Koninklijke schutterij St. Sebastiaan Heerlerheide


2022

Herdenkingsmis Kapelaan Ramakers

Eindelijk weer geüniformeerd de straat op
Nu de Corona beperkingen tot een einde gekomen zijn, mogen ook de schutterijen weer gaan werken aan een nieuw schuttersseizoen. Her en der zijn al eerste schuttersactiviteiten georganiseerd. Ook staan weer bondsschuttersfeesten op de rol en het Oud Limburgs Schuttersfeest zal dit jaar eindelijk doorgang vinden in Meijel.

Kapelaan Ramakers
Kapelaan Servaas Ramakers was niet alleen kapelaan op Heerlerheide, maar vooral ook verzetsman tijdens de 2e wereldoorlog. Hij kwam uiteindelijk om in kamp Bergen-Belzen. Ter nagedachtenis aan hem werden zondag 1 mei na de H. Mis in de Corneliuskerk een plaquette aangebracht en 2 nieuwe straatnaamborden onthuld. Natuurlijk mocht de schutterij bij deze gelegenheid niet ontbreken.

1e geüniformeerde activiteit in 2022
Voor onze St. Sebastiaan startte met het bijwonen van de H. Mis en de onthullingen van plaquette en straatnaamborden het nieuwe seizoen.
Het is fijn dat de eerste geüniformeerde activiteit van onze schutterij op Heerlerheide plaatsvond, want het was al veel te lang geleden dat de schutterij zich kon tonen aan de eigen gemeenschap.

Na afloop van deze activiteit stond in het verenigingslokaal D’r Bok een lekkere lunch gereed en kon na lange tijd weer eens een gezellig samenzijn gevierd worden. Het werd voor veel schutters nog een lange en gezellige middag.
15 Mei: Bondsfeest Limbricht

Na 2 lange corona-jaren was het eindelijk zo ver. Het eerste bondsschuttersfeest stond op het programma. We reisden af naar Limbricht. Waar het feestterrein op een prachtige schaduwrijke locatie met zicht op het kasteel te vinden was. Voor ons koningspaar Frans & Rita was het de eerste keer buiten Heerlerheide én ook voor Generaal Paul was het de eerste keer dat hij buiten Heerlerheide in uniform te zien was.

Met startnummer 17 hadden we een redelijk laat startnummer. Helaas werden we voorafgaand aan dit schuttersfeest geconfronteerd met een aantal afmeldingen. De kracht van onze schutterij zit hem in de samenhorigheid. Dit maakt dat we door creatief te schuiven in de geledingen toch met een volwaardige schutterij voor de dag konden komen. Vandaag liepen de officieren Jan & Patrick mee in de drumband. Dat noemen ze nu van alle markten thuis zijn!

Als eerste hebben we ons gepresenteerd aan de gastvereniging. Erna zijn we lekker onder de bomen blijven staan, totdat we ons mochten opstellen voor de optocht. Op de straten was het warm en zonnig. Helaas stond de optocht een paar keer stil (we moesten het spoor 2x passeren), waardoor het tempo er moeilijk in kwam. Het talrijke en enthousiaste publiek langs de kant maakte gelukkig veel goed.
Tijdens de optocht werden de bochten strak gelopen en ook de houding was goed. Dit alles was terug te zien in de behaalde prijzen, namelijk 1e prijs houding optocht, 1e prijs binnenkomen en ereprijs defilé. Een mooie prestatie! 
Na de optocht gaf onze commandant de opdracht om richting het buitenbuffet te lopen. Bij dit buitenbuffet werd er een welverdiend rondje voor de hele schutterij gegeven!

Nadat de meesten van ons zich ontdeden van het warme uniform moest er nog ééntje in vol ornaat blijven staan. Onze generaal trad voor de eerste keer uit als modelste Generaal. Een bijzonderheid, want Paul is de 3e generatie van Generaals binnen de familie Hazen. Ook zijn opa (Hub†) en vader (Driek†) zijn hem voorgegaan. Nadat de jury Paul een aantal vragen stelde en hem beoordeelde op de criteria die daarbij hoorden, mocht ook Paul zicht ontdoen van zijn uniform. Tijdens de prijsuitreiking bleek dat hij de ereprijs in de categorie modelste Generaal had gehaald. Een prachtige prestatie!

Maar niet alleen de Generaal, de hele schutterij viel in de prijzen, behaald werd 1e prijs beste binnenkomen, 1e prijs beste houding optocht , en ereprijs beste Defilé uiteraard in de B klasse.

Als afsluiter op de dag mocht onze schietploeg nog in actie komen op een gezellig schietterrein. Helaas bleef er één bölke staan, waardoor het geweer weer mocht worden ingepakt om terug te gaan naar Heerlerheide. Onze schutterij mag zich nu op gaan maken voor Hemelvaartsdag, waar er diverse gegadigden gaan strijden om de nieuwe koning van onze schutterij te worden.

Naast de gebruikelijke foto's in de Galerij, is er ook een opname van het binnenkomen door Henk van Rens op youtube geplaats: https://www.youtube.com/watch?v=JOcUV6wJkXA
26 Mei: Koningsvogelschieten

Na de vervelende coronajaren kon Hemelvaartsdag, 26 mei 2022 eindelijk weer een normaal koningsvogelschieten plaatsvinden. Na samenkomst in het verenigingslokaal, café D’r Bok, werd gezamenlijk vertrokken om de koning 2020, Frans Nievelstein, aan huis op de Roebroekweg af te halen. Bij de met ballonnen versierde woning stond koning Frans en zijn koningin Rita gereed om naar de vogelstang te vertrekken. Daar aangekomen volgde het door pastoor Janssen uitgesproken gebed en werd ook meteen voortvarend gestart met het schieten op de schutterij vogel.
Er waren 9 deelnemers en de ervaren schutters schoten de houten verbindingen in korte tijd aan gort. Nadat 65 schoten gelost waren nam Stef Hazen plaats onder de buks met het idee dat nog één raak schot voldoende kon zijn. Een plotse windvlaag maakte dit finale schot echter helemaal overbodig, de vogel fladderde naar beneden en Stef kon tot koning uitgeroepen worden. Stef zal de rest van dit seizoen met zijn partner Suzanne Herberichs als koningspaar van Heerlerheide door de schutterij begeleid worden.
Na de schutterij was het erebestuur aan de beurt. De vogel was een stuk kleiner en had ook veel minder hout om weg te schieten. Toch bleek dat dit voor het erebestuur nog niet zo eenvoudig was. De vogel had uiteindelijk 112 schoten nodig, waarna Hub Huijts zich koning 2022 van het erebestuur mag noemen.
Hierna volgde nog de vogel voor de burgers. Er waren 14 deelnemers die allemaal graag burgerkoning wilden worden. Na 94 schoten wist Rene Zinzen de vogel naar beneden te halen.
Wij willen alle koningen van harte feliciteren. Het komende Pinksterweekend zullen zij voor het eerst te bewonderen zijn op Heerlerheide bij de Processie op zondag en de kermisrondgang op Pinkstermaandag.
5 Juni: Processie

We verzamelde ons om 9.00 uur in ons schutterslokaal. Onze nieuwe koning met koningin, koning van het Erebestuur en de burgerkoning (deze vergezelde onze drumband) mochten voor de 1e keer samen met ons de optocht lopen naar de kerk. We vertrokken om kwart over 9 en arriveerde ruim voor mis om half 10 begon. Na afloop van de mis hebben we de processie gelopen, het eerste rustaltaar was op de kampstaat, Hier werd staande gehouden en enkele gebeden gedaan, vanwege het regenweer werd de processie ingekort en direct terug naar het kerkplein gegaan voor de 2e stop. Inmiddels was het alweer droog. Daarna gingen we naar het Corneliushuis voor het jaarlijkse pinksterconcert gespeeld door de Fanfare. Hier werd ontbonden en kon men blijven of naar huis gaan.
6 juni: Pinksterrondgang

Tot enkele jaren geleden werd op Heerlerheide kermis gevierd met Pinksteren. Voor de schutterij betekende dat deelname aan de processie op 1e Pinksterdag en kermisrondgang op de Pinkstermaandag. Deze traditie wordt nog steeds in ere gehouden. De 2e Pinksterdag startte met deelname aan de H. Mis. Tijdens deze mis werd Rita geïnstalleerd als marketentster en officieel opgenomen als marketentster bij ons schutterij. Daarna naar het kerkhof waar de overleden leden herdacht werden. Vervolgens werd een bezoek gebracht aan café Heksenberg van ons koningspaar 2020, Frans en Rita. Daar werden diverse rondjes gegeven door onze koning, koning van het erebestuur en burgerkoning, natuurlijk mochten ook Frans en Rita daarbij niet ontbreken. Hierna werd vertrokken naar de pastorie, waar het gebruikelijke vat bier, broodjes worst en de nodige maatjes gereed stonden. Daar werden de jubilarissen van onze vereniging ook in het zonnetje gezet. Voorzitter Ger Pappers had een mooie toespraak paraat om de verdiensten van de jubilarissen te memoreren.

Sjef Weerts, 50 jarig jubilaris, was vanaf het begin actief in het A-zestal en in de exercitieploeg, waarmee hij vele prijzen behaalde. Hij sloot zijn actieve carrière af als kolonel binnen onze vereniging. Nu hij niet meer in de gelegenheid is om geüniformeerd deel te nemen, is hij nog steeds zeer betrokken bij het wel en wee van zijn St. Sebastiaan.

Ook erevoorzitter Paul Hazen vierde het 50 jarig jubileum. Zijn lijst met prijzen is enorm en bevat ruim meer dan 100 medailles en schilden als koning, guide, commandant, schutter en heel recent als generaal. Daarnaast is Paul meer dan 35 jaar bestuurslid, waarvan 22 jaar voorzitter. Tegenwoordig is hij ook nog als 3e schietmeester verbonden aan onze schietploegen.

Martine Hazen, 25 jaar lid, is ook een verzamelaar van prijzen. Ze startte als bordjesdrager en wist destijds in één jaar alle schuttersfeesten winnend af te sluiten. Ze was ook jongste deelnemer aan het exercitiepeloton en wist ook prijzen als guide binnen te halen. Ze was daarbij de jongste winnend guide op een OLS ooit. Haar carrière binnen de vereniging is verbluffend en heel veelzijdig, bordjesdrager, klaroenblazer, guide in het exercitiepeloton en ook commandant tijdens een Federatie Feest. Ook bestuurlijk is ze de familietraditie trouw, al ruim 10 jaar bestuurslid en vicevoorzitter.

Myckel Habets, ook 25 jarig jubilaris, startte net als Martine als bordjesdrager. Daarna was hij heel snel een vaste waarde in het exercitiepeloton, waar hij op elke plaats inzetbaar was. Vanaf 2014 is hij commandant van onze vereniging. Ook is hij al vele jaren vaste schutter op ons A-zestal. Dat hij al die jaren steeds present was is zeker niet vanzelfsprekend, want vele jaren woonde en werkte hij in Voorburg. Tegenwoordig is de reis vanuit Montfort gelukkig iets korter.

Als laatste hoort bij de jubilarissen ook onze voorzitter Ger Pappers, 12½ jaar lid en kreeg het speldje door Martine Hazen uitgereikt.

De jubilarissen werden daarna ook nog toegesproken door Jos van Cleef, voorzitter van schuttersbond St. Gerardus, en kregen de OLS medailles uitgereikt.
Na een gezellige middag op de pastorie werd de dag afgesloten in ons schutterslokaal, café d’r Bok, waar het nog lang “onrustig” en gezellig bleef.
Bondsschuttersfeest in Puth, zondag 12 juni 2022

Dit bondsfeest was voor Heerlerheide een heel opmerkelijk feest. De toch al kleine bezetting van de drumband moest op de tambour-maître en de overslagtrom na helaas verstek laten gaan. Dat betekende eigenlijk dat deelname aan presentatie en optocht onmogelijk was.
Voorzitter Ger Pappers heeft stad en land bewogen om invallers voor de drumband uit te halen, zodat we in Puth toch acte de présence konden geven. Op het allerlaatste moment is dat ook gelukt. Een drietal tamboers van Sweikhuizen nam met onze vereniging deel bij de presentatie en in de optocht werd op korte afstand achter Doenrade gemarcheerd. Beide optredens waren zeer tevredenstellend met dank aan Sweikhuizen en Doenrade. Mooi was het om te ervaren dat andere schutterijen ook begaan zijn met verenigingen in de problemen en zondemeer bereid waren om te helpen.

De zaterdag voor het bondsfeest werden de schietwedstrijden gehouden op het mooie schietterrein van Limbricht. Het A-zestal wist een 18 en een 17 te scoren en viel daarmee net buiten de prijzen. Het drietal wist de 3e prijs in de wacht te slepen en daarmee was de reis naar Limbricht in ieder geval niet voor niets geweest.

De zondag in Puth werd nog heel gezellig, doordat er een heel goede band in de tent speelde, het weer optimaal genoemd mocht worden en vooral doordat de deelname ondanks problemen toch zo goed verlopen was. Zelfs ondanks de problemen hebben we nog 2 prijzen behaald en wel 2e prijs houding optocht, ereprijs voor de modelste Generaal.
3 Juli: OLS Meijel, We zitten er nog in!!!

We zitten er nog in!!!

Het OLS in Meijel is nu al een memorabel feest voor de Heerlerheidse schutters. Voor het eerst in de historie mag deelgenomen worden aan de 2e kaveldag.
Het OLS was al vanaf het begin een bijzonder feest. Onze schutterij kampt met een flink gebrek aan leden. Met name de drumband baart grote zorgen. Voor het OLS werden vrienden en bekenden aangesproken, waardoor er een volledig rot van 4 tamboers toegevoegd kon worden aan de eigen manschappen. Hierdoor kon onze drumband, inclusief tambour-maître, met 8 personen deelnemen. Daarnaast waren voor deze gelegenheid ook Roger Parfant en René Osterlitz bereid om als bieleman aan de optocht deel te nemen. Door deze welkomen ondersteuning stond onze vereniging er piekfijn op.

Meteen na de optocht had ons lid John Geraedts een verrassing voor alle leden. Iedereen werd voorzien van een mooie pet met het logo van onze vereniging en tevens was de pet voorzien met rang en functie van eenieder.

Nadat de koning, koningin en generaal uitgetreden waren, gingen we “goed gemutst” op weg naar de schietbomen.
Ons 6-tal was al weken heel goed aan het schieten maar kreeg 2 weken voor het OLS te maken met tegenslag. Vaste schutter Marie-José Van Cleef brak de pols en viel dus af voor Meijel. Maar ook met een invaller was het vertrouwen aanwezig dat we goed voor de dag zouden komen. De eerste 2 achttienen waren niet eenvoudig, de windvlagen speelden een negatieve rol bij de schietresultaten. Gelukkig lieten de 6 van Heerlerheide zich niet van de wijs brengen. Er werd steeds lang gewacht tot de boom even stilstond en dan “knal” en raak, na goed 3 kwartier was deze klus geklaard. Na deze eerste 2 rondes werd de balans opgemaakt en er waren nog maar 33 schutterijen in strijd. Dat betekende wel dat er nog gekaveld moest worden.

Om 20:15 werd gestart met de kaveling. Nu was Heerlerheide zelfverzekerd en schoot rap de 18 punten naar beneden. Als eerste van alle deelnemers was dit karweitje geklaard. Omdat deze ronde 9 schutterijen afvielen, was automatisch het moment bereikt om de kaveling af te breken.

Voortzetting volgt komende zaterdag.
zaterdag 9 juli: OLS Kavelen

En dan is het de belangrijke 2e dag van het OLS, vandaag zal bekend worden wie d'n Um mee naar huis mag nemen. We vertrekken om 9 uur vanaf ons schuttelokaal richting Meijel. Na 'n uurtje rijden kwamen we aan en parkeerde de auto's. We namen gelijk de buks mee want er werd vroeg begonnen met schieten.

Rond 11 uur begonnen de 24 overgebleven schutterijen met kavelen.
Helaas eindigt ons avontuur al bij het eerste schot. Ons doel: terugkomen op zaterdag is behaald, alleen hadden we stiekem toch gehoopt om dit jaar mee te doen voor de prijzen. Was het de wind of de zenuwen...? Deze eerste kavelronde blijkt in ieder geval een waar slagveld voor vele schutterijen.... Er bleven nog 10 schutterijen over die door gingen naar de volgende kavel ronde. Maar ook in deze ronde vielen verschillende schutterijen af. Voor de laatste rondes werden kleine puntjes op de rieken gezet. Na een aantal rondes bleef alleen de schutterij van Born en Obbicht over. Helaas miste ook 1 schutter van Obbicht en ging de Um mee naar Born.

Wij weten in ieder geval zeker dat we volgend jaar nog gemotiveerder terugkomen!!!! Wij zijn en blijven enorm trots op ons zestal, dat voor het eerst in de Heerlerheidse historie door mocht naar dag 2, het kavelen.
Onderling schieten 2022

Zondag 28 augustus werd het onderling kampioenschap 2022 gehouden. Het laatste bondsschuttersfeest vindt pas 11 september plaats, daarom was besloten om dit jaar bij uitzondering het onderling al voor het laatste feest uit te schieten. Dit was een goede keuze, want de weersomstandigheden waren ideaal, lekker zonnetje en ook een lichte bries, waardoor het schieten enigszins bemoeilijkt werd. Dit jaar waren er 15 deelnemers verdeeld over de A- en B-klasse. Na 2 rondes bleven er 10 schutters over in de kaveling. Na een aantal kavelrondes bleven uiteindelijk 3 A schutters en 1 B schutter over. Alle 4 hadden in het verleden de beker al minimaal een keer bemachtigd. De wisselbeker, ooit geschonken door Harry Stassen, is al sinds 1969 in roulatie en zeer begeerd bij de leden van de schutterij. Alle namen van de winnaars vanaf 1969 tot heden zijn erop vermeld en dat maakt deze beker ook meteen een historisch object.
Uiteindelijk vielen John Beckers (winnaar 1984, 1993 en 2011), en Wim Baltussen (winnaar 1985) gelijktijdig af en bleven alleen nog Teun de Schepper (winnaar 2019) en Marie-José Van Cleef (winnaar 2017) in strijd. Na 2 uur kavelen was het Teun die als winnaar over bleef nadat Marie-José in die ronde het 2e blokje liet staan.
De prijzen waren als volgt verdeeld:

B-klasse
1e John Beckers
2e Theo Pluijmen
3e Math Beckers

A-klasse
1e Teun de Schepper (tevens winnaar wisselbeker)
2e Marie-José Van Cleef
3e Wim Baltussen

Na afloop vond de prijsuitreiking plaats in café Heksenberg, omdat het schutterslokaal bezet was. Daar werden de schutters gastvrij ontvangen door Rita en Frans en was tevens gezorgd voor overheerlijke broodjes.
3 September: Erekruisschieten

Op 3 September werd het jaarlijks Erekruis schieten van de bond St. Gerardus gehouden op de schietlocatie in Limbricht. Het was een stralend weer dus een ideale dag om dit festijn te houden. Van onze schutterij namen 6 schutters deel. Om Half 3 begon het inschieten en om 3 uur konden de schutterijen beginnen met schieten.
Het schieten werd onderverdeeld in 3 klasse. Nl A.B.C.
Van onze schutterij namen 6 schutters deel, waaronder 4 schutters in de A klasse en 2 schutters in de C Klasse.
Iedere schutter dient 10 punten achter elkaar te schieten op kleine puntjes.
In de eerste ronde schoten 2 schutters mis. 1 in de A en 1 in de C klasse.

Hierna werd gekaveld eveneens weer op kleine punten, nu nog 6 schoten per schutter. Na de 3e ronde miste weer een schutter in de A Klasse. Uiteindelijk bleven nog 2 schutters over. 1 in de A Klasse en 1 in de C Klasse. Na ongeveer 26 schoten was voor de C Klasse de prijs beslist en John Gerards won het erekruis.
In de A Klasse was alleen Myckel Habets nog in de strijd. Er werd door gekaveld en het begon ook langzaamaan al te schemeren. Van puntjes ging men over op stokjes schieten. Na nog enkele ronde liet Myckel bij het 61e schot helaas zijn stokje staan, en werd 3e in deze stijd om het Erekruis.

Voor onze schutterij een geweldige prestatie. Myckel en John hartelijk gefeliciteerd.
Laatste bondsschuttersfeest van 2022

Onder auspiciën van schuttersbond St. Gerardus vond zondag 11 september 2022 het laatste bondsfeest van dit jaar van plaats in Oirsbeek. Zoals gebruikelijk gingen de Heerlerheidse schutters met de bus naar het laatste feest. Omdat Heerlerheide nummer 1 in de optocht had, was het vertrek al ruim voor 12 uur gepland. Om 12:30 stonden we opgesteld om binnen te trekken. Bij stralend weer en onverwacht hoge temperaturen vond de presentatie, de daaropvolgende opening en optocht plaats. Helaas was de optochtroute onnodig lang door een extra lus, waar ook nog eens geen mens stond te kijken. Het wordt tijd dat het bondsbestuur en ook de organiserende verenigingen rekening houden met hoge temperaturen en toch flinke uniformkleding. Dan is een heel korte optochtroute meer dan noodzakelijk, zeker ook gezien de vergrijzing bij vele schutterijen. Rondom het defilé stonden gelukkig wel heel veel toeschouwers. Na afloop van de optocht was de schuttersweide heel gezellig druk en waren er ook veel toeschouwers bij de diverse wedstrijden. Zoals bij schuttersbond St. Gerardus gebruikelijk werd rond 19:00 uur een gezamenlijke drumband gevormd door de muzikanten van alle verenigingen en samen opgetrokken naar de feesttent. Deze happening is indrukwekkend en uniek, waar de hele bond trots op mag zijn. Daarna vond de prijsuitreiking plaats.
Heerlerheide haalde ook op dit laatste feest nog een aantal mooie resultaten:
• 1e prijs Presentatie, c-klasse;
• 1e prijs Houding optocht , c-klasse;
• 2e prijs Defilé , c-klasse;
• 1e prijs Modelste generaal;
• 3e/4e prijs schieten C-drietal.
Het eerste schuttersseizoen na Corona is hiermee afgesloten. Dit jaar was toch voor veel verenigingen een (moeizaam) nieuw begin. Helaas kon dit jaar geen ZLF plaatsvinden en ook bleef het aantal bondsfeesten beperkt tot 3. Gezien de vele commentaren van onze en collega schutters is het beperken van het aantal bondsfeesten ook voor de toekomst aan te bevelen.


Er is ook een filmpje van de gezamenlijke drumband gemaakt.
6 November: Marketentstertreffen Helden

Voor ons begon deze dag heel erg vroeg , ons Taxi busje vertrok om half 8 vanaf het schutterslokaal in Heerlerheide naar Helden, een uurtje rijden. Aangekomen in helden wachten ons een heerlijk kop koffie met een lekker broodje.

Om half tien werd in optocht onder begeleiding van Fanfare St Caecillia naar de kerk gegaan alwaar om 10 uur de marketentsters mis werd gehouden. Na de mis ging het weer in optocht terug naar het Multifunctioneel Centrum Kerkeboske waar het dagprogramma verder zijn vervolg zou hebben.

Om 12.30 werd ons een heerlijke lunch geserveerd, en wachten we op de artiesten die ons deze middag kwamen entertainen. Voor de heren werd een alternatief programma gehouden.

Na dit super programma waarin volop in polonaise door de zaal werd gehost, was het tijd om de overdracht voor 2023 bekend te maken.

Eindelijk was het dan ook zover dat wij ons bekend mochten maken, want onze marketentsters met hulp van de schutterij zullen het Marketentstertreffen 2023 gaan organiseren. Met dank aan John Geraedts van Printstudio-Parkstad die voor deze gelegenheid ons heeft voorzien van super mooie T-shirts, die wij komend schuttersjaar op alle feesten zullen dragen.

Hierna was er nog een tombola, en kregen we een herinnering-presentje in de vorm van zakje chocolade aangereikt. Terugkijkend op een heel leuk en goed georganiseerd marketentstertreffen , ging het huiswaarts.

We hopen dat we volgend jaar met nog meer Marketentsters op 5 November 2023 het jaarlijks Marketentstertreffen in Heerlerheide mogen vieren.

Ook zijn er nog twee filmpjes gemaakt:
Filmpje 1
Filmpje 2