Koninklijke schutterij St. Sebastiaan Heerlerheide


6 juni: Pinksterrondgang


Pinksterrondgang

Tot enkele jaren geleden werd op Heerlerheide kermis gevierd met Pinksteren. Voor de schutterij betekende dat deelname aan de processie op 1e Pinksterdag en kermisrondgang op de Pinkstermaandag. Deze traditie wordt nog steeds in ere gehouden. De 2e Pinksterdag startte met deelname aan de H. Mis. Tijdens deze mis werd Rita geïnstalleerd als marketentster en officieel opgenomen als marketentster bij ons schutterij. Daarna naar het kerkhof waar de overleden leden herdacht werden. Vervolgens werd een bezoek gebracht aan café Heksenberg van ons koningspaar 2020, Frans en Rita. Daar werden diverse rondjes gegeven door onze koning, koning van het erebestuur en burgerkoning, natuurlijk mochten ook Frans en Rita daarbij niet ontbreken. Hierna werd vertrokken naar de pastorie, waar het gebruikelijke vat bier, broodjes worst en de nodige maatjes gereed stonden. Daar werden de jubilarissen van onze vereniging ook in het zonnetje gezet. Voorzitter Ger Pappers had een mooie toespraak paraat om de verdiensten van de jubilarissen te memoreren.

Sjef Weerts, 50 jarig jubilaris, was vanaf het begin actief in het A-zestal en in de exercitieploeg, waarmee hij vele prijzen behaalde. Hij sloot zijn actieve carrière af als kolonel binnen onze vereniging. Nu hij niet meer in de gelegenheid is om geüniformeerd deel te nemen, is hij nog steeds zeer betrokken bij het wel en wee van zijn St. Sebastiaan.

Ook erevoorzitter Paul Hazen vierde het 50 jarig jubileum. Zijn lijst met prijzen is enorm en bevat ruim meer dan 100 medailles en schilden als koning, guide, commandant, schutter en heel recent als generaal. Daarnaast is Paul meer dan 35 jaar bestuurslid, waarvan 22 jaar voorzitter. Tegenwoordig is hij ook nog als 3e schietmeester verbonden aan onze schietploegen.

Martine Hazen, 25 jaar lid, is ook een verzamelaar van prijzen. Ze startte als bordjesdrager en wist destijds in één jaar alle schuttersfeesten winnend af te sluiten. Ze was ook jongste deelnemer aan het exercitiepeloton en wist ook prijzen als guide binnen te halen. Ze was daarbij de jongste winnend guide op een OLS ooit. Haar carrière binnen de vereniging is verbluffend en heel veelzijdig, bordjesdrager, klaroenblazer, guide in het exercitiepeloton en ook commandant tijdens een Federatie Feest. Ook bestuurlijk is ze de familietraditie trouw, al ruim 10 jaar bestuurslid en vicevoorzitter.

Myckel Habets, ook 25 jarig jubilaris, startte net als Martine als bordjesdrager. Daarna was hij heel snel een vaste waarde in het exercitiepeloton, waar hij op elke plaats inzetbaar was. Vanaf 2014 is hij commandant van onze vereniging. Ook is hij al vele jaren vaste schutter op ons A-zestal. Dat hij al die jaren steeds present was is zeker niet vanzelfsprekend, want vele jaren woonde en werkte hij in Voorburg. Tegenwoordig is de reis vanuit Montfort gelukkig iets korter.

Als laatste hoort bij de jubilarissen ook onze voorzitter Ger Pappers, 12½ jaar lid en kreeg het speldje door Martine Hazen uitgereikt.

De jubilarissen werden daarna ook nog toegesproken door Jos van Cleef, voorzitter van schuttersbond St. Gerardus, en kregen de OLS medailles uitgereikt.
Na een gezellige middag op de pastorie werd de dag afgesloten in ons schutterslokaal, café d’r Bok, waar het nog lang “onrustig” en gezellig bleef.

Meer foto's in de galerij