Koninklijke schutterij St. Sebastiaan Heerlerheide


20 Mei: 2e Pinksterdag, “Kermisrondgang."


Kermisrondgang

Op Pinkstermaandag verzamelden de leden van de schutterij zich om 10.45 uur in het schutterslokaal. Van daaruit vertrokken we naar de kerk alwaar om kwart over 11 de traditionele schuttersmis werd gehouden. Na de schuttersmis vertrokken we naar het kerkhof waar we onze overleden leden herdenken. Anders als andere jaren werd er nog maar 1 Café aangedaan en wel Café Oud Genhei. Hier kregen we verschillende rondjes aangeboden door Het Koningspaar, Burgerkoning, Koning van Erebestuur. Een borreltje schrobbeler en enkele lekkere hapjes van Café Oud Genhei, daarna nog een consumptie van het Erebestuur en de schutterij. Als laatste nog een consumptie van Cafe Oude Genhei.

Het is traditie om op Pinkstermaandag een bezoek aan de pastorie te brengen. Daar werden we om 2 uur verwelkomt door Hr. Pastoor Jansen, die vandaag zijn 35 jarig Priester Jubileum vierde. Hij kreeg van de schutterij een lekkere fles drank aangeboden.
Er waren nog 3 Jubilarissen en wel Hub Huijts 40 jaar en Laurence Vrolings en Wilma Habets 25 jaar. De 2 dames werden als eerste in het zonnetje gezet. Ze waren de eerste dames die bij de schutterij kwamen en beide werden Marketentster. Hiermede werd een eeuwenoude traditie verbroken; namelijk dat een schutterij enkel en alleen voor mannen was. Enkele wapenfeiten van Laurance en wilma werden benoemd en onder een daveren applaus werd het woord overgegeven aan het Federatiebestuur maar zoals hoort bij een jubileum werd de OLS medaille en het certificaat wat erbij hoort niet uitgereikt omdat de medailles wel besteld waren maar nog niet aangekomen bij de OLS federatie. Dit zal zeker worden nageleverd.

Hetzelfde gelde ook voor Hub Huijts, die Voorzitter van het Erebestuur is. Daarna werden alle drie de jubilarissen gefeliciteerd door de leden van de schutterij en het Erebestuur. Na dit officiële gedeelte werden de magen gevuld met lekkere broodjes met werst of ham en kaas. En uiteraard drankjes.

Maar zoals altijd komt aan deze gezellige middag een einde en werd er in optocht terug naar ons schutte lokaal gegaan, waar we nog een drankje aangeboden kregen van de Jubilarissen. Daarna bleven we nog een uurtje gezellig op het terras zitten sommige leden gingen naar huis. Het was een gezellige maar lange dag.

Meer foto's in de galerij