Koninklijke schutterij St. Sebastiaan Heerlerheide


Bestuur

Voorzitter
Ger Pappers
Tel. 06-52636903

Secretaris
Hans Augustus
Pronsebroekweg 10
6413 BX Heerlen
Tel.: 045-5227786
Email: augustus52@ziggo.nl

Pennigsmeester
Ralph Degens

Overige bestuursleden
Patrick Beckers
Martine Hazen
Jan Pappers
Nico Spittler


Bankrekeningnummer
NL93 RABO 0172 4899 89