Koninklijke schutterij St. Sebastiaan Heerlerheide


2014

Zondag 19 Januari 2014: Patroonsfeest St Sebastiaan.

Ons schuttersseizoen 2014 is weer van start gegaan, en wel met ons Patroonsfeest St. Sebastiaan. Later als andere jaren dienden we ons te verzamelen bij Dirk Jan om 10.30.
Dit omdat met de intrede van de nieuwe pastoor de mis pas om 11.00 uur begint.

In optocht vertrokken we naar de kerk voor de schuttersmis. Na de mis ging het terug naar Café Dirk Jan voor onze traditionele erwtensoep, die we ons heerlijk lieten smaken.
evenals de boterhammen met spek. Paul hete alle schutters nogmaals welkom en werden de jubilarissen bekend gemaakt, Het was er dit jaar maar 1 en wel Ralph Degens die 12,5 jaar lid van de schutterij is. Hij kreeg zijn st Sebastiaan speldje opgespeld.
Andere jubilarissen waren nog wel het Damescomitee, dat 25 jaar bestaat, maar de dames die dan 25 jaar lid zijn worden met De Kermisrondgang 2e pinksterdag in het zonnetje gezet. Ook werd mede gedeeld dat Sjef Weerts volgende week in Stramprooi gedecoreerd word in de Orde van de Rode Leeuw. Sjef we wensen je een fijne dag toe.
Na nog een rondje van de Schutterij werden zoals gebruikelijk op deze dag 2 cafés in Heerlerheide te bezocht.

Het eerste gingen we naar Het Corneliushuis, hier werden ons 3 rondjes aangeboden, door De schutterij, Het Koningspaar en door Het Erebestuur, ook stonden er schalen met sneetjes brood met beleg klaar.

Het 2e café, was Cafe d,r Bok. Er was ook een Carnavalsvereniging binnen, dus best wel druk, maar heel gezellig. Ook hier weer enkele rondjes van de schutterij, de koning van het Erebestuur en van de koning van het Erebestuur van vorig jaar Thej Pluimen. Onze magen werden ook hier weer verrast met kaas, worst en gehaktballetjes.

Om half 4 vertrokken we gezamenlijk terug naar Café Dirk Jan alwaar werd ontbonden. Vele leden bleven nog enkele gezellige uurtjes hangen, anderen gingen gelijk naar huis. En zo eindigde onze eerste schutterdag van 2014, die wederom heel gezellig was.

Wilma Habets
26 April: Reveille koningsdag

Koningsdag i.p.v. Koninginnedag op Heerlerheide wordt altijd ingeluid met een reveille door de drumband van onze schutterij. Vroeger startte de drumband met zijn rondgang om 06.00 uur 's morgens. Dat moment is nu verplaatst naar 09.00 uur. Stipt op dat tijdstip trok onze drumband uit voor een muzikale rondgang over Heerlerheide. Bij het appartementencomplex "Hogendael" werd halt gehouden. Terwijl de drumband het signaal-Wilhelmus ten gehore bracht werd de Nederlandse driekleur gehesen. Onze leden werden in het appartementencomplex getrakteerd op een kop koffie en een koekje door de bewoners van Hogendael. Vervolgens werd de rondgang hervat en teruggemarcheerd naar het schutterslokaal.
25 Mei 2014: Bondsfeest Spaubeek

Organiserende vereniging is Schutterij St. Laurentius Spaubeek. Zon afgewisseld met wolken waren de weersomstandigheden op deze dag. De temperatuur was lekker, maar tijdens de optocht toch nog wel erg warm. We vertrokken om kwart over 12 vanuit Heerlerheide naar Spaubeek. Met optocht nr. 14 hadden we nog even de tijd alvorens we diende binnen te komen.

Nadat we welkom werden geheten door de vereniging, werden de koning, koningin, keizer en keizerin, en een afgevaardigde van het bestuur uitgenodigd de feestwijn te komen drinken.

Na de opening om half 3 vertrok de optocht door de straten van Spaubeek, die heel druk bezocht was, we werden door de optocht gedragen onder een luid applaus. Direct na de optocht werd er een consumptie genuttigd en snel naar de materiaalwagen c/q auto gegaan om gemakkelijke kleding aan te trekken. Voor de meeste was het officiële gedeelte gedaan omdat niemand wilde uittreden voor de jury.

Het zestal begon wel met schieten, maar helaas miste de 1e schutter al en was het alweer voorbij. Met het koningsbal en Koningsvogelschieten deze week, en volgende zondag het bondsfeest in Stein hebben we een hele drukke week voor de boeg, en iedereen ging ook bijtijds naar huis. Met dank aan Schutterij St. Laurentius voor dit fantastische 1e bondsfeest, sluiten we af en gaan we op naar onze volgende activiteit.
28 Mei: Koningsbal

Voor het eerst in de schutterij geschiedenis werd dit jaar de dag voor Hemelvaartsdag een heus Koningsbal georganiseerd. Ook omdat wij nieuwe uniformen hebben en deze aan de inwoners van Heerlerheide te tonen. We vertrokken voorafgegaan door Jachthoorn en Trompetterkorps Edelweiss voor een lange optocht door Heerlerheide om uiteindelijk bij de feesttent aan de heigrindelweg te arriveren. Daar stond een prachtige tent en het orkest Anderkovver waren hun attributen aan het opbouwen.

Onze voorzitter Ger Pappers opende het bal met een toespraak, en gelijk werden de nieuwe pakken onder luid applaus per onderdeel getoond. Ook de sponsoren voor dit geheel werden genoemd.

Om ongeveer half 9 begon het orkest met spelen, dat tot in de kleine uurtjes duurde.
29 Mei: Koningsvogelschieten

Onder een stralend zonnetje begon vandaag het jaarlijks koningsvogelschieten.
We verzamelde ons bij Café Dirk Jan, om gezamenlijk in optocht naar de schietboom
op het sportpark Pronsebroek te gaan. Normalerwijs word de oude koning thuis opgehaald, maar omdat Myckel in Voorburg woont, werd hij en Martine bij het Café toegesproken door Paul en gelijk in de stoet meegenomen.,

Aangekomen bij de schietboom en feesttent werd allereerst door onze pastoor een gebed gedaan. Daarna mocht Myckel als eerste een schot lossen en als 2e de pastoor. Myckel koos ervoor om na 2 jaar koning te zijn geweest dit jaar niet mee te schieten. Er waren zodoende ook maar 3 schutters die wel op de koningsvogel wilde schieten. Na een felle strijd schoot Odeljo Tumulero de vogel los, maar hij viel niet maar bleef ergens hangen. Zodoende mocht Jan nog 1 keer schieten, maar ook nu viel hij niet, dus was Patrick aan de beurt, maar nee weer kwam hij niet omlaag, toen Odeljo zijn schot wederom loste viel hij eindelijk na het 94e schot omlaag, iedereen gunnen we het koningschap, maar hem zeker
Omdat dit op z’n minst de 10e keer was dat hij meedeed. Hij en zijn vrouw Finy zullen ons dit jaar als koning en koningin begeleiden.

Daarna was de beurt aan het erebestuur. Na 58 schoten viel ook voor hun de vogel, het schot werd gelost door Theo Pluijmen en werd hij koning 2014.
Daarna waren de burgers aan de beurt. Met 14 personen die mee schoten, duurde het toch nog wel erg lang. Helaas werd het ook steeds kouder, en trokken veel toeschouwers al naar huis, maar na 96 schoten wist Rachelle Pappers burgerkoningin te worden.

De koningen werden geïnstalleerd in de tent, Rachelle kreeg hierbij de wisselbeker aangeboden. Sommige schutters vertrokken na deze lange dag naar huis, andere feesten nog enkele uurtjes verder met het orkest Zin d’r in.
1 Juni 2014: Bondsfeest Stein

1 Juni was alweer het 2e bondsfeest voor onze bond en wel in Stein/Meers.
Dit feest werd georganiseerd voor schutterij St Joseph Stein, op een mooie locatie langs het kanaal in het dorpje Meers. Omdat we nr 4 in de optocht hadden en ook vroeg moesten binnenkomen, waren we vroeg van huis. Aangekomen in Meers verzamelde we ons bij de opstelplaats. We waren voor het eerst in onze nieuwe kostuums, en we hebben ook enkele nieuwe leden, dus helemaal feilloos ging het nog niet. Aangekomen voor de kiosk melde onze nieuwer commandant Myckel Habets dat schutterij Heerlerheide aanwezig was. We werden hartelijk welkom geheten, en geprezen met onze mooie, nieuwe kostuums.

Om half 3 moesten we mee openen, dit gebeurd altijd door de eerste 5 schutterijen en de plaatselijke fanfare, in Stein waren het er 2. Er werd een toespraak gehouden door de bondsvoorzitter, de burgemeester, en de pastoor sprak een gebed uit voor goed weer en een faire prestatie bij de wedstrijden. Daarna vertrok de optocht door de straten van Meers, wat best nog wel een groot dorp is, dus ook een vrij lange optocht. Overal stond veel publiek en het applaus was super.

Terug op de feestweide werd snel een drankje genuttigd en daarna naar de auto gegaan om makkelijkere kleding aan te trekken. Ons nieuwe koningspaar Odeljo en Finy wilde uittreden, dus die moesten nog even wachten met omkleden. Voor hun was dit natuurlijk erg vreemd, maar alles ging gelukkig goed.

Omdat Odeljo in het 6-tal met schieten zit, moesten die ook wachten op hem, maar we hadden ook nog een B 3-tal die wel alvast konden schieten. Helaas liet 1 schutter van het A 6-tal een bolletje staan, en was het toch weer snel afgelopen. We hebben ons verder goed vermaakt in Meers, waar alles perfect geregeld was.
7 Juni: Kermistaptoe.

Pinksterzaterdag maakte de drumband zoals ieder jaar de traditionele rondgang over Heerlerheide. Hierbij werden 2 bezoeken afgelegd. Eerst werd de koning van het erebestuur Theo Pluijmen, met een bezoek vereerd. Na een gezellig uurtje vertrok de drumband om de kermistaptoe voort te zetten, en ging het naar Koning Odeljo Tumulero en zijn koningin Finy. Na de serenade te hebben gebracht werd iedereen uitgenodigd voor enkele koude biertjes en lekkere broodjes, wat heerlijk smaakte.
8 Juni: 1e Pinksterdag

Zoals altijd op 1e pinksterdag werd ook dit jaar weer de processie gehouden op Heerlerheide. We verzamelde ons om 10.00 uur bij Café Dirk Jan om in optocht naar de kerk te vertrekken voor de H.Mis. Het begon al donkerder te worden dus we vertrokken snel. Net de laatste meters begon het te regenen, en net binnen in de kerk goot en onweerde het heel hard. Maar na de H mis scheen het zonnetje weer en begon de processie.

Onze nieuwe pastoor wilde de mensen van Heksenberg meer bij de kerk betrekken, dus hadden we dit jaar een fikse processie voor de boeg.
Het 1e rustaltaar was op de Jongmansweg, hier werden enkele gebeden gehouden, liederen gezongen door het kerkkoor en kamerschoten ten gehore gebracht. Daarna vervolgde de processie naar de Heigrindelweg alwaar het 2e rustaltaar was, het 3e rustaltaar was op de Pappersjans. Het werd steeds warmer, en ook hier stonden we vol in de zon, helaas een beetje te veel zon voor onze koning, die vanaf hier dan ook uit de processie moest, maar gelukkig na de koningsplaten af te hebben gedaan en het jasje uit, begon hij alweer bij te komen, een paar leden van de schutterij en zijn koningin zijn met hem huiswaarts gegaan.
Na dit op onthoud ging het terug naar de kerk, alwaar het 4e en laatste rustaltaar was. Ook hier weer gebeden, liederen gezongen en kamerschoten ten gehore gebracht. Nadat Dhr Pastoor terug naar de kerk was gegaan ging het in optocht naar het Corneliushuis en werd ontbonden eindelijk konden we onze jasjes uitdoen.
Hier is ieder jaar het Bronktreffen, en de kon, fanfare St Joseph geeft ook ieder jaar weer een populair concert.
9 Juni: 2e Pinksterdag, kermisrondgang

Op Pinkstermaandag verzamelden de leden van de schutterij zich om 10.30 uur in het Schutterslokaal. Van daaruit vertrokken we om 10.45 naar de kerk alwaar de traditionele schuttersmis werd gehouden. Na de schuttersmis vertrokken we naar het kerkhof waar we onze overleden leden herdenken, en enkele gebeden voor hun bidden. Daarna werden er 2 cafés in Heerlerheide bezocht. Het eerste lokaal was Grand Café Turquoise, waar we warm onthaalt werden door de kastelein. Iedereen zocht een plekje op het terras onder de grote parasols. Op de tafels werden lekkere nootjes en olijven klaargezet. Het was ondertussen bloedheet geworden, en daarom lieten we ons de rondjes aangeboden door de schutterij het erebestuur lekker smaken. De kastelein kwam ook nog met een grote schaal bittergarnituur, dat ook heerlijk was. Het waaide wel erg hard ineens zodat de parasols vast gehouden moesten worden, ergens zal er wel een onweersbui zijn geweest, maar gelukkig bleef het op Heerlerheide droog en kwam het zonnetje weer tevoorschijn.

Daarna vertrok de schutterij naar Café De Bok alwaar wij onze 2e stop maakten. Hier werden we verrast met kaas, worst, gehaktballetjes en heerlijk koel fruit. Ook hier werden weer verschillende rondjes gegeven, door de burgerkoningin ,het koningspaar, en door de koning van het erebestuur. De kasteleinsvrouw kwam met koele natte handdoekjes aan, waar we ons even mee konden ver koelen.

Om 14.30 uur werden we verwacht op de pastorie. Het is traditie om Pinkstermaandag een bezoek aan de pastoor te brengen. Daar aangekomen werden snel de pakken uitgedaan, want de temperatuur was zeer hoog. We werden voorzien van nieuwe haring en broodjes met worst, en natuurlijk ook rijkelijk drank. Het officiële gedeelde was kort dit jaar en werd door onze interim voorzitter Ger Pappers gedaan. De oude koning Myckel Habets kreeg zijn 2e zilveren koningsmedaille aangeboden, daarna kreeg ook Rachelle Pappers haar zilveren koningsmedaille. Na een geslaagde 2e pinksterdag zijn we naar ons schutterslokaal Dirk Jan terug gegaan, hier kregen we nog een rondje van ons koningspaar en van de schutterij na nog een paar gezellige uurtje bij elkaar geweest, ging het huiswaarts, gelukkig op tijd want er was code rood afgegeven, en rond half 7 begon de hemel zich in zuid Limburg zwart te betrekken en een heus onweer brak los. Zelfs Pinkpop wat ieder jaar in Landgraaf is werd stilgelegd, maar gelukkig viel het toch nog mee, en waren er nergens gewonden te betreuren.
6 Juli: OLS 2014 Grevenbicht/Papenhoven.

De morgen van zondag 6 Juli begon hectisch, zoals zo vele morgens bij een groot schuttersevenement. Om 10.00 uur moesten we alle spullen wat meegingen in de materiaalwagen inleveren. Omdat we pas laat in de optocht starten gingen dus ook de kostuums mee, zodat we niet een paar uur met alles dienden te slepen. De bus vertrok om 11.00 uur, omdat het vrij kort bij was waren we om half 12 reeds daar. Het zonnetje scheen volop en de temperatuur was lekker, door een straf windje. In groepjes ging het richting de buitenbuffetten om te wachten totdat we de optocht konden lopen. Dit was met nr. 89 pas om 15.00 uur, dus heel veel tijd.

Om 12.00 uur begon de officiële opneming en om exact 13.30 vertrok de optocht door de overvolle straten van Grevenbicht. De zon verdween af en toe achter de wolken, maar kwam ook wel weer te voorschijn. De berichten van het weer waren niet erg gunstig, maar vooralsnog bleef het droog. Om 14.00 uur verzamelde we ons bij de materiaalwagen om de kostuums aan te trekken en naar de opstelweide te gaan. Dit lag helemaal aan de andere kant van het feestterrein dus een lange warme loop alvast erheen. Daar moesten we toch nog wachten op onze beurt om de optocht in te gaan, en ja hoor de eerste spettertjes vielen, maar daar bleef het ook bij voor de rest bleef het droog.
In de optocht werden we verwelkomt door rijen mensen die naar deze prachtige folklore waren komen kijken volgens de OLS site ruim 30.000 bezoekers. Het applaus was dan ook daverend. Het was een heel lange warme optocht, helaas zonder water langs de kant. Bij het defilé ging het prima, en we werden nog eens speciaal in het zonnetje gezet met onze schitterde nieuwe kostuums. Aangekomen op de feestweide stonden er gelukkig wel mensen met bekertjes water, waar dan ook gretig gebruik van werd gemaakt. Daarna snel terug naar de materiaalwagen en de kostuums uitgedaan voor luchtige en makkelijke kledij. Alleen ons koningspaar is gaan uittreden. Uitslagen zijn ter presse gaan van dit bericht nog niet bekend.

De hele middag zijn de schiet commissies bij elkaar geweest om te debatteren of er wel of niet geschoten mocht worden, dit vanwege de slechte weersvoorspellingen. Maar gelukkig kwam van die voorspellingen niks uit dus besloot men toch om kwart voor 5 te starten met inschieten. Wij waren om kwart voor 6 aan de beurt. Het inschieten ging prima, maar daarna was het allereerste schot al mis, en konden we alweer stoppen. Jammer maar van de andere kant ook weer gelukkig, want om 19.00 uur brak dus alsnog een noodweer los boven Grevenbicht, om 20.00 uur werd daar dan ook besloten te stoppen met schieten en bleven er nog 75 schutterijen over die volgende week zaterdag terug mogen komen, om de Um te bemachtigen.

Onze bus vertrok om 19.00 uur, maar iedereen was nog wel ergens aan het schuilen dus werd het 19.15 alvorens we weer richting Heerlerheide vertrokken. Aangekomen bij dirk Jan hebben we samen de materiaalwagen uitgeladen en daarna werden we verblijd met een drankje en heerlijke broodjes. Sommige bleven nog een uurtje, andere gingen gelijk naar huis. En zo kwam er weer een einde aan een lang en vermoeiend OLS 2014.
20 July: ZLF Vijlen

Na een paar dagen van tropische temperaturen, was het zondag morgen
lekker weer om naar Vijlen te gaan en het ZLF 2014 bij te wonen. We verzamelde ons om 11.00 om de materiaal wagen te laden, en om half 12 vertrok de bus met helaas (vanwege vakantie, ziekte e.d.) met erg weinig schutters richting Vijlen. Daar aangekomen zagen we een schitterende locatie die niet veel plaatsen hebben, maar er stond ook geen enkele boom, (buiten de schietbomen dan) en erg weinig parasols. De zon scheen toch wel heel fel, maar wel met een verkoelend windje.
Na de opening vertrok de optocht vanaf de opstelplaats door de straten van vijlen. Het was gelukkig niet zo een erg lange optocht, en er was ook maar 1 bergje dat we op moesten, want ondanks de wind was het toch wel warm, maar de zon was weg en donkere wolken pakten zich samen, maar het leek over te trekken, de meeste schutterijen waren dan ook binnen toen er toch nog een klein buitje viel, maar gelukkig geen hoosbuien zoals in Maastricht en Valkenburg, en verder bleef het ook de hele dag droog.
Na de optocht begonnen de schoonheidswedstrijden en het schieten. Ons koningspaar en onze Generaal deden hieraan mee. Vanwege te weinig schutters konden we helaas niet schieten, daarom vertrok de bus ook een uur vroeger als normaal richting Heerlerheide.
Ondanks alles was het een perfect georganiseerd en leuk ZLF.
24 Augustus Bondsfeest Geleen.

Na een vakantiestop van 1 maand was gisteren het 3e bondsfeest van de bond St. Gerardus. Organiserende vereniging was schutterij H.H. Marcellinus en Petrus
Geleen, en het bondsfeest werd gehouden in Daniken Oud Geleen nabij het spoor.

Alle schutters kwamen op de feestweide bij elkaar. Na een tijdje gewacht te hebben,
omdat we nr. 20 in de optocht hadden konden we rond 14.00 uur binnenkomen.
Daarna was gelijk de opening en vertrokken de schutterijen voor de optocht door de straten van Oud Geleen. We moesten het spoor over, dus soms moest er even gewacht worden omdat er een trein voorbij kwam. Het was een lange maar wel druk bezochte optocht.

Na aankomst op de feestweide werd een consumptie gedronken en het materiaal naar de materiaalwagen gebracht. Ons koningspaar ging uittreden, en moesten heel erg lang wachten, tot de laatste uiteraard. Onze schietploeg moest ook om 16.00 uur beginnen, maar aangezien onze koning mee schiet zouden we dus eigenlijk moeten wachten. Voor hem is een andere schutter ingevallen en we schoten voor de 1e keer dit seizoen 18. Dus het werd kavelen, maar ook wachten tot 19.00 uur. De uitslagen werden bekend gemaakt en we bleken 3 prijzen en de dagbeker behaald te hebben. Dus dames en heren van de schutterij goed gedaan.
Onze koning behaalde 1e prijs. We hadden ereprijs met het binnenkomen en 1e prijs bij het Defilé klasse C. De dagbeker was voor de meeste aantal punten in de C klasse.

Na de uitslagen begon het kavelen, maar helaas onze 2e schutter liet zijn 1e bolletje staan, dus was het afgelopen. Na het ophalen van de prijzen zijn we naar huis gegaan.
6 en 7 September Bondsfeest Heerlen

Het allerlaatste bondsfeest van dit seizoen werd georganiseerd door Schutterij St. Sebastianus Heerlen. Dit bondsfeest werd in tegenstelling tot andere feesten niet in een weiland maar midden in de stad gehouden, omdat men daar uiteraard niet mag schieten werd dit zaterdag op sportpark De Kaldenborn gehouden. Er stonden 2 heuse kranen met aan elke kraan 4 kogelvangers. Het schieten begon om 15.00 uur, omdat er maar 16 schutterijen tegelijk konden schieten, moesten wij even wachten tot er een paal vrij kwam, dit duurde ongeveer half uurtje en ook wij konden beginnen met schieten. Helaas de eerste ronde al mis, dus waren we weer op tijd thuis.

Op zondagmorgen vertrokken we op tijd naar Heerlen. We konden gratis parkeren in parkeergarage de Klomp, wat nog nooit is voorgekomen in mijn schutterscarrière.
Het dak van de feesttent was geheel uit glas en stond op het Pancratiusplein, met de zonnestraaltjes die er waren was het erg warm in de tent, dus de meeste schutters stonden bij het buitenbuffet op de Bongert. Daar waren ook alle wedstrijden, het binnenkomen, de opening en het begin van de optocht. De optocht was een stuk ingekort, gelukkig, want over keien en kinderkopjes lopen is niet echt relax, maar de massa toeschouwers en het overweldigende applaus maakte alles goed. Weer aangekomen op de Bongert was alleen ons koningspaar die aan de wedstrijd mee deden. We zijn nog een lange tijd blijven hangen, om dit gezellige bondsfeest af te sluiten met onze collega schutters.

Zo werd er zoals altijd bij het laatste bondsfeest door vele drumband leden van vele schutterijen gezamenlijk enkele marsen gespeeld, in de feesttent. Dit is ook altijd het teken dat het schuttersseizoen voor dat jaar ten einde is.

De prijzen zijn nog niet bij ons bekend, die worden later bijgevoegd.
25 Oktober: Feestavond voor damescomité en erebestuur

Op zaterdag 25 oktober werd er een feestavond aangeboden door de schutterij vanwege het 25 jarig bestaansfeest van het damescomité en het 60 jarig bestaansfeest van het erebestuur. Deze avond werd gehouden in ons schutterslokaal café Dirk Jan. Het was een besloten avond. De hele schutterij, erebestuur en damescomité waren uitgenodigd voor een hapje en een drankje.

Bij het damescomité waren een zes tal jubilarissen, Fia Planinsek, Mien Vliegen, Lies Huijts, Jeanny Beckers, Irene Houkes, en Wilma Habets. Zij werden in het zonnetje gezet door de interim-voorzitter Ger Pappers. Hun werd een schitterend boeket bloemen aangeboden en door het damescomité een cadeau-bon van parfumerie Douglas. Eigenlijk waren het 7 jubilarissen, maar helaas heeft Monique Hazen ons dit jaar moeten verlaten. Bij haar is een mooi bloemstuk op het graf gelegd. Ook werd het erebestuur gefeliciteerd met hun 60 jarig bestaansfeest,

Na dit officiële gedeelte werden de dames gefeliciteerd door alle leden en kon het feest verder gaan, met leuke muziek, drank en hapjes. Tot 1.00 uur, daarna was het café weer open ook voor andere mensen. Omdat de klok die nacht een uur terug ging bleven sommige leden ook nog een uurtje langer. Dank aan het bestuur en café Dirk Jan voor deze leuke feestavond.
16 November: Marketentstertreffen in Schinnen.

Het 24e Marketentstertreffen werd georganiseerd door schutterij St. Sebastianus in Schinnen. We werden om 09.00 uur verwacht in Gasterie Noeber Beemden.
Na een ontbijtje bestaande uit broodjes en koffie ging het in optocht naar de kerk; alwaar om 10.00 uur de marketentstermis werd gehouden. Na de mis ook weer in optocht terug naar de feestzaal, het regende dus gelukkig niet zo een lange optocht.

Om 12.30 stond de lunch geserveerd, pasteitjes met kippenragout, spek met ei, salades en brood. Het smaakte heerlijk. Na het opruimen was er een pauze met muziek van een DJ. Ook werden er lootjes verkocht voor de tombola.

Nadat de heren de zaal verlaten hadden voor hun alternatieve programma, begon voor ons ook de gezellige middag met verschillende artiesten, met enkele toppers, zoals het duo upke en dupke, en nog vele anderen. De grote klapper kwam natuurlijk uit Schinnen zelf De Schintaler. Na dit optreden werden de marketentsters en schutterij van Schinnen bedankt voor hun geweldige organisatie, hierna werd de nieuwe schutterij die volgend jaar het 25e marketentstertreffen mag organiseren bekend gemaakt Het werd Schutterij St Sebastianus uit Heel. Dit feest zal op Zondag 22 november 2015 plaats vinden.

Hierna werd de tombola nog gehouden en zoals aan alles een einde komt, ook aan dit marketentstertreffen. We kregen nog een leuk aandenken, een blik Alpha bier met openener voor de heren en een pot stroop voor de dames. Heel toepasselijk met een brouwerij en een stroopfabriek in het dorp. Na een geweldige dag ging het weer huiswaarts.

Een filmpje van het marketentstertreffen is beschikbaar hier.
Uitslagen 2014

Bondsfeest Spaubeek
1e prijs Mooiste Binnenkomen Klasse C
Ereprijs Beste Houding Optocht Klasse C
1e prijs Beste Defilé Klasse C

Bondsfeest Stein
1e prijs Beste Defilé Klasse C

OLS Grevenbicht/Papenhoven
7e plaats Mooiste Koningspaar
8e plaats Beste Vaandeldrager: Stef Hazen
17e plaats Mooiste Koningin: Finy Tumelero
16e plaats Beste Commandant oude exercitie: Myckel Habets
28e plaats Beste Tambour Majoor: Sjef Herens
22e plaats Beste Defilé
27e plaats Beste Houding optocht
22e plaats Mooiste geheel
21e plaats Mooiste Kleding

ZLF Vijlen
Bij het ZLF in Vijlen zijn geen prijzen behaald.

Bondsfeest Geleen
1e prijs Mooiste Koning, Odeljo Tumulero
Ereprijs Mooiste Binnenkomen Klasse C
1e prijs Beste Defilé Klasse C
Dagbeker, Hoogste aantal punten in Klasse C

Bondsfeest Heerlen
1e prijs Beste Defilé Klasse C
1e prijs Mooiste Militair Uniform.