Koninklijke schutterij St. Sebastiaan Heerlerheide


4 Juni: Processie


Processie

Op zondag, 1e pinksterdag werd zoals ieder jaar de processie gehouden op Heerlerheide. We vertrokken we om kwart over 9 naar de kerk, alwaar om half 10 de mis begon.

Na de H. Mis vertrok de processie met temperaturen van rond de 20 graden door de straten van Heerlerheide. De processie had dit jaar de zelfde route als vorig jaar het 1e rustaltaar was in de hal van bejaardencentrum Ter Eijck, , op de hoek kampstraat/heulstraat bij het kruis op de Unolaan en als laatste bij het H. Hartbeeld voor de Corneliuskerk. Hier werden enkele gebeden gehouden, kamerschoten ten gehore gebracht, en liederen gezongen door het kerkelijk zangkoor. Aansluitend was er in het Corneliushuis het Bronktreffen. Hierbij werd een populair concert gegeven door de Kon. fanfare St. Joseph Heerlerheide.

Meer foto's in de galerij