Koninklijke schutterij St. Sebastiaan Heerlerheide


2018

21 Januari: St. Sebastiaan

Zondag 21 januari begon voor onze schutterij het schutters seizoen 2018 met de viering van het Patroonsfeest St Sebastiaan.
We verzamelde ons om half 11 in ons schutterslokaal, om gezamenlijk en in optocht naar de kerk te vertrekken alwaar om 11.00 de schuttersmis werd gehouden. Tijdens deze mis werden er 2 van onze marketentsters geïnstalleerd, de andere zijn reeds eerder geïnstalleerd. Aan het einde van deze berichtgeving van onze dag een uitleg over het hoe en waarom deze installatie.

Na de mis werd eerst onze schuttersvlag gehesen bij de schuttersbeeldjes voor de kerk. Daarna ging het terug naar ons schutterslokaal voor de aloude traditie erwtensoep eten. Onze voorzitter stelde de 2 nieuwe leden aan ons voor en feliciteerde de marketentsters, hij wenste ons een fijne en gezellige dag. Na nog een consumptie aangeboden door ons koningspaar, vertrokken we voor een bezoek aan Café Oud Genhei. Hierin zat een nieuwe eigenaar, hij verwelkomde ons met een heus bord aan de deur ( zie foto), lekkere snacks en een heerlijke schrobbeler, een kruidendrankje uit Brabant, waar de eigenaar vandaan kwam. Ook hier kregen we rondjes aangeboden van de schutterij en van de koning van het erebestuur. Als 2e café was Café de Bolle aan de beurt, ook hier weer rondjes van de schutterij en het erebestuur, en wederom lekkere snacks.

Onderhand was het half 4 en liep deze St. Sebastiaan op het einde, terug bij Café de Bok kregen we nog een rondje van de schutterij. Sommige leden bleven nog een uurtje gezellig bij elkaar, anderen gingen naar huis.

Toelichting Installatie

In vroegere tijden trokken zgn zoetelaars en zoetelaarsters met de legers mee. Dit waren in feite gewone kooplui die hun waren en diensten aanboden aan de manschappen. Omdat deze zoetelaars en zoetelaarsters niet bij het militair behoorden, waren zij uiteraard ook niet aan regels gebonden. Het kwam dan ook vaker voor dat de soldaten het prettiger vonden in het kamp dan op het slagveld.

Koning Willem 1e was het die uiteindelijk in zijn reglementen e.e.a. aan banden wilde leggen en die als 1e het woord marketentster gebruikte. Zo werd voor de marketentster bepaald dat zij getrouwd moest zijn met een van de manschappen en er werd precies vastgelegd wat zij mocht verkopen en tegen welke prijs. Om nu duidelijk te maken wie marketentster was en bij welk legeronderdeel zij hoorde, werd de zgn legpenning ingevoerd waarop vermeld stond bij welk onderdeel zij hoorde.

Ook vandaag de dag is dat nog steeds zo. De marketentsters horen bij deze schutterij en dat willen zij ook laten weten, daar is zij trots op. De taak van de marketentster is in de loop der jaren niet veel veranderd, nog steeds staat dienstbaarheid hoog in haar vaandel. Die dienstbaarheid bestaat niet alleen uit het aanbieden van een drankje, een stukje kaas of worst, maar ook door een vriendelijk woord, goed te luisteren, een troostend gebaar, maar ook door een vermanend woord te spreken, bv als iemand een glaasje teveel heeft gedronken. Met andere woorden er ligt een taak als vrouw, als mens en als moeder. Als de dames hun taak met waardigheid beoefenen, dan zal men hun ook met respect behandelen.
10 Mei: Koningsvogelschieten

Na een paar bloedhete dagen, begon deze Hemelvaartsdag koud, en bewolkt, net nu ons jaarlijks koning vogelschieten werd gehouden. We verzamelde ons om 13.00 uur bij Café de Bok, ons schuttelokaal. Koning Mart Habets werd door onze commandant Myckel toegesproken en in ons midden ging het in optocht naar het schutters terrein op Sportpark Pronsenbroek. Daar aangekomen werd koning Mart ontdaan van de koningsplaten en kroontje, en werd alles netjes opgeborgen voor de nieuwe koning van 2018. Na een gebed van onze pastoor werd uitgetreden en kon iedereen zich in het feestgedruis mengen en de kandidaat koningen zich klaarmaken voor het schieten.

Op het schuttersterrein waren zoals ieder jaar 2 tenten opgezet, en een barbecue geplaatst. Maar ook een podium voor de band “Tiroler Ohne Berge “die ons deze middag entertainment.

Om 14.00 uur werd hier het eerste schot gelost door de koning van 2017 Mart Habets, hij schoot gelijk het vlaggetje eraf, daarna mocht de pastoor ook een schot doen. Dit jaar maar heel weinig gegadigde voor de koningstitel, in totaal 3 personen, Marie |Jose, Patrick, en Paul gingen strijden voor de koningstitel. Na 78 schoten viel de vogel en mocht Marie Jose v Cleef zich Koning(in) van 2018 noemen. Voor de 2e keer sinds het bestaan van onze schutterij schoot een vrouw de vogel eraf.

Daarna was het de beurt aan het Erebestuur, hier waren een 6 tal schutters klaar voor het koning schap, na 48 schoten viel hier ook de vogel en werd Hub Huijts koning 2018.
Daarna was het de beurt aan de burgers, hiervoor gingen 12 personen de strijd aan en werd na het 48e schot ook hier de koning bekend en wel Peter Mohnen.

Nadat alle 3 de koningen geïnstalleerd waren werd de schutterij ontbonden en kon ieder naar believen nog enkele drankjes doen en een hapje eten van de barbecue. Ook werd nog even flink gedanst en meegezongen met het tirolerorkest “Tiroler Ohne Berge “, waarin enkele van onze leden in mee speelden.
19 Mei Kermistaptoe

Pinksterzaterdag 19 Mei maakte de drumband weer de traditionele rondgang over Heerlerheide. met een bezoek aan onze Koning(in) Marie Jose van Cleef en koningszilver drager Paul Hazen.

Ze arriveerden om 19.00 op de Rennemig alwaar als eerste een serenade aan Marie Jose en Paul ten gehore werd gebracht. Er waren verschillende mensen uitgenodigd buiten de drumband zoals familie en vrienden en nog enkele andere leden van de schutterij , om een klein feestje te vieren. We werden voorzien van drank en eten. Eric was barkeeper en Stef zorgde voor de barbecue. Na enkele uurtjes gezellig bij elkaar te zijn geweest, vertrokken we naar huis, want Zondagmorgen was het weer vroeg aantreden voor de Processie.
20 Mei Pinksteren

Op zondag, 1e pinksterdag werd zoals ieder jaar de processie gehouden op Heerlerheide. Voor het eerst vergezeld door onze nieuwe koning (in) Marie Jose en Zilverdrager Paul Hazen vertrokken we om 10 over 9 naar de kerk.

Na de H. Mis vertrok de processie met temperaturen van rond de 20 graden door de straten van Heerlerheide. Er waren 4 rust altaars door de buurt opgezet, hier werden enkele gebeden gehouden, kamerschoten ten gehore gebracht, en liederen gezongen door het kerkelijk zangkoor. Voor het Corneliushuis werd front gemaakt en ontbonden. Aansluitend was er het Bronktreffen. Hierbij werd een populair concert gegeven door de Kon. fanfare St. Joseph Heerlerheide.
21 Mei Kermisrondgang

Op Pinkstermaandag verzamelden de leden van de schutterij zich om 10.30 uur in het schutterslokaal. Vergezeld door het nieuwe koningspaar en het Erebestuur vertrok de schutterij om 10.40 uur naar de kerk alwaar de traditionele schuttersmis werd gehouden. Na de schuttersmis ging het in optocht naar het kerkhof waar de overleden leden herdacht werden. Vervolgens werden 2 cafés in Heerlerheide bezocht.

Als eerste werd Brasserie Leef bezocht. Het was heerlijk vertoeven op het terras, dat speciaal voor de schutterij gereserveerd was . Daar werden enkele rondjes aangeboden door de koning van het Erebestuur en door de schutterij. Ook werden er party snacks uitgedeeld door de brasserie.
Daarna vertrok de schutterij naar Het Corneliushuis alwaar de 2e stop gemaakt werd. Hier werden we verrast met sneetjes met beleg , waarvoor uiteraard onze hartelijke dank.. Ook hier werden weer verschillende rondjes gegeven, en wel door het Erebestuur, De schutterij en het 3e rondje kwam van onze nieuwe Koning(in) Marie Jose.

Om 14.30 vertrokken we naar Hr Pastoor. Het is traditie om Pinkstermaandag een bezoek aan de pastorie te brengen waar we voorzien werden van nieuwe haring, broodjes worst en kaas en natuurlijk ook rijkelijk drank .

Zoals ieder jaar word op deze dag de jubilarissen in het zonnetje gezet. Dit jaar was het maar 1 persoon, maar wel iemand die al 40 jaar trouw lid van de schutterij is. Jan Pappers, hij kreeg namens de schutterij een hele mooie horloge aangeboden, ook een afvaardiging van het bondsbestuur was deze dag bij de pastorie aanwezig, De bondsvoorzitter feliciteerde hem namens de OLS federatie, de bond en de hele schutterswereld. Daarna kreeg Jan Pappers de gouden OLS medaille opgespeld en ontving het certificaat wat hierbij hoort, als blijk van verdienste voor de Heerlerheidse schutterij.
Na deze huldiging kreeg de koning van vorig jaar Mart Habets de zilveren herinneringsmedaille voor zijn koningschap 2017 aangeboden. Hierna werd onze Burgerkoning in het zonnetje gezet en ontving hij een medaille en de wisselbeker.

Na dit officiële gebeuren werden er nog enkele foto’s in de mooie tuin van de pastorie gemaakt en nog enkele drankjes gedronken. Maar aan alles komt een einde en zo ook weer aan ons jaarlijks bezoek aan de pastorie. In optocht werd terug gegaan naar ons schutterslokaal, alwaar werd ontbonden en we nog een rondje van de burgerkoning werd aangeboden. Na nog een paar gezellig uurtjes bij elkaar geweest te zijn, ging het huiswaarts, terugkijkend op weer een zeer geslaagde 2e pinksterdag.
10 Juni Bondsfeest St. Rosa Sittard

Het eerste bondsfeest van schuttersseizoen 2018 is alweer een feit.Georganiseerd door Schutterij St. Rosa van Sittard. Op een mooi terrein waar ook ieder jaar de oktoberfeesten worden gehouden. Boven de parkeergarage waar onze auto’s lekker koel stonden, maar wat we van ons zelf niet konden zeggen want het was drukkend benauwd, wel zonder zon, die kwam pas later in de middag door. Helaas was de vereniging vergeten een paar parasols neer te zetten, alleen in de tent was schaduw, maar dat kon natuurlijk niet iedereen in.

De optocht ging door het centrum van Sittard. Het defilé was op de markt, een fijne en mooie optocht, niet te lang maar 1300 meter, helaas weinig publiek voor zo’n grote stad. In deze optocht werden 2 prijzen behaald, 1e prijs voor Beste Houding optocht, en 1e prijs beste Defilé in de C klasse.

Terug op het feestterrein, werd door Marie Jose en Paul aan de schoonheidswedstrijd meegedaan, helaas geen prijs, gelijkertijd begon ons B zestal aan hun 18 bolletjes, er bleven 2 bolletjes staan, daarna was het de beurt aan het A zestal, ook hier bleef 1 bolletje staan.

Een leuk bondsfeest, waarin we ook alle schutters van andere schutterijen weer terug zagen, en een praatje werd gemaakt, met natuurlijk een drankje. Op naar het 2e bondsfeest in Sweikhuizen.
17 juni: Bondsfeest Sweikhuizen.

Alweer het 2e bondsfeest van dit schuttersseizoen, georganiseerd door schutterij St. Joseph Sweikhuizen. We waren vroeg, want we moesten als 3e binnenkomen, mee openen en dus ook als 3e in de optocht lopen. Deze vertrok direct na de opening, en het ging stijl bergaf, tot voorbij de kerk en toen weer terug bergop, een heftige kuitenbijter waar ook een aantal schutters moesten afhaken en op eigen tempo naar de feestweide gaan. Daar aangekomen, was eerst de beoordeling van koningsparen, marketentsters e.d. Ons koningspaar werd als 2e beoordeeld, maar helaas weer geen prijs.

Het schieten was ook al begonnen, maar door het uittreden van Paul en Marie Jose, begonnen we iets later. Als eerste het A zestal, iedereen schoot raak, behalve de laatste schutter, die liet 1 bolletje staan. Daarna was de beurt aan het B team, deze schoten alle 18 bolletjes eraf, en gelijk ging het door voor de 2e ronde. Helaas bleef hier ook 1 bolletje staan, maar of ze moesten kavelen was nog niet zeker. Net voor 19.00 uur werd gezegd dat dit niet meer hoefde omdat er meer schutterijen met 18 bolletjes waren. De prijzen werden omgeroepen, We hadden de ereprijs bij het defilé ( C klasse) dus toch een mooie prijs behaald.

Het werd steeds kouder en de wind begon ook op te steken, dus snel naar huis om bij te warmen. Nu mentaal voorbereiden op het OLS Kinrooi op 1 Juli.
1 Juli: OLS in Raam, gemeente Kinrooi (B)

Na 2 Bondsfeesten was het de beurt aan het OLS. Deze keer in België.
De bus (weer een oldtimer, Betuwe Express) vertrok om half 12 vanuit Heerlerheide naar Raam in de gemeente Kinrooi. Daar aangekomen bleek dat het zeker nog een kwartier lopen was naar de feestweide, wat met het warme weer eigenlijk minder was. Het was zondag heel erg warm, ongeveer 30 graden maar wel met een flink windje, waardoor het niet al te broeierig. Maar schutterij St. Servatius Raam de organiserende vereniging, had wel rekening gehouden met de warmte. Er waren extra overdekte zitplaatsen en ook een leuk kinderdorp met water, waarin de kinderen naar hartenlust konden spelen.

Omdat wij nr. 98 in de optocht hadden, was het nog een heel tijdje wachten eer we aan de optocht konden deelnemen, dit was rond 15.00 uur. De optocht was erg lang. En voor een OLS, waren er maar weinig toeschouwers. Er werden op enkele plaatsen drinken aangeboden, wat gretig aangenomen werd, helaas waren er nog veel uitvallers, en de ambulance en EHBO reden op en af.
Maar met 146 schutterijen in de optocht viel het met deze temperaturen toch nog mee.

Bij het binnenkomen werd ook weer meteen water uitgedeeld en er stonden bakken met water met sponsen erin op je even lekker op te frissen. Daarna snel naar de materiaalwagen en luchtige zomer kleding aan, behalve Paul en Marie Jose die moesten nog even voor de jury verschijnen voor de schoonheidswedstrijd. Als Koningspaar en als Mooiste Koningin hadden ze beide de 11e prijs van de Oude Exercitie.

Om 17.30 kon ons A zestal ook beginnen met schieten, de verwachtingen waren gezien het oefenen goed, maar helaas, het waaide hard en de zon stond precies achter de bolletjes, dus helaas miste de 1e schutter haar 2e bolletje en onze 2e schutter precies hetzelfde, de laatste schutter liet er ook nog eentje staan, dus was het geweer inpakken en konden we ons onder de feestende menigte storten. Om 20.00 uur vertrok de bus weer naar Heerlerheide. Maar kort samengevat, het was een super mooi, warm, en stoffig OLS. Maar de hele schutterij heeft wel genoten, de stemming was dan ook opperbest met het naar huis gaan, mede gezien we ook nog enkele leuke prijzen hadden behaald.
Ze worden vernoemd bij uitslagen onder het kopje Feesten.

Er werd ook nog een filmpje gemaakt.
15 Juli: ZLF Nieuwstad

We vertrokken, weer met een oldtimer naar het ZLF in Nieuwstad.
Het ZLF 2018 werd georganiseerd door de Stichting ZLF 2018 in samenwerking met Schutterij Nieuwstadt Broederschap van Sint Jan en wordt gehouden op het terrein tussen de Sittarder- en Millenerweg in Nieuwstadt.

Onder tropische omstandigheden kwamen we ruim op tijd aan in Nieuwstad. Na een drankje en versnapering ging het naar de materiaalwagen en daarna naar het opstelterrein om de optocht te lopen. Vreselijk warm maar wel met heel veel publiek profileerde we ons in de straten van Nieuwstad via een loopbrug kwamen we terug op het feestterrein, omdat ons koningspaar heel lang moest wachten voor het uittreden en ook nog eens oververhit waren, hebben ze dit keer niet aan de schoonheidswedstrijden deel genomen.

Om 16:30 begon het schieten. Na een aantal schoten om in te schieten, was het 6 tal aan de beurt, de eerste schutter schoot alles af, helaas miste de 2e schutter 1 bolletje en weer was het over en uit.
Nu was het feestvieren tot de bus wederom naar Heerlerheide zou vertrekken. In de tent speelde een heel leuk orkest, het was ook redelijk druk in de tent, maar ook heel erg warm. Sommige leden verbleven toch liever buiten aan de buitentap en onder de party tent waar nog enige schaduw was.

Na een warm, drukbezocht en goed geordend ZLF vertrok de bus om 20.00 uur naar Heerlerheide, hier werd snel de materiaalwagen uitgeladen en na nog een consumptie genuttigd te hebben ging het huiswaarts. Nu heeft de schutterij even een paar weken vakantie tot 26 Augustus voor het bondsfeest in Vaesrade. Aan iedereen een hele fijne vakantie en tot 25 Augustus bij de gezamenlijke oefening.

Er is tijdens het ZLF een filmpje gemaakt.
26 Augustus: Bondsfeest Vaesrade

Nadat de vakantie is afgelopen organiseerde schutterij St. Martinus Vaesrade het 3e en voorlaatste bondsfeest van dit schuttersseizoen. De temperatuur was lekker en het was droog, niet te warm maar ook niet te koud. Na de vakantie zijn een 5 tal nieuwe leden in onze schutterij te melden. We hebben een bordjesdraagster, 2 nieuwe drumbandleden en 2 nieuwe marketentsters. Dames en heren welkom in de schutterij.

Net als andere bondsfeesten diende we ons voor de kiosk present te melden op dit bondsfeest. Na de officiële opening begon de optocht, berg op en berg af, een fikse optocht maar het vele publiek maakte dit allemaal goed. Aangekomen op de feestweide hebben alleen Paul en Marie Jose uitgetreden, en de rest hebben snel van kleding gewisseld om verder te feesten.

Nadat iedereen klaar was, begon het schieten, maar helaas ons A en ook ons B Team vlogen er de eerste ronde alweer uit. Maar het bondsfeest in Vaesrade was gezellig en super goed georganiseerd.
Op naar het 4e en laatste bondsfeest op 2 september in Doenrade.
2 September: Bondsfeest Doenrade

Zondag 2 september alweer het allerlaatste Bondsfeest van dit schuttersseizoen.
Georganiseerd door Schutterij St. Michaël Doenrade. Voor dit laatste bondsfeest werd besloten wederom met de bus te gaan, niet omdat het zo ver van Heerlerheide vandaan is, maar meer mom alle leden een super feest te bezorgen, en de saamhorigheid in de vereniging te versterken.

De bus vertrok om kwart voor 1. We werden bij het feestterrein afgezet en hadden nog even tijd alvorens we ons diende aan te melden voor de kiosk. Na de officiële opening begon de optocht door de straten van Doenrade, we hadden nr 18 in de optocht, dus nog even wachten tot we aan de beurt waren, het was broeierig warm, maar het vele publiek en het applaus was daverend, zodat we dit niet heel erg merkte De optocht was in een woord geweldig.

Nadat iedereen weer op de feestweide was, en omgekleed in makkelijke kledij, moest er alleen nog geschoten worden. Net als het hele seizoen was het nu ook weer niet goed, dus snel eruit. Ons jongste drumbandlid Loek Beckers deed mee in het individueel jeugd schieten, hij won de 1e prijs in de categorie 14/16 jarige. Chapau Loek goed gedaan.
Allemaal samen gingen we daarna gebroederlijk naar de feesttent waar : “Boulevard Vinyl”, “Funky-D” en de “Roepoepers” ons vermaakte. En wij vonden het allemaal super leuk, en een geweldig goed georganiseerd bondsfeest.

Om 19.00 trokken net als ieder laatste schuttersfeest veel drumbandleden van de schutterijen gezamenlijk de tent in om een serenade te brengen. Daarna nog de uitslagen en om 20.00 uur vertrok de bus weer Heerlerheide.

Het schuttersseizoen 2018 is bijna ten einde, alleen zaterdag 8 September hebben we nog het erekruisschieten ook in Doenrade.

Er zijn tijdens het bondsfeest ook twee filmpjes gemaakt:
Filmpje 1
Filmpje 2
20 Oktober: Onderling schieten

Zaterdag 20 Oktober werd het jaarlijkse onderling schieten gehouden, een beetje laat in het jaar maar dat mocht de pret niet drukken, maar het was wel hopen op goed weer. En dat hadden we, bij een temperatuur van 15 graden en een heerlijk zonnetje begon om 14.00 uur het onderling schieten. 34 schutters deden mee, er waren in totaal 4 categorieën, A team, dit zijn schutters die wekelijks komen oefenen maar ook op de schuttersfeesten mee schieten, B team, dit zijn schutters die wel eens schieten maar niet altijd komen oefenen en maar af en toe eens schieten. Erebestuur, dit spreek voor zich, en dames, dit zijn Dames van onze schutterij of waarvan hun man van de schutterij lid is.

De eerste ronde vielen er al heel wat schutters af, er bleven in totaal 20 schutters over die verder gingen, na de 2e ronde, werd er voor de over gebleven schutters kleine puntjes op de stokjes gezet, en begon het kavelen, een super spannende strijd, zeker voor het A team want daarin bleven natuurlijk de meeste schutters van over. Na een felle strijd werd 1e bij de Dames Finie Tumelero, bij het Erebestuur Hub Huijts. Bij het B team waren 3 prijzen te winnen, 3e prijs was voor Ralph Degens, 2e Prijs voor Jan Pappers en de 1e prijs voor Wim Baltussen.
Ook 4 prijzen voor het A team, dit was super spannend, het kavelen voor de 2e en 3e prijs duurde best lang want beide schutters waren aan elkaar gewaagd maar na half uur was het eindelijk beslist en werd Mart Habets 2e en Teun de Schepper 3e.
De 1e Prijs was voor Wilma Habets, zij won ook de wisselbeker.

Rond 6 uur werd alles opgeruimd en vertrokken we voor de prijsuitreiking naar ons Schutterslokaal
Onze magen werden gevuld met lekkere broodjes en sneetjes zwart brood met zult, ook werden nog enkele consumpties genuttigd. Het was een super middag met een heel goede opkomst.
4 November Marketentstertreffen 2018

Het Marketentstertreffen 2018 werd dit jaar en voor de 28e keer georganiseerd door de marketentsters van Schutterij St. Oda Boshoven.
We vertrokken heel vroeg richting Boshoven, daar aangekomen konden we eerst een
lekker kopje koffie met een broodje eten. Om kwart voor 10 ging het in optocht naar de kerk, alwaar om 10.00 uur De H.mis was, opgeluisterd door de drumband/fanfare van de schutterij.
Nadat de mis afgelopen was, vond er weer een kleine optocht plaats met als eind doel Zaal Don Bosco alwaar de feestmiddag voor onze marketentsters werd gehouden.

Na een heerlijke lunch, en nadat de partners ons en de zaal verlaten hadden, begon het feestprogramma door verschillende artiesten, en een butte reedner. Hoogtepunten was Frans Theunisz uit Maastricht en de artiesten Domm en Dool uit Kelmis.

Na de overdracht naar volgend jaar die gehouden zal worden door Schutterij Ons Genoegen uit Siebengewald en de tombola konden we weer een super georganiseerd Marketentstertreffen afsluiten. Het was top en we hebben ons heel goed geamuseerd.
Behaalde prijzen 2018

Bondsfeest Sittard
1e prijs Beste houding optocht (C)

1e prijs Beste defilé (C)Bondsfeest Sweykhuizen
ereprijs Beste defilé (C)OLS Raam (B)
24e plaats Beste defilé

26e plaats Beste houding optocht

24e plaats Mooiste geheel

11e Plaats Mooiste Koningin, Marie Jose van Cleef

11e Plaats Mooiste Koningspaar

12e Plaats Beste vaandeldrager, Giel Hazen

20e Plaats Beste tamboer majoor, Jeffrey Mook

25e Plaats Beste commandant oude exercitie, Myckel HabetsZLF Nieuwstadt
20e plaats Beste defilé, oude exercitie

19e plaats Beste houding optocht, oude exercitie

17e plaats Mooiste geheel, oude exercitie

21e Plaats Beste vaandeldrager, Giel HazenBondsfeest Vaesrade
1e prijs Mooiste binnenkomen(C)

1e prijs Beste defilé (C)Bondsfeest Doenrade
Ereprijs Beste houding optocht (C)

2e prijs Mooiste binnenkomen (C)

1e prijs Jeugdschieten 14/16 jarige, Loek Beckers.