Koninklijke schutterij St. Sebastiaan Heerlerheide


2015

Receptie Prins Stef I

Onze Geweerdrager Stef Hazen is op 4 Januari gekozen tot Prins Karnaval 2015.
Op vrijdag 9 januari werd er een receptie gehouden om de prins en andere jubilarissen te feliciteren, uiteraard werd hieraan acte de precance gegeven door onze vereniging.

Het was vreselijk slecht weer, het regende en stormde s'avonds maar zoals echte schutters betaamd deerde ons dit niet, en gingen we gezamenlijk naar het Corneliushuis. Enkele van onze leden zijn ook lid van de Carnavalsvereniging, maar die hadden hun kostuum meegenomen en zijn met ons samen de nieuwe Prins gaan feliciteren. Na dit officiële gedeelte werd in het Corneliushuis ontbonden, sommigen gingen gelijk naar huis, anderen hebben samen met de prins nog enkele uurtjes gefeest.
18 Januari: St. Sebastiaan.

Het schutters seizoen 2015 is voor onze vereniging vandaag officieel begonnen.
Altijd zo rond 20 januari vieren we het feest van onze patroonheilige St. Sebastiaan.

We verzamelden ons bij ons schutterslokaal Dirk Jan om half 11. Het weer is prima, de opkomst geweldig op 5 afmeldingen na was de hele schutterij en erebestuur aanwezig. Om exact kwart voor 11 vertrekken we in optocht naar de kerk alwaar om 11.00 uur de h. mis is. Na de mis gaat het weer terug naar het schutterslokaal voor onze traditionele erwtensoep en broodjes, het was weer heerlijk, Dirk, Nicolle en Wilma bedankt.
Zoals ieder jaar worden er rondjes aangeboden, meestal als eerste door de schutterij, maar aangezien onze geweerdrager Stef Hazen prins carnaval is bood hij dit jaar het 1e rondje aan. We hopen allemaal dat Stef een geweldig regeringsjaar zal hebben.
Ook worden meestal de jubilarissen in het zonnetje gezet. Dit jaar maar 1 persoon en wel
Jef Janssen . Hij is 12,5 jaar lid van het erebestuur, penningmeester en in deze 12,5 jaar 3x koning van het erebestuur geweest. Hierna volgt uiteraard een rondje van hem en zijn vrouw. Sinds dit jaar hebben we ook een nieuwe voorzitter en wel Ger Pappers, hij is officier in onze vereniging, bij het voorzitterschap hoort het President speldje, hij kreeg dit dan ook door zijn voorganger Paul Hazen opgespeld. Na dit officiële gedeelte vertrokken we om kwart over 1 naar Het Corneliushuis voor onze 2e stop. Ook hier werden rondjes aangeboden door de schutterij en het erebestuur, ook waren er sneetjes met vlees voor onze magen te vullen. Om kwart over 2 ging het naar onze 3e stop Café
D’r Bok. Hier werden rondjes aangeboden door ons koningspaar, het erebestuur en de schutterij. Er was in de zaal ook nog een carnavalsmarkt, die druk bezocht werd. Er werd carnavalsmuziek gedraaid en natuurlijk stond prins Stef in het schutterij kostuum op de tafels te springen. Alles bij elkaar was het weer een super dag. Bij café Dirk Jan werd om 16.00 uur ontbonden.
Zondag 10 Mei: Bondsfeest Schaesberg

Zondag 10 Mei 2015 begon voor onze bond het 1e schuttersfeest van het seizoen 2015, dit werd georganiseerd door Schutterij St Hubertus Schaesberg. We verzamelde ons bij Café Dirk Jan om 11.30 om de materiaalwagen te laden en samen te vertrekken naar Schaesberg. Het schuttersfeest werd gehouden op de voormalige auto Kino, nabij de draf en renbaan. Beetje rare locatie voor een schuttersfeest.

Na het binnenkomen, werd een lange opening gehouden, met veel sprekers en waaraan anders dan anders alle schutterijen hebben deelgenomen. Voordat we de optocht in konden moesten we allemaal een flink stuk lopen, omdat de optocht niet over de grote weg mocht en iedereen dus over een brug moest om aan de andere kant te komen, en we pas konden opstellen, (wat een kleine chaos opleverde) en de optocht lopen. Een lange en warme optocht, we waren dan ook blij terug op het feestterrein te zijn en we snel van kleding konden wisselen, en het feest voortzetten.

Alleen ons koningspaar heeft aan de wedstrijden meegedaan, tegelijkertijd moesten we ook schieten. De eerste 3 schutters schoten allen hun 3 puntjes, maar helaas nr. 4 liet 2 bolletjes staan, dus was het al over en uit.

We behaalden 3 prijzen: ereprijs binnenkomen, ereprijs houding optocht en ereprijs hoogst behaalde aantal punten.
14 Mei Koningsvogelschieten.

Hemelvaartsdag 2015 begon met een stralend zonnetje. Vanaf half een verzamelden de leden zich in het schutterslokaal, Café Dirk Jan. In optocht vertrokken we om 13.00 uur om onze koning Deljo en Koningin Finy bij hun huis aan de Pronsebroekweg af te halen en met het koningspaar in het midden naar de schietboom op sportpark Pronsebroek te gaan. Daar aangekomen werd rechts front gemaakt en na een half uurtje begon de strijd tussen de 5 leden van de schutterij om voor de koningstitel 2015 te strijden.

Net als vorige jaren stond er op ons schuttersterrein een tent, geheel ingericht met tafels, banken en buffet en een barbecue. De muziek werd verzorgd door het orkest Zin Drin

Na een spannende strijd viel bij het 83e schot de vogel naar beneden en werd John Beckers koning van 2015. Daarna begon het schieten van het erebestuur. Bij het 55e schot werd Ron Planinsek koning 2015. In totaal waren er 27 Burgers die wilden strijden voor de titel Burgerkoning. Bij het 81e schot viel voor Rolf Huibers de vogel naar beneden.

Nadat de nieuwe koningen geïnstalleerd waren werd op het terrein de schutterij ontbonden, inmiddels was het ook begonnen met regenen, sommige gingen naar huis, anders zijn nog even gebleven en na het opruimen gingen ook deze mensen naar huis, of nog even naar Café Dirk Jan om daar dit gezellige koningsvogelschieten af te sluiten.
Zaterdag 23 Mei: Kermistaptoe

Pinksterzaterdag 23 Mei maakte de drumband weer de traditionele rondgang over Heerlerheide. Er werden 2 bezoeken afgelegd. Eerst werd de koning van het erebestuur, Ron Planinsek, met een bezoek vereerd. Ook het Erebestuur en enkele familieleden waren aanwezig. Ze werden rijkelijk voorzien van drank en eten en na ongeveer 1,5 uur vertrok de drumband weer om de kermistaptoe voort te zetten.

Het 2e bezoek was bij het koningspaar John en Jeannie Beckers. Er werd ook bij John en Jeannie een serenade ten gehore werd gebracht. Ook hier was weer voldoende eten en drank. Na een gezellig samen zijn ging het huiswaarts, omdat ze weer vroeg moesten aantreden de volgende dag voor de processie.
24 Mei: 1e pinksterdag

Op zondag 24 Mei, 1e pinksterdag werd zoals ieder jaar de processie gehouden op Heerlerheide. Het was een stralende dag, lekker zonnetje en een fijne temperatuur. Na de H. Mis vetrok de processie door de straten van Heerlerheide. Er waren dit jaar maar liefst 4 rust altaars bij het kruis op de Unolaan, op de hoek kampstraat/heulstraat, in de hal van bejaardencentrum Ter Eijck, en als laatste bij het H.Hartbeeld voor de Corneliuskerk. hier werden enkele gebeden gehouden, kamerschoten ten gehore gebracht, en liederen gezongen door het kerkelijk zangkoor. Aansluitend was er in het Corneliushuis het Bronktreffen. Hierbij werd een populair concert gegeven door de Kon. fanfare St. Joseph Heerlerheide.
25 Mei: Kermisrondgang

Op Pinkstermaandag verzamelden de leden van de schutterij zich om 10.30 uur in het schutterslokaal. Van daaruit vertrokken we naar de kerk alwaar de traditionele schuttersmis werd gehouden. Na de schuttersmis vertrokken we naar het kerkhof waar we onze overleden leden herdenken. Daarna werden er 2 cafés in Heerlerheide bezocht.
Het eerste lokaal was Grand Turquoise, waar we gezellige buiten op het terras hebben plaatsgenomen. Er werden rondjes aangeboden door de schutterij, het 2e rondje kwam van het erebestuur. En als laatste kregen we een rondje aangeboden de kastelein van Grand Turquoise als dank dat wij vele jaren bij hem een stop hadden gemaakt op deze kermisrondgang. Dit was de laatste keer dat wij hem als kastelein in grand Turquoise zullen zien, hij stopt met deze zaak. Net bij dit laatste rondje brak er een heuse bui los boven Heerlerheide, en hebben we onder de parasol geschuild voor de regen. Toen het weer droog was zijn we gelijk vertrokken naar Café D'r Bok voor onze 2e stop. Wederom werden ook hier hier rondjes aangeboden 1e van onze Burgerkoning Rolf Huibers, 2e van ons koningspaar John en Jeanny Beckers en 3e door de koning van het erebestuur Ron Planinšek. Onze magen werden gevuld met sneetjes zure zult, en broodjes ham en kaas.

Het is traditie om op Pinkstermaandag een bezoek aan de pastorie te brengen. Daar aangekomen werden we voorzien van sneetjes met brie, zure zult en broodjes met worst, en natuurlijk ook rijkelijk drank. Onze nieuwe koning werd in het zonnetje gezet door de drumband omdat hij na 20 jaar stopt als instructeur van onze drumband. Daarna kreeg de oude koning Odeljo Tumelero de zilveren koningsmedaille aangeboden, en ook de burgerkoning kreeg een medaille opgespeld. Na een geslaagde 2e pinksterdag zijn we om 15.30 uur weer naar ons schutterslokaal gegaan en nog een gezellig uurtje bij elkaar geweest. Ook hier kregen we weer een rondje aangeboden van ons koningspaar en kwam er een einde aan ons pinkster/schutters weekeinde.
14 Juni: Bondsfeest Puth

Alweer ons 2e bondsfeest van dit seizoen. Georganiseerd door Schutterij
St. Sebastianus Puth.
Het was een mooie zonnige dag, en omdat we nr 3 in de optocht hadden, moesten we er dus vroeg zijn. Om half 1 werd begonnen door de schutterijen om hun opwachting te maken voor de kiosk. Nadat alle schutterijen welkom geheten waren begon de opening, waaraan ook wij diende deel te nemen. Er was een toespraak door de voorzitter van de bond, deze vroeg ook 1 minuut stilte om onze tamboer maître Sjef Herens te gedenken die deze week gecremeerd is. Ook de burgemeester van Schinnen kwam zijn zegje doen en een gebed werd gebeden door Hr Pastoor. Na deze opening vertrokken de schutterijen 1 voor 1 in de optocht, om zich te profileren aan het publiek dat in de straten van Puth stonden te kijken. Onder luid applaus werden we letterlijk door de optocht heen gedragen, maar de optocht was lang en erg warm dus waren we blij weer op het feestterrein terug te zijn. Na een consumptie genuttigd en even bij gekomen te zijn, verwisselde we ons dikke kostuum voor luchtigere kleding. Alleen ons koningspaar heeft aan de wedstrijden mee gedaan en uiteraard de schietploeg. Maar de 1e ronde was het bij de 3e schutter al mis, dus was het alweer inpakken geblazen. Na nog enkele consumpties te hebben genuttigd zijn we huiswaarts gegaan, terug kijken op weer een mooi maar warm bondsfeest.
28 Juni: Onderling schieten 2014/2015

Omdat vorig jaar op de geplande dag voor het onderling schieten het heel slecht weer was, hoopte we dat het nu beter zou zijn. En dat was het, warm en veel zon, dus nu kon het wel door gaan en werd er voor 2014 en 2015 geschoten.
De opkomst was eigenlijk maar minimaal voor een schutterij met 50 leden, maar voor degene die er wel waren was het een spannende strijd.
De volgende prijzen werden behaald:

2014
A team (geoefende schutters):
1e Prijs: Jan Pappers, deze behaalde tevens de wisselbeker.
2e Prijs: Hub Werst
3e Prijs: Patrick Beckers
4e Prijs: Nic Spittler
5e Prijs: Paul Hazen
6e Prijs: Odeljo Tumulero
B team (ongeoefende schutters)
1e Prijs: Ivo Wijnen
2e Prijs: Leo Kleynen
Erebestuur
1e Prijs: Sjef Janssen
2e Prijs: Hans Augustus
Dames
1e Prijs: Mieke v.d. Veeke
2e Prijs: Finy Tumulero

2015
A team
1e Prijs: Hub Werst, deze behaalde tevens de wisselbeker.
2e Prijs: Wilma Habets-Bosch
3e Prijs: Nic Spittler
4e Prijs: Paul Hazen
5e Prijs: Odeljo Tumulero
6e Prijs: Patrick Beckers
B Team
1e Prijs: Ivo Wijnen
2e Prijs: Martin v.d. Veeke
Erebestuur
1e Prijs: Sjef Janssen
2e Prijs: Hans Augustus
Dames
1e Prijs: Mieke v.d. Veeke
2e Prijs: Finy Tumulero
19 Juli: ZLF Montfort

Het ZLF werd dit jaar georganiseerd door schutterij St. Urbanus Montfort. We verzamelde ons bij café Dirk Jan vanaf 10.15. De bus vertrok om 11.00. We moesten voor 12 uur daar zijn omdat de weg afgesloten werd voor de optocht.

Aangekomen in Montfort werden we naast de feesttent afgezet, ons viel gelijk op dat alles wat met een feest te maken heeft op een prachtig terrein lag, alles mooi bij elkaar. Dus in onze ogen heel goed geregeld, voor het vervoer, maar ook voor de optocht, de opstelplaats lag tegenover de feesttent. De optocht ging als eerste langs een weiland waar eigenlijk maar heel weinig mensen stonden te kijken, maar in de straten van Montfort was het enorm druk met bezoekers, het applaus was luid en duidelijk. Het weer tijdens de optocht was heerlijk, niet te warm maar ook niet te koud, gewoon perfect. De opkomst van onze schutterij was verbazend groot, dus we profileerde ons heel goed in deze optocht.

Niemand is gisteren uitgetreden voor prijzen, alleen ons 6 tal heeft wel geschoten, maar helaas de 1e ronde al eruit. Daarna hebben we samen de middag doorgebracht op het feestterrein en in de tent. Om 19.00 uur hebben we ons naar de bus begeven die om 10 over 7 weer vertrok naar Heerlerheide. Sommige gingen gelijk naar huis, anderen hebben nog een uurtje samen doorgebracht bij Dirk Jan.

We willen iedereen een fijne vakantie toewensen en zien ons weer bij het volgende Bondsfeest op 23 Augustus in Brunssum.
Zaterdag 22 en Zondag 23 Augustus: Bondsfeest Brunssum.

Zaterdag 22 augustus werd op het schietterrein van Schutterij St. Salvius Limbricht het korps schieten voor het Bondsfeest van Brunssum gehouden.
Gestart werd om 15.00 uur met inschieten van de Buksen en direct erna mochten we gaan schieten. Ons zestal schoot op boom 10 Rechts. De eerste ronde ging super, de bolletjes waren heel goed te zien, voor de 1e keer dit seizoen een 18. Super blij begonnen we dan ook aan het kavelen, de bolletjes die nu erop stonden waren wel kleiner, maar omdat we daar toch al altijd op oefenen mocht dit geen problemen opleveren, de eerste 3 schutters schoten hun bolletjes feilloos af, maar helaas nr 4 en ook nr 5 lieten beide een bolletje staan, de laatste schutter schoot weer alles raak. Met 16 punten zijn we naar huis gegaan.
Maar ondanks we niet in de prijzen vielen, waren we toch nr 6 geworden.

Zondag gingen we gezamenlijk naar het mooie vijverpark in Brunssum,op weg naar het feestterrein maakte onze koningin een flinke val. Bij de EHBO hadden ze haar enkel ingezwachteld en zo kon ze toch nog meedoen. Het feest begon om 1 uur met het binnenkomen van de schutterijen. Wij hadden nr 20 dus waren we als laatste schutterij aan de beurt om binnen te komen. Na de opening begon gelijk de optocht, een mooie optocht door het centrum van Brunssum, ook ons koningspaar liep mee, maar na het defilé bleef de voet van onze koningin toch meer pijn te doen als ze gedacht had, en zijn ze beide uit de optocht gestapt. Na thuiskomst toch even naar de EHBO van het ziekenhuis, foto’s gemaakt en bleek de enkel zwaar gekneusd, en haar kruisbanden een flinke optetter hadden gehad. Dus nu maar hopen dat ze over 2 weken weer hersteld is zodat ze dan weer mee kan gaan. Jeanny, we wensen je heel veel beterschap.

Na de optocht, werden de kostuums verwisseld voor makkelijkere kleding, en konden we aan het feest deelnemen. Een super geslaagd bondsfeest op een zeer mooie locatie en alles lekker kort bij elkaar.
6 September 2015: Bondsfeest Oirsbeek.

En alweer het laatste bondsfeest van dit seizoen, georganiseerd door schutterij St. Lambertus Oirsbeek. Gelukkig weer een bondsfeest inclusief schieten, want zonder dit is het toch geen echt schuttersfeest. Het hoort er gewoon bij, maar helaas kan dit niet altijd omdat er op veel plaatsen geen schootsveld meer is om veilig te kunnen schieten, dus dan is de vereniging noodgedwongen een bak met kogelvangers te huren van wat niet echt goedkoop is, of uit te wijken naar andere schutterijen die wel een grote kogelvanger of een veilig schootsveld hebben, maar dat is dan op zaterdag.

Het was redelijk weer, het was droog, af en toe scheen het zonnetje, maar er waaide wel een super koude wind. Dus was het in de tent ook drukker als buiten. Na het binnenkomen en de opening vertrokken de schutterijen in optocht om zich te profileren aan de inwoners en gasten van Oirsbeek, een lange optocht met heel veel bochten.

Na de optocht beginnen zoals gewoonlijk het uittreden en de wedstrijden, voor onze schutterij alleen het 6 tal dat mee doet aan het schieten, en net als vorig schuttersfeest in Brunssum schoten ze de eerste ronde 18 punten. Super gefeliciteerd schutters. Daarna was het wachten tot het kavelen, dit startte om half 7. De eerste 2 schutters schoten feilloos hun bolletjes af, helaas nr 3 liet er 1 staan, en nr 4 sloeg 1 bolletje over, dus dit betekende gelijk ook mis.

Na een geweldig laatste bondsfeest valt nu de winterstop in en mogen we weer wachten tot juni 2016 alvorens weer een bondsfeest wordt gehouden.
22 November: Marketentstertreffen Heel.

De dag van het marketentstertreffen begon voor ons vroeg. We vertrokken om 08.00 uur vanuit Heerlerheide naar Heel. Aangekomen in Cultureel Centrum Don Bosco werden we begroet door het bestuur van de stichting marketentsters en de marketentsters van Heel. Om kwart voor 10 vertrokken we in optocht onder een stralend zonnetje naar de kerk. Een korte optocht want het Cultureel Centrum lag naast de kerk. De marketentstermis werd geleid door Mgr Maessen, en opgeluisterd door Ein Gehieel. Ook werden in deze heilige mis de marketentsters van Schutterij St Sebastianus Heel geïnstalleerd. Na de mis was er wederom een kleine optocht door het dorp, er werd even voor het gemeentehuis stil gehouden voor een groepsfoto.

Om half 1 werd de Lunch opgediend, rijst met kip pilaf en kip met saté, hierbij was er koffie of thee en broodjes. Na de lunch werden de heren verzocht de zaal te verlaten en begon het middagprogramma met verschillende artiesten, en een diskjockey. De heren hadden in een andere zaal een alternatief programma.

Om 5 uur werd het marketentstereffen overgedragen aan de dames van schutterij St Willibrordus Meijel die het op 20 november 2016 mogen organiseren. Daarna was er nog een tombola en kregen we ons aanwezigheidspresentje. Het was weer een hele leuke dag.

Van deze dag zijn twee filmpjes opgenomen:
Filmpje 1
Filmpje 2
Behaalde prijzen 2015

Bondsfeest Schaesberg
Ereprijs mooiste binnenkomen
Ereprijs beste houding optocht
Ereprijs hoogst aantal behaalde aantal punten

Bondsfeest Puth
1e prijs mooiste binnenkomen
1e prijs beste defilé
1e prijs mooiste koning

Bondsfeest Brunssum
Ereprijs mooiste binnenkomen
2e prijs beste houding optocht
1e prijs beste defilé

Bondsfeest Oirsbeek
Ereprijs beste houding optocht
2e prijs beste defilé
1e prijs mooiste militair Uniform
Hoogste aantal punten C klasse