om klokslag 19.00 uur konden we vertrekken, maar onze materiaalwagen had zich in de modder vast gereden. Enkele leden probeerden hem los te duwen, dit lukte in eerste instantie, maar daarna zat hij weer vast. Een tractor heeft de materiaalwagen toen de weg op geholpen en vervolgens konden we allemaal naar Heerlerheide terug keren.
Aangekomen bij Dirk-Jan hebben we ons materiaal uitgeladen en nog een drankje genuttigd onder het genot van sneetjes brood met beleg.
Dirk-Jan en Nicole bedankt hiervoor!!!

Kort samengevat was dit ZLF goed georganiseerd. Het feestterrein was prachtig ingericht met vele vlaggen en mooie paviljoens. Helaas was daar in de loop van de middag niets meer van te zien vanwege het slechte weer en de daardoor ontstane modderpoel. Wel was het heel erg gezellig en gingen we toch met een voldaan gevoel weer naar huis, waar ons het werk weer te wachten stond. Myckel moest de platen poetsen en de wasmachine draaide op volle toeren om alles weer schoon te krijgen.

Wilma Habets
26 Augustus, Bondsfeest Meerssen

Na de vakantiepauze van 1 maand, met veel zon, warmte en droge dagen werd het schutterseizoen weer hervat. Het 3e bondsfeest van 2012 werd georganiseerd door Schutterij St. Remigius uit Meerssen.

De dag begon al koud en nat. We verzamelden ons om 12 uur bij Café Dirk Jan en gezamenlijk werd vertrokken richting Meerssen.
We hadden nummer 6 in de optocht moesten daardoor ook al vroeg binnenkomen. Helaas regende het op dat moment nog steeds. Nadat alle schutterijen hun opwachting hadden gemaakt begon om 14.15 uur de opening. Daarna zou om 14:45 de optocht moeten starten, maar dit werd even uitgesteld want op dat moment was het gestopt met normale regen, een hele fikse stortbui kwam neer op het feestterrein van Meerssen. Alle schutters verzamelden zich in de tent, waar wel heel vrolijke muziek werd gedraaid en de stemming opperbest was.
Volgens buienradar zou het om 15.00 uur droog zijn en het leek er in eerste instantie ook op, dus om 15:05 uur startte uiteindelijk de optocht. Maar gedurende de optocht begon het weer te hozen en dit keer zo erg dat we allemaal doornat weer op de feestweide terug kwamen. Bij aankomst op het terrein werd geprobeerd een droge schuilplek te vinden, maar onze pakken waren toen al door en door nat. Na deze enorme plensbui werden de koppen bij elkaar gestoken en werd besloten niet meer aan de schietwedstrijden en schoonheidswedstrijden deel te nemen. Bij mijn weten is dit de 1e keer dat we niet mee geschoten hebben, jammer maar het was niet anders. De leden van onze vereniging verzamelden zich in de tent en de bonnen werden bij elkaar gelegd. Samen werd nog een uur doorgebracht. Nadat de bonnen op waren, keerden ook de laatste leden van onze schutterij huiswaarts. Het was toen pas 17:15 uur, maar iedereen was nog steeds doornat en wilde het natte uniform toch verwisselen voor droge kledij.
Jammer voor de organiserende vereniging die het bondsfeest letterlijk en figuurlijk in het water zagen vallen. Op het moment dat wij huiswaarts keerden was de tent niet meer echt druk bezet en het feestterrein was veranderd in een heuse modderpoel. Ook op het terrein was het akelig leeg, vele schutters waren ons al voor gegaan en dus naar huis.

Wilma Habets

1 en 2 September, bondsfeest Schinveld

Het allerlaatste bondsfeest van dit seizoen zit er weer op. St. Eligius en Juliana uit Schinveld is een vereniging met nog maar een heel beperkt aantal leden. Toch was die vereniging in staat om een perfect bondsfeest te organiseren. Het feest begon met het binnenkomen van de schutterijen. De verenigingen werden verwelkomd door de oud voorzitter van Schinveld, de koningsparen en het dagelijks bestuur werden uitgenodigd om de erewijn te komen drinken. Om exact half 3 begon de opening, met een toespraak van de bondsvoorzitter Peter Berben, daarna de Burgemeester van Onderbanken, mw. M. Clermonts en als laatste de pastoor die het gebed uitsprak voor goed bondsfeest zonder ongelukken. Na de opening begon de optocht door de straten van Schinveld. Opgemerkt mag worden dat er veel publiek langs de route stond en er ook veel applaus was voor de schutterijen. Het was wel erg benauwd tijdens de optocht, maar met een paar korte tussenpozen was het goed te doen.

Na het terugkomst op de feestweide kregen we van de eigen schutterij een consumptie aangeboden en werden de materialen terug naar de materiaal wagen gebracht. Omdat er niet op deze dag geschoten werd, was de actieve deelname aan het bondsfeest voor de meeste schutters ten einde. Ons koningspaar heeft wel deelgenomen aan de wedstrijd, ze waren als 1e in de ring, maar moesten toch op hun beurt als 7e wachten. Daarna werd snel omgekleed, en hebben we met zijn allen nog even aan het feest deelgenomen.
De schietwedstrijden waren al de dag vooraf gehouden, omdat het schootsveld te ver van het feestterrein gelegen is. Helaas zijn we daarbij alweer de 1e ronde uitgeschakeld door een misser van onze 3e schutter.
Al met al mogen we concluderen dat dit laatste bondsfeest, zeker door de ideale weersomstandigheden zeer gezellig was en daardoor uiteraard ook geslaagd.

Wilma Habets

29 September: 25 jarig Huwelijk Jos en Noëlle.

Zaterdag 29 september vierden Jos en Noëlle Beaujean het 25 jarig huwelijksjubileum.

Onze schutterij werd door Noelle op het laatste Bondsfeest uitgenodigd om met hun dit heuglijke fijt te vieren. Hoewel zonder medeweten van Jos. We verzamelde ons dan ook om 19.30 bij Dirk Jan en in optocht ging het naar Jos en Noelle. Daar aangekomen werd front gemaakt en het huwelijkspaar voorzien van een serenade. Jos stond met tranen in de ogen, Een hele maand van voorbereiding voor Noelle, familie en vrienden maar ook voor onze schutterij om mondje dicht te houden tegen Jos. Het kwam voor hem dus ook als een volslagen verrassing.

Jos is 31 maart 1990 tot lid gekozen van onze schutterij. Jos is actief als geweerdrager, vanaf 1999 met de rang van sergeant. Vanaf het begin van zijn lidmaatschap is Jos ook actief bij het exercitiepeloton, waarin hij al vele jaren de positie van Rechter Guide bekleedt. Daarnaast is Jos een aantal jaren bestuurslid geweest en tevens heeft hij vele jaren de materiaalwagen geleverd en bestuurd. Bij al deze activiteiten valt op dat nooit vergeefs een beroep op Jos gedaan wordt. Op Hemelvaartsdag 2006 werd Jos koning en samen met Noëlle het koningspaar voor dat jaar.

Mede door het jaar koningschap werd ook Noëlle besmet met het schuttersvirus en zij werd na afloop van dat jaar op 14 mei 2007 lid van ons damescomité.

Het was een super gezellige avond, met drank en eten, Jos en Noelle heel hartelijk bedankt en we wensen jullie een hele fijne 2e honeymoon.

11 November: Opening carnavalsseizoen

Op een zonnig elfde van de elfde begon de opening van het carnavalsseizoen met een Heilige mis, die grotendeels in het Limburgs gevoerd werd. Na de mis verzamelden een aantal schutters bij het veldje voor de kerk en werd na een korte mars achter de vlaggenmasten en beelden van de schutterij en van carnavalsvereniging “De bokkeriejesj” halt gehouden. Kort daarna volgde de fanfare en de carnavalsvereniging zelf. De fanfare speelde het Limburgs volkslied en de Limburgse vlag werd in de vlaggenmast gehesen. Na het volkslied volgden nog 11 kamerschoten en werd prins carnaval gehuldigd. Vervolgens vertrokken de fanfare, de schutters en de carnavalsvereniging richting café "De roodhuid" alwaar broodjes, vlaai en soep klaar stonden en nog een uurtje gezellig bijgekletst werd.

18 November 2012: 22ste Marketentstertreffen Heerlerheide.

Na een jaar van voorbereiden, was op zondag 18 november dan eindelijk de dag aangebroken dat het 22ste Marketentstertreffen van de OLS Federatie van start kon gaan.
Wij als organiserende vereniging waren al vroeg aanwezig. Rond half 9 konden we de eerste marketentsters al verwelkomen, en hun een fijne dag toewensen. Ze kregen als eerste een broodje met koffie aangeboden.

Om half 10 arriveerde de schutterij bij het Corneliushuis om ons op te halen om naar de kerk te gaan, alwaar om 10 uur de gildemis plaatsvond.
Deze mis werd opgedragen door hoofdcelebrant Vicaris Mgr. R.H.M.Maessen.en door de concelebranten Patoor V.Mc Mahon L.C. en Kapelaan C. Kuss. De muzikale omlijsting werd verzorgd door het Heerlerheidse Thirdwingkoor. Na het uitdelen van de communie, werden onze marketentsters officieel als marketentster geïnstalleerd. Inleiding en zegening van de medailles gebeurde door resp. Lies Nieling als voorzitster van de Stichting Marketentsters binnen de OLS Federatie en Mgr. Maessen.
Na de slotzege werd het Limburgs Volkslied door alle kerkgangers uit volle borst gezongen, en hiermee was ook deze gildemis weer afgelopen.

Buitengekomen regende het best wel hard, dus werd besloten maar een klein stukje optocht te houden. Tegen half 12 kwamen we weer terug in het Corneliushuis, alwaar we aan het feest konden beginnen.
Om half 1 was er de warme lunch, prima verzorgd door de uitbater van het Corneliushuis, Jeroen Hendriks. Het was erg lekker en ruim voldoende voor iedereen.
Na de lunch en even gezellig babbelen werden om 13.45 uur de heren verzocht hun jassen aan te trekken en de zaal te verlaten. De schutterij begeleidde de heren naar ons Schutterslokaal DirkJan aan de Gravenstraat waar voor hen een alternatief programma georganiseerd was. Bij DirkJan was ook de officiële ontbinding van de schutterij.

Voor de dames ging het verder met verschillende optredens van Limburgse (Carnavals) artiesten, die allen stuk voor stuk de dames in de polonaise en op de tafels kregen.
De muzikale en ook technische begeleiding van alle artiesten, alsook de invulling van alle pauzes, geschiedde door onze tamboer en d.j. Ivo (Wijnen).

Om 17.00 uur was het programma afgelopen en werden de marketentsters van Heerlerheide bedankt voor dit super feest.
Tevens werd bekend gemaakt wie het 23 ste marketentstertreffen in 2013 gaat organiseren. Dit is onze buurschutterij St. Hubertus Schaesberg, dus volgend jaar voor ons kortbij. De officiële overdracht van St. Sebastiaan naar St. Hubertus vond onder luid applaus plaats. Dit treffen vindt plaats op 17 november 2013.
Daarna volgde nog de gebruikelijke tombola van de stichting marketentsters.
Met het aanbieden van een presentje, dit keer een uitgekiend chocoladesetje, aan alle marketentsters, was voor ons de dag ten einde.

Wij willen iedereen, (teveel mensen om bij naam te noemen) die aan dit evenement hebben deelgenomen en zeer zeker de mensen die ons met werkzaamheden, sponsoring of anderszins ondersteund hebben, bedanken voor deze geweldige dag.
Zonder dit alles zou er geen feest geweest zijn.
De Marketentsters van Heerleheide zal deze dag nog heel lang heugen.

Wilma Habets.

Uitslagen 2012

Bondsfeest Amstenrade
1e beste houding Optocht B Klasse

Bondsfeest Schimmert
2e beste houding Optocht B Klasse
1e beste Defilé B klasse
1e beste Commandant nieuwe presentatie

OLS Ellikom
Er zijn geen prijzen behaald op het OLS in Ellikom.

ZLF Buchten
Er zijn geen prijzen behaald op het ZLF in Buchten.

Bondsfeest Meerssen
Er zijn geen prijzen behaald op het bondsfeest in Meerssen.

Bondsfeest Schinveld
3e prijs beste commandant nieuwe presentatie