Koninklijke schutterij St. Sebastiaan Heerlerheide


Laatste bondsschuttersfeest van 2022


Bondsfeest Oirsbeek

Onder auspiciën van schuttersbond St. Gerardus vond zondag 11 september 2022 het laatste bondsfeest van dit jaar van plaats in Oirsbeek. Zoals gebruikelijk gingen de Heerlerheidse schutters met de bus naar het laatste feest. Omdat Heerlerheide nummer 1 in de optocht had, was het vertrek al ruim voor 12 uur gepland. Om 12:30 stonden we opgesteld om binnen te trekken. Bij stralend weer en onverwacht hoge temperaturen vond de presentatie, de daaropvolgende opening en optocht plaats. Helaas was de optochtroute onnodig lang door een extra lus, waar ook nog eens geen mens stond te kijken. Het wordt tijd dat het bondsbestuur en ook de organiserende verenigingen rekening houden met hoge temperaturen en toch flinke uniformkleding. Dan is een heel korte optochtroute meer dan noodzakelijk, zeker ook gezien de vergrijzing bij vele schutterijen. Rondom het defilé stonden gelukkig wel heel veel toeschouwers. Na afloop van de optocht was de schuttersweide heel gezellig druk en waren er ook veel toeschouwers bij de diverse wedstrijden. Zoals bij schuttersbond St. Gerardus gebruikelijk werd rond 19:00 uur een gezamenlijke drumband gevormd door de muzikanten van alle verenigingen en samen opgetrokken naar de feesttent. Deze happening is indrukwekkend en uniek, waar de hele bond trots op mag zijn. Daarna vond de prijsuitreiking plaats.
Heerlerheide haalde ook op dit laatste feest nog een aantal mooie resultaten:
• 1e prijs Presentatie, c-klasse;
• 1e prijs Houding optocht , c-klasse;
• 2e prijs Defilé , c-klasse;
• 1e prijs Modelste generaal;
• 3e/4e prijs schieten C-drietal.
Het eerste schuttersseizoen na Corona is hiermee afgesloten. Dit jaar was toch voor veel verenigingen een (moeizaam) nieuw begin. Helaas kon dit jaar geen ZLF plaatsvinden en ook bleef het aantal bondsfeesten beperkt tot 3. Gezien de vele commentaren van onze en collega schutters is het beperken van het aantal bondsfeesten ook voor de toekomst aan te bevelen.


Er is ook een filmpje van de gezamenlijke drumband gemaakt.

Meer foto's in de galerij